31 marca, 2016

Sprzedaż dotowanego środka trwałego a amortyzacja – interpretacje Ministra Finansów

Przeglądając poranną prasę natknąłem się na artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna, który od strony podatkowej może zainteresować zwłaszcza tych, którzy budując swe sieci dokonywali zakupów finansowanych z różnego rodzaju dotacji, w tym zwłaszcza ze środków unijnych ( POIG 8.4., RPW 2.1  i in.), a następnie zamierzają zbyć środek(ki) trwały(e). Otóż, artykuł powołuje się na dwie nowe i korzystne dla podatnika interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydane przez Ministra Finansów: jedna z nich z 11 marca 2016 r. (nr DD9/033/494/BRT/2013/RD-124989), druga z 14 marca 2016 r. (nr DD9/033/495/BRT/2013/RD-124989). W  swych interpretacjach […]
29 marca, 2016

Dostęp do słupów energetycznych – projekt kolejnej decyzji

Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamieszczony został projekt “trzeciej w historii” (o ile dobrze liczymy :-)) Megaustawy decyzji o dostępie do infrastruktury technicznej (słupów) przedsiębiorcy energetycznego, celem podwieszenia na niej kabli telekomunikacyjnych. Sprawa o tyle ciekawa, jak wynika z uzasadnienia projektu, że do jej wydania niezbędna zdaniem Urzędu okazała się opinia biegłego, który  badał jakość techniczną słupów, a konkretnie to, czy wbrew temu co zarzucał Tauron, są one na tyle wytrzymałe, by podwiesić na nich linie kolejnego operatora telekomunikacyjnego.  Taktyka taka naszym zdaniem nie zmierzała do niczego innego […]
18 marca, 2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania- czyli kilka słów o zmianie ordynacji podatkowej

Dwie rzeczy w życiu są pewne. Śmierć i podatki. Tym mało optymistycznym akcentem zaczynam wpis, który tylko z pozoru nie dotyczy prawa w telekomunikacji. Ilość problemów podatkowych, jakie napotykają na swojej drodze przedsiębiorcy telekomunikacyjni, nie odbiega zbytnio od problemów przedsiębiorców innych branż. O opodatkowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej mówiliśmy między innymi na XVII Konferencji KIKE. Wielokrotnie w praktyce zawodowej zdarzało nam się przygotowywać wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla naszych klientów. Dziś po raz pierwszy zapoznałam się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. […]
16 marca, 2016

Okablowani.pl patronem medialnym XVIII Konferencji KIKE

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że blog Okablowani.pl objął swoim patronatem medialnym XVIII Konferencję KIKE, która odbędzie się 24-25 maja 2016 r. w Hotelu Ossa Congres & Spa w Rawie Mazowieckiej. O tematach naszych paneli wykładowych poinformujemy już wkrótce. Serdecznie zapraszamy do udziału! Szczegóły dotyczące konferencji dostępne na stronie kikeevents.com
15 marca, 2016

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120- kilka słów o środkach dostępu do otwartego Internetu oraz zmianie wzorców umownych

Końcem zeszłego roku uchwalono i opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. i od tego dnia obowiązuje na terenie wszystkich państw UE bezpośrednio, co oznacza, że nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań ze strony władz krajowych. […]
8 marca, 2016

Sąd Najwyższy o marketingu bezpośrednim usług telekomunikacyjnych

W dniu 17 lutego 2016 roku Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: III SZP 7/15, wydał uchwałę, w której potwierdził, że przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialność za brak uzyskania zgody abonenta na działania marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, nawet jeżeli powierza określone zadania podmiotowi zewnętrznemu. Sąd Najwyższy rozstrzygnął tym samym zagadnienie prawne, które wyłoniło się podczas rozpatrywania sprawy nałożenia kary na T-Mobile Polska S.A. za stosowanie takich praktyk. Przypomnijmy, zgodnie z przepisem art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne: Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych […]
7 marca, 2016

Odsetki “na nowo”

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej zamieściłem  wyjaśnienia dotyczące zmian w odsetkach, jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 roku, a to w związku ze zmianą wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2016 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Tutaj możecie zobaczyć, jakie odsetki obowiązują od 1 stycznia b.r. (Wysokość odsetek – tabela), szersze wyjaśnienia znajdziecie na stronie Izby.
4 marca, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji Megausatwy

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zgłosiła kolejne stanowisko w sprawie nowelizacji Megaustawy oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, przedmiotem opinii Izby, której jesteśmy współautorami, była wersja projektu przyjęta przez Radę Ministrów. Rzeczowa argumentacja, oparta na doświadczeniach z szeregu postępowań, dała efekt w postaci sukcesu jakim na obecnym etapie jest uwzględnienie przez Ministerstwo Cyfryzacji większości uwag KIKE, zgłoszonych w stanowisku w ramach postępowania konsultacyjnego. Za zasadne uznano między innymi: rezygnację z określana wysokości opłat za dostęp do infrastruktury technicznej w odniesieniu do kosztów ponoszonych na budowę tej infrastruktury, umożliwienie wydania przez […]
1 marca, 2016

„Jakbym chciał bez frytek, to bym powiedział” – czyli słów kilka o zmianach kanałów TV

Nie bez przypadku w tytule posłużyłem się pewnym cytatem (zgadujcie z jakiego filmu:-)), który w kontekście poniższego materiału dobrze pokazuje jakie są granice dopuszczalnej, jednostronnej modyfikacji umowy/oferty przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Dla tych z Was, którzy świadczą usługi telewizji IPTV (lub z wykorzystaniem innej technologii) interesująca bowiem może być jedna z ostatnich decyzji, jaką wydał Prezes UOKiK. Decyzją nr DDK 30/2015 (sygn. akt: DDK-61-2/14/AH/AK/KA) z 30 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK nałożył na Multimedia Polska S.A. karę finansową za praktykę polegającą na dowolności w zakresie dokonywania zmian kanałów telewizyjnych […]