17 marca, 2015

Nowe dowody osobiste bez adresu- czyli o tym jak szukać wiatru (abonenta) w polu.

Ostatnio coraz częściej słyszę pytanie o nowe dowody osobiste i o plany zniesienia obowiązku meldunkowego w kontekście zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy całkiem słusznie zastanawiają się jak ustalić miejsce zamieszkania swoich abonentów- szczególnie na wypadek konieczności dochodzenia zaległości płatniczych w sądzie, skoro od pierwszego marca 2015 r. dowód osobisty nie stanowi potwierdzenia tych danych. Skąd całe zamieszanie? 1 marca 2015 roku weszła w życie ustawa o dowodach osobistych, zgodnie z którą, w dowodach wydanych po tym dniu nie będzie podawany adres zameldowania, a adres podany w dotychczasowych dowodach […]