24 sierpnia, 2022

Media Forum 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż Okablowani.pl zostali patronem medialnym konferencji Media Forum 2022, która odbędzie się w dniach 04-07 września 2022 r. w Żninie. Jako prelegenci konferencji omówimy temat podnoszenia cen w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych – wyjaśnimy co to jest klauzula modyfikacyjna i jak ją poprawnie skonstruować, w jakim trybie zakomunikować zmianę ceny klientom oraz przedstawimy aktualne podejście do zagadnienia zmiany cen UOKiK i UKE. Więcej o konferencji przeczytacie Państwo tutaj. Serdecznie zapraszamy do udziału. Do zobaczenia w Żninie!
24 sierpnia, 2022

W KPO i FERC nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Wczoraj odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej (KPO i FERC). Podczas spotkania omówione zostały postulaty i uwagi izb branżowych, zgłoszone po informacjach przekazanych przez CPPC w dniu 27 lipca 2022 r. ItB Legal wsparło KIKE w opracowaniu stanowiska w tym zakresie. Jedynie część postulatów zgłoszonych przez organizacje branżowe skłoniła CPPC do przemyśleń i reasumpcji własnego punktu widzenia. Jak wynika z przekazanych informacji, ubiegając się o środki publiczne będzie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie z załącznikami w postaci uproszczonego studium wykonalności, formularza planowania zasięgów […]
23 sierpnia, 2022

19 września – ważny termin na zgłoszenie planów inwestycyjnych

KPRM ogłosiła, że w ramach konsultacji społecznych, do 19 września można zgłaszać plany inwestycyjne. Zabrane dane posłużą wyznaczeniu obszarów wyłączonych z konkursów finansowanych ze środków KPO i FERC. Dane o inwestycjach realizowanych tam, gdzie nie występuje infrastruktura umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s można zgłaszać za pośrednictwem dedykowanego formularza w SIIS. Można go znaleźć na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ Plany dotyczą okresu 4 letniego, tj. inwestycji planowanych lub realizowanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. Wiarygodność planów inwestycyjnych mają potwierdzać dwa odrębne […]
19 sierpnia, 2022

Dostęp do słupów Tauron Dystrybucja S.A.

Pozostajemy w temacie dostępu do słupów Taurona. Nie wszystkim operatorom telekomunikacyjnym zależy tylko i wyłącznie na obniżonej stawce dzierżawy słupów. Są też tacy, którzy nie posiadają zawartych umów dostępowych i zależy im na zawarciu umowy, która będzie regulować warunki dostępu do podbudowy Taurona w sposób kompleksowy. Tak właśnie jest w przypadku kolejnej prowadzonej przez nas sprawy. Greenlan Fiber sp. z o.o. sp. k. zwróciła się do Taurona z wnioskiem o zawarcie umowy ramowej. OSD co prawda wyraził zgodę na zawarcie kontraktu, ale postanowienia projektu umowy przedłożonego przez Tauron, zdecydowanie […]
18 sierpnia, 2022

Obniżenie stawki za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja

Wydawać by się mogło, że decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, wstrzymująca rygor natychmiastowej wykonalności decyzji UKE o nowych warunkach dostępu do słupów, przekreśliła szanse tych operatorów telekomunikacyjnych, którzy zbyt późno (czyli po wyroku Sądu) złożyli w Tauron Dystrybucja (lub u innego OSD) wnioski o obniżenie stawki za dzierżawę słupów niskiego napięcia do kwoty 1,73 zł netto.
11 sierpnia, 2022

Kolejny projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów oświetleniowych

Temat warunków dostępu do latarni oświetleniowych ciągle na czasie. W kolejnej prowadzonej przez nas sprawie, Prezes UKE rozpoczął właśnie konsultacje projektu decyzji w zakresie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s.c. do infrastruktury technicznej – słupów oświetleniowych Gminy Kościelec. Rozmowy z Gminą o dostępie do słupów rozpoczęły się niemalże rok temu. Gmina odmówiła wówczas spółce dostępu twierdząc, że projekt infrastruktury nie przewidział możliwości podwieszania na niej kabli telekomunikacyjnych, a ich ewentualne podwieszenie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu słupów i znajdujących się w ich pobliżu działek. Sprawa trafiła do UKE. Prezes odrzucił argumentację […]