28 września, 2022

Konsultacje w sprawie projektu decyzji Prezesa UKE ws. legalizacji infrastruktury

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Prezes UKE wszczął konsultacje społeczne w sprawie projektu decyzji dotyczącej legalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej ISP znajdującej się na nieruchomościach i w budynkach jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Konsultacje te potrwają do 30 września 2022 roku. Treść decyzji jest pozytywna dla ISP, ponieważ Prezes UKE – ze względu na to, że ISP uzyskał pisemną zgodę na realizację infrastruktury telekomunikacyjnej – zezwolił wnioskodawcy na korzystanie ze zrealizowanej instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłączy, tj. infrastruktury światłowodowej. Przy okazji tej sprawy przypominamy, że nie zawsze brak zawarcia umowy, będzie powodował konieczność demontażu infrastruktury […]
13 września, 2022

Zarządcy dróg blokują inwestycje telekomunikacyjne

Na łamach telko.in ukazał się właśnie artykuł Eweliny Grabiec oraz Konrada Stachury. Autorzy poruszają w nim temat blokowania inwestycji przez zarządców dróg publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postępowań prowadzonych przez GDDKiA. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!
13 września, 2022

Dostęp hurtowy w zakresie BSA czy LLU także na własnych inwestycjach

W dniu 12 września 2022 r. odbyły się kolejne warsztaty dotyczące nowej perspektywy finansowej (KPO i FERC). Pierwsza część spotkania poświęcona została prezentacji dwóch wzorów, według których proponowane jest dokonywanie oceny ofert składanych przez uczestników konkursów. Wzory te będą opiniowane w najbliższym czasie przez uczestników warsztatów. W drugiej części zaprezentowano przykładowe kategorie jednostkowych stawek ryczałtowych z prognozowanym podziałem na województwa (poniższa grafika pochodzi z prezentacji CPPC). Przedstawione przez CPPC dane mogą dostarczać już pewnych informacji o tym, jakich środków publicznych można oczekiwać w poszczególnych częściach kraju. Widać, że najwięcej […]
2 września, 2022

COVID, brak pracowników i inflacja nie uzasadnią niewykonania wskaźnika przy realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej?

Regulaminy konkursów, w ramach których mają być przyznawane środki z FERC i KPO, mają określać sytuacje, w których beneficjent będzie mógł nie wykonać wskaźnika (zobowiązania pokryciowego na poziomie 100%). Sytuacje te zostały nazwane roboczo „barierami inwestycyjnymi”. Po warsztatach, które odbyły się w dniu 27 lipca 2022 r., CPPC zwróciło się do izb branżowych o przesłanie propozycji w zakresie tego, co mogłoby stanowić barierę inwestycyjną. Otrzymanych materiałów było na tyle sporo, że dopiero teraz CPPC udało się im bliżej przyjrzeć. W czasie ostatniego spotkania CPPC wskazało na to, że operatorzy […]