23 kwietnia, 2024

Dostęp do dróg wewnętrznych barierą inwestycyjną?

W codziennej praktyce, w szczególności przy okazji realizacji inwestycji związanych z projektami KPO/FERC, coraz częściej napotykamy na problem uzyskania dostępu do nieruchomości samorządowych będących drogami wewnętrznymi. Drogi wewnętrzne, zgodnie z ustawą o drogach publicznych to działki pełniące funkcje drogowe (parkingi, place, drogi) czyli grunty przeznaczone do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej. Z tego też względu nie podlegają procedurze zajmowania pasa drogowego, tak jak drogi gminne, powiatowe czy wojewódzkie. W przypadku chęci uzyskania dostępu do drogi wewnętrznej, zarządca drogi […]
22 kwietnia, 2024

Kiedy uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi przestępstwo?

Uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej to problem, którego nie da się całkowicie wyeliminować, nawet przy należytym zabezpieczeniu infrastruktury i systematycznej, szybkiej aktualizacji jej przebiegu na mapach. Sytuacje tego rodzaju często są niezamierzone, w szczególności wynikają z nieostrożnego zachowania przy prowadzeniu prac budowlanych, np. w przypadku posługiwania się nieaktualnymi mapami czy prowadzenia wykopu mechanicznego zamiast ręcznego w miejscu potencjalnych zbliżeń. Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że nierzadko uszkodzenie sieci ma także miejsce celowo – zwłaszcza w przypadku powstania konfliktu między ISP a właścicielem nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura. Okoliczność, że takie zdarzenia mogą pociągać […]
17 kwietnia, 2024

Przełomowa uchwała SN w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w razie zasiedzenia służebności

W ostatnich dniach SN zajął ważne stanowisko dotyczące wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należnego dla jej właściciela w przypadku zasiedzenia służebności przesyłu. Zanim jednak wyjaśnię, czego dotyczyła uchwała i jakie ma ona skutki dla branży telekomunikacyjnej, dla jej lepszego zrozumienia wyjaśnię na początku kwestie związane z samą służebnością przesyłu. Jest to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, która ma istotne znaczenie dla podmiotów budujących infrastrukturę telekomunikacyjne. Obok umów dostępowych, stanowi jeden z tytułów prawnych pozwalających podmiotom na korzystanie z nieruchomości w celu wybudowania na niej, pod nią lub nad nią elementów […]