19 sierpnia, 2014

Materiał na KIKE.PL – Trybunał Konstytucyjny a udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie zamieściliśmy materiał omawiający wydany niedawno wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający za niezgodne z Konstytucją przepisy dotyczące udostępniania danych telekomunikacyjnych Policji i tzw. uprawnionym podmiotom. Zapraszamy do lektury!
14 sierpnia, 2014

ZUDy zastąpione naradami koordynacyjnymi

Wielu z Was konieczność uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uznawało za barierę inwestycyjną. Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały wydłużenie procesu inwestycyjnego, a w niejednym starostwie ZUD kojarzył się z blokadą inwestycji i korupcją. W kuluarach przedsiębiorcy telekomunikacyjni wspominali o przypadkach, gdzie jedynie gratyfikacja finansowa lub wybór jedynego słusznego projektanta mogły otworzyć drzwi do tzw. uzgodnienia. 12 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające Ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne, a ustawa zmieniająca objęła przede wszystkim przepisy regulujące podstawę prawną działania ZUDów. Uchylone zostało również rozporządzenie, które […]
13 sierpnia, 2014

Kiedy mogę udostępnić Kowalskiemu dane osobowe Nowaka?

Niejednokrotnie przedsiębiorca telekomunikacyjny może spotkać się z wnioskami podmiotów prywatnych (w odróżnieniu od służb specjalnych i Policji) o udostępnienie danych dotyczących abonentów na potrzeby (jak twierdzi wnioskodawca) wszczęcia postępowań w sprawach cywilnych bądź karnych dotyczących przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. Postępowania cywilne mogą w szczególności dotyczyć procesów o naruszenie dóbr osobistych w Internecie czy też naruszenia autorskich praw majątkowych zaś postępowania karne wytoczone na podstawie prywatnego aktu oskarżenia mogą dotyczyć czynu pomówienia czy znieważenia. Ilość zapytań o udostępnienie danych osobowych rośnie wraz ze świadomością internautów o tym, iż nikt […]