Styczeń 2, 2017

Promocja za zgodę marketingową

Tworząc regulaminy promocji, coraz częściej słyszę pytanie o możliwość wprowadzenia postanowień, które regulowałyby przyznanie klientowi ulgi w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu usług (własnych bądź innych podmiotów). Utarło się, że jest to tzw. promocja za zgodę marketingową. Po wysłuchaniu krótkiego radiowego komunikatu, w którym przedstawiciel UOKiK wypowiadał się na temat prawidłowości takiej praktyki, postanowiłam napisać na ten temat kilka zdań. Nie jest tajemnicą, że klienci niechętnie wyrażają dobrowolną zgodę na marketing. Obawy konsumentów skupiają się wokół możliwości utraty kontroli nad danymi oraz niechęcią wobec […]
Sierpień 19, 2016

Rejestracja kart Pre-Paid (FAQ) a zawieranie umów przez formularz www

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie opublikował na swojej stronie internetowej “niezbędnik abonenta”, w którym przedstawia  odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnoszące się do rejestracji prepaid-owych kart SIM. Przypominam, że wymóg ten został wprowadzony wraz z wejściem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 roku (Dz.U.2016). O ile ustawa ta w zakresie rejestracji kart pre-paid ma przede wszystkim znacznie dla operatorów komórkowych, to dla ISP – modyfikując postanowienia ustawy Prawo telekomunikacyjne poprzez dodanie art. 60b – znaczenie będzie mieć przede wszystkim dla tych operatorów, którzy oferują […]
Kwiecień 18, 2016

Ważne zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Zachęcamy do lektury wpisu opublikowanego w www KIKE, dotyczącego nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. O treści planowanych zmian pisaliśmy już jakiś czas temu na blogu. 17 kwietnia 2016 r. ustawa nowelizująca weszła w życie.
Marzec 15, 2016

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120- kilka słów o środkach dostępu do otwartego Internetu oraz zmianie wzorców umownych

Końcem zeszłego roku uchwalono i opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. i od tego dnia obowiązuje na terenie wszystkich państw UE bezpośrednio, co oznacza, że nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań ze strony władz krajowych. […]
Marzec 8, 2016

Sąd Najwyższy o marketingu bezpośrednim usług telekomunikacyjnych

W dniu 17 lutego 2016 roku Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: III SZP 7/15, wydał uchwałę, w której potwierdził, że przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialność za brak uzyskania zgody abonenta na działania marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, nawet jeżeli powierza określone zadania podmiotowi zewnętrznemu. Sąd Najwyższy rozstrzygnął tym samym zagadnienie prawne, które wyłoniło się podczas rozpatrywania sprawy nałożenia kary na T-Mobile Polska S.A. za stosowanie takich praktyk. Przypomnijmy, zgodnie z przepisem art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne: Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych […]
Marzec 1, 2016

„Jakbym chciał bez frytek, to bym powiedział” – czyli słów kilka o zmianach kanałów TV

Nie bez przypadku w tytule posłużyłem się pewnym cytatem (zgadujcie z jakiego filmu:-)), który w kontekście poniższego materiału dobrze pokazuje jakie są granice dopuszczalnej, jednostronnej modyfikacji umowy/oferty przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Dla tych z Was, którzy świadczą usługi telewizji IPTV (lub z wykorzystaniem innej technologii) interesująca bowiem może być jedna z ostatnich decyzji, jaką wydał Prezes UOKiK. Decyzją nr DDK 30/2015 (sygn. akt: DDK-61-2/14/AH/AK/KA) z 30 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK nałożył na Multimedia Polska S.A. karę finansową za praktykę polegającą na dowolności w zakresie dokonywania zmian kanałów telewizyjnych […]
Grudzień 10, 2015

Wyrok ETS – waloryzacja opłaty abonamentowej

W dniu 26 listopada 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, w sprawie Verein für Konsumenteninformation (stowarzyszenia na rzecz informowania konsumentów) przeciwko A1 Telekom Austria AG (sygn. C-326/14), wydał ciekawy dla branży telekomunikacyjnej wyrok (WYROK TRYBUNAŁU). Sprawa dotyczyła stosowania klauzuli waloryzacyjnej w umowach o świadczenie  usług telekomunikacyjnych zawartych z konsumentami. Operator w swoich wzorcach umownych wprowadził postanowienie, zgodnie z którym ceny za usługi są waloryzowane w zależności od rocznego obiektywnego wskaźnika cen konsumpcyjnych ustalonego przez właściwy, państwowy urząd statystyczny (odpowiednik polskiego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny). […]
Październik 5, 2015

Zmiany modelu kontroli klauzul niedozwolonych

Tak jak informowaliśmy we wpisie o Nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezydent RP końcem września podpisał przegłosowaną już w Sejmie i Senacie nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiany wejdą więc w życie najprawdopodobniej w kwietniu 2016 roku (6 miesięcy od publikacji tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw, która jeszcze nie miała miejsca). Cykl wpisów o nowelizacji zaczynamy od przedstawienia nowego trybu eliminowania niedozwolonych klauzul umownych. Jak jest obecnie Aktualnie to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (specjalny wydział Sądu Okręgowego w Warszawie) orzeka, czy dana klauzula powinna być wyeliminowana z obrotu i wpisana do […]
Wrzesień 2, 2015

Bon na trampki a usługa telekomunikacyjna- słów kilka o sprzedaży premiowanej

Telekomy prześcigają się ostatnio w dołączaniu do swoich usług coraz ciekawszych i często niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedawaną usługą bonusów i dodatków mających zachęcić do zawarcia umowy. Poza standardowo dołączanymi „gratis” do usługi smartfonami, tabletami czy pakietami dodatkowych minut lub transferu danych, aktualnie u jednego z operatorów rozdawane są bony zniżkowe na markowe trampki oraz gry komputerowe Wiedźmin 1 i 2. Warto zastanowić się do jakiego momentu takie działania są zgodne z prawem, a kiedy stanowić będą już tzw. sprzedaż premiowaną, która jest czynem nieuczciwej konkurencji. Definicja sprzedaży premiowanej Zgodnie […]
Sierpień 14, 2015

Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Kilka dni temu Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o konkurencji i konsumentów. Zmiany mają na celu przede wszystkim dalsze wzmocnienie ochrony konsumentów oraz zwiększenie kompetencji Prezesa UOKiK. Poniżej przedstawiam skrótowo kilka z nich, choć ze względu na ich szeroki zakres, przez najbliższe pół roku postaramy się systematycznie przedstawiać poszczególne nowości. Zakaz proponowania usług finansowych nieodpowiadających potrzebom konsumenta Po pierwsze, na liście praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów znajdzie się kolejne zachowanie przedsiębiorcy, które polega na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych […]
Kwiecień 27, 2015

Nie chcę niezamówionej usługi!!!

W tytule dzisiejszego wpisu jest dużo złości. Dlaczego? Ponieważ w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miałam okazję dwukrotnie składać reklamację z powodu aktywacji niezamówionej usługi dodatkowej. Ze zdziwieniem przyjęłam o 10 i 8 zł wyższe faktury za odpowiednio- telefon oraz pakiet TV+ Internet. Przemiły konsultant wyjaśnił, że usługę “super, wspaniałego internetu na urządzenia mobilne w moim domu” na 100% aktywowały moje dzieci. Ale ja nie mam dzieci… Ten argument przekonał konsultanta (w dalszym ciągu przemiłego), że musiała zajść pomyłka (“Bo wie Pani… czasem się nam tak dzieje z systemem, że […]
Kwiecień 21, 2015

O relacji pomiędzy ustawą o prawach konsumenta a prawem telekomunikacyjnym słów kilka

Na naszym blogu już kilkakrotnie poruszaliśmy kwestie związane z nową ustawą o prawach konsumenta (UPK). Tym razem chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć relacjom, jakie zachodzą pomiędzy ww. aktem prawnym a ustawą prawo telekomunikacyjne (PT). Do opublikowania wpisu zainspirował nas komentarz jednego z naszych Czytelników, w którym padło pytanie, który akt prawny jest ważniejszy i jak wobec brzmienia art. 56 ust. 6 PT, art. 27 i 22 UPK należy zmieniać warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Tematykę poruszaliśmy już z resztą we wpisie o dobrej sztuce legislacji. Ustawodawca poprzez wprowadzenie UPK […]