25 marca, 2020

Koronawirus – obowiązki pracodawcy w zakresie BHP oraz możliwość powierzenia pracy zdalnej

Epidemia koronawirusa (COVID-19), z jaką przyszło nam się mierzyć w ostatnim czasie, ma również określone skutki w sferze stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W tym artykule chcielibyśmy wskazać, jakie rozwiązania powinny zostać wdrożone przez każdego pracodawcę, aby nie naraził się on na zarzut naruszenia przepisów BHP, które może mieć dotkliwe skutki dla obu stron stosunku pracy. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obecnie szczególnie istotne dla zdrowia i życia pracowników oraz stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca w zakresie BHP? Podstawa: zaopatrzenie miejsc […]
23 marca, 2020

Biurokracja jest najważniejsza na świecie

Tytuł wpisu stanowi oczywiście parafrazę tytułu piątkowego felietonu Łukasza Deca w TelkoIn (Łukasz – Tobie, jak i wszystkim zdrowia!). Doceniając dziennikarski kunszt i spostrzeżenia – jak sam mówi o sobie – wieloletniego obserwatora telekomunikacyjnego rynku, które najczęściej podzielam, tym razem stanę w obronie tych, którzy apel o zmiany popełnili. Jak bowiem wynika z moich, bądź co bądź – patrząc w metrykę, niemałych już doświadczeń życiowych, ponadprzeciętne moralnie postawy po czasie kryzysu, mobilizacji, jedności itp. szybko ustępują brutalnej rzeczywistości. Być może dlatego jedni występują o “specustawowe” zawieszanie biegu terminów sądowych, […]
19 marca, 2020

Koronawirus a terminy raportowania (SIIS)

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi możliwości zmiany terminów raportowania przez Prezesa UKE informujemy, że: Prezes UKE nie ma możliwości zmiany terminów raportowania- terminy są określone ustawowo i żaden organ administracji nie ma możliwości ich dowolnej zmiany nawet z powodu stanu zagrożenia epidemicznego. Modyfikacja terminów raportowania nie jest możliwa bez inicjatywy ustawodawczej. Do kompetencji Prezesa UKE należy nakładanie kar pieniężnych za brak realizacji obowiązków raportowych. Ważne jest to, że obecnie obowiązujące przepisy dają Prezesowi UKE możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej. Jeżeli z uwagi na zaistniałe okoliczności (przede wszystkim […]
16 marca, 2020

Koronawirus a realizacja umów i projektów

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mogą pojawić się różnego typu trudności związane z wykonywaniem zawartych umów (w szczególności umów o roboty budowlane, umów zawartych z NASK czy CPPC) i realizacją projektów (w szczególności unijnych), w tym z możliwością zachowania harmonogramu realizacji umowy, inwestycji, projektu itp. Zwracamy zatem uwagę, że – co do zasady – zaistniałe zdarzenia mogą być traktowane jako siła wyższa, stanowiąca podstawę do odmowy przypisania odpowiedzialności wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy. W zależności od treści regulacji zawartej w danym kontrakcie, wystąpienie […]
16 marca, 2020

Renesans formy dokumentowej i telekonferencji

W ostatni weekend większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych podjęło decyzję o zamknięciu biur obsługi klienta w związku z ogłoszeniem stanu zagorzenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak zawieszenia działalności branży! W związku z przejściem części przedsiębiorców na pracę zdalną, a także akcją #zostańwdomu zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi telekomunikacyjne znacznie wzrosło. Nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych wydaje się w chwili obecnej kluczowe dla możliwości kontynuowania działalności części przedsiębiorców z innych sektorów.  Większość abonentów zmuszonych do pozostania we własnych domach nie wyobraża sobie obecnie przerwy w dostępie do Internetu. Zawieszenie pracy biur obsługi klienta nie oznacza […]
5 marca, 2020

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Został niewiele ponad miesiąc na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zarejestrowane w KRS do dnia 13 października 2019 roku, mają na przekazanie danych czas do 13 kwietnia 2020 roku. Szerzej o obowiązkach związanych z CRBR pisaliśmy już tutaj. Przypominamy – kto jest objęty wnioskiem, jakie dane należy przekazać i w jaki sposób. Podmioty zobowiązane do przekazania danych Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podmiotami zobowiązanymi do przekazania danych są spółki prawa handlowego, z wyłączeniem spółek partnerskich. Zatem zobowiązana jest każda spółka jawna, […]
3 marca, 2020

WAŻNE – przedłużenie terminu przekazywania danych do GUS

Jak wynika z piątkowego komunikatu zamieszczonego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, termin przekazywania do GUS danych o abonentach będących osobami fizycznymi został wydłużony do 9 marca 2020 roku. Pomimo tego, że obowiązek przekazywania danych wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku z 31 lipca 2019 r. nie oznacza to, jak mylnie sądzą niektórzy ISP, że zobowiązanie dotyczy rolników, tudzież raportowania danych o rolnikach 😉