21 sierpnia, 2015

Trzykrotność wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich- niekonstytucyjna

Mając chwilę wolnego czasu udało mi się zapoznać z dokumentami sprawy wszczętej na skutek wniesienia skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim nakłada obowiązek zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich. 23 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż  przepis w zakresie, w jakim podmiot, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te […]
18 sierpnia, 2015

Przeciął kable łopatą i czekał- czyli o tym jak ustalić kto jest właścicielem sieci

Z dużym rozbawieniem przeczytałam historię pewnego opolanina, który nie mogąc uzyskać odpowiedzi na pytanie czyje kable telekomunikacyjne przechodzą przez jego działkę, przeciął je łopatą i czekał… (ze szczegółami historii zapoznasz się tutaj). Po dwóch godzinach główny bohater historii doczekał się… z ust policji, że jest sprawcą sabotażu bo jego niecny czyn był bezpośrednią przyczyną pozbawiania łączności i telekomunikacji policji, sądu i wojskowej komendy uzupełnień w Opolu:) O dziwo (jeżeli wierzyć autorowi materiału prasowego) zanim rezolutny opolanin zdecydował się na desperacki czyn, skierował zapytania do pozbawionych telekomunikacji jednostek, o to […]
14 sierpnia, 2015

Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Kilka dni temu Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o konkurencji i konsumentów. Zmiany mają na celu przede wszystkim dalsze wzmocnienie ochrony konsumentów oraz zwiększenie kompetencji Prezesa UOKiK. Poniżej przedstawiam skrótowo kilka z nich, choć ze względu na ich szeroki zakres, przez najbliższe pół roku postaramy się systematycznie przedstawiać poszczególne nowości. Zakaz proponowania usług finansowych nieodpowiadających potrzebom konsumenta Po pierwsze, na liście praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów znajdzie się kolejne zachowanie przedsiębiorcy, które polega na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych […]
4 sierpnia, 2015

Idą zmiany w sposobie udostępniania danych telekomunikacyjnych

W ubiegłym tygodniu Senat RP podjął uchwałę ws. wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustawy (w tym także ustawy Prawo telekomunikacyjne). Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził w swoim zeszłorocznym wyroku (więcej na KIKE), że niezgodne z Konstytucją RP były uregulowania znajdujące się m.in. w ustawie o Policji, które nie przewidywały niezależnej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Trybunał odniósł się także do konieczności wprowadzenia obowiązku niszczenia danych niemających znaczenia dla prowadzonego postępowania. Wszystko […]