21 kwietnia, 2023

Konferencja KIKE 2023 – dziękujemy!

Wszystko co dobre, szybko się kończy… Największe wydarzenie branży telekomunikacyjnej – Konferencja KIKE 2023 – dobiegło końca. Wśród wielu fantastycznych ludzi, byliśmy i my. Mieliśmy zaszczyt poprowadzić kilka warsztatów i paneli, m. in. o: –  nowych obowiązkach operatorów telekomunikacyjnych w zakresie sprawozdawczości, – dostępie hurtowym do sieci wykonanych w ramach KPO i FREC, doświadczeniach członków KIKE korzystających z usług hurtowych oraz o wadach i zaletach udostępniania sieci, – najnowszych zmianach w sprawach dostępowych, – współpracy z projektantami i zespołami projektowymi, – legalizacji sieci ze znamionami samowoli budowlanej. Słuchaczom dziękujemy […]
17 kwietnia, 2023

SOKiK oddalił odwołanie Stoen od decyzji ramowej

Po raz kolejny mamy przyjemność przekazać wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dobre wieści w sprawie dostępu do słupów elektroenergetycznych!  Ostatnio informowaliśmy o oddaleniu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołania PGE Dystrybucja S.A. od decyzji „ramowej” Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211. Tym razem spieszymy poinformować, iż analogicznie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie odwołania Stoen Operator sp.  z o. o., wniesionego od decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182 określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia będących własnością tego OSD. […]
13 kwietnia, 2023

O skuteczności kar umownych za nieterminową realizację robót budowlanych

W umowach na realizację robót budowlanych najczęściej zawiera się klauzule dotyczące kar za nieterminowe wykonanie zadania. Kary mają na celu zachęcenie wykonawcy do terminowego wywiązywania się z zobowiązań oraz zrekompensowanie inwestorowi ewentualnych strat z powodu opóźnień. Stosowanie tego typu narzędzi dyscyplinujących zazwyczaj budzi wiele negatywnych emocji, nawet w przypadku partnerów biznesowych z wieloletnim stażem. Jeszcze więcej wątpliwości i zastrzeżeń powinno się pojawić w przypadku nowej współpracy i niemal zawsze kiedy mowa o kontraktach o dużej wartości i długim czasie realizacji. Stosowanie kar za niewywiązywanie się ze zobowiązań jest uregulowane […]
11 kwietnia, 2023

Konferencja KIKE 2023 – Agenda

Serdecznie zapraszamy do Jachranki na Konferencję KIKE 2023, która odbędzie się w dniach 17-19.04.2023 r. Poruszymy dla Was szereg ciekawych tematów: 18 kwietnia 2023 r. Sala kongresowa DC (Parter) 11:15 – 11:45 Ewelina Grabiec: Sprawozdawczość w telekomunikacji- nowe obowiązki operatorów – Omówienie najnowszych zmian w zakresie sprawozdania do Prezesa UKE infrastruktury telekomunikacyjnej, usług telekomunikacyjnych, budynków zapewniających alokację oraz infrastruktury technicznej. 15:30 – 16:00 Kamila Mizera-Płaczek: Hurtowy dostęp do infrastruktury światłowodowej. Dostęp hurtowy do sieci wykonanych w ramach KPO i FERC. 16:00 – 16:45 Łukasz Bazański, Kamila Mizera-Płaczek: Małemu z […]
7 kwietnia, 2023

Wesołego Alleluja!

5 kwietnia, 2023

Inwentaryzacja infrastruktury technicznej od przyszłego roku na nowych zasadach

Jak zapewne każdy ISP wie (a przynajmniej wiedzieć powinien), 31 marca upłynął termin na wykonanie kolejnego w tym roku obowiązku sprawozdawczego dot. przekazania danych na temat infrastruktury technicznej (chodzi o art. 29c megaustawy). Jeszcze przed upływem tego terminu UKE zapowiedziało w komunikacie, że trwają pracę nad dostosowaniem Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (w skrócie: PIT) do  nowego rozporządzenia, które na tamten moment nie było jeszcze opublikowane. Sam PIT został wyłączony i nie było do niego dostępu. Wielu ISP było zdezorientowanych i nie wiedziało, czy i jak mają wykonać obowiązek? Czy […]
5 kwietnia, 2023

Wiosenny Lokalny Zjazd MiŚOT – dziękujemy!

Wiosenny Lokalny Zjazd MiŚOT już za nami. Jak co roku, organizatorzy wydarzenia stanęli na wysokości zadania, zapewniając idealną atmosferę do wymiany wiedzy i doświadczeń z branży telekomunikacyjnej. Cieszymy się, że mogliśmy tam być z Wami! Jak zwykle mieliśmy o czym mówić i jak zwykle brakło czasu, aby wyczerpać każdy z tematów! Przypomnijmy, że poruszony został temat nowych regulacji PKE i prawa konsumenckiego, a co za tym idzie, czy prawo wspiera Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych, czy wręcz przeciwnie. Zdiagnozowaliśmy temat problemów praktycznych przy nabyciu/aporcie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w procesach konsolidacyjnych. […]