27 stycznia, 2023

Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane: raportowanie do PIT – subiektywny komentarz po webinariach UKE

25 i 26 stycznia odbyły się dwa webinaria zorganizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, dotyczące nowego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Zainteresowanie było spore, czemu trudno się dziwić. Raportowanie po nowemu dotknie bowiem wszystkich, bez względu na wielkość, kolor logotypu czy przynależność do izby gospodarczej. Obowiązek i sytuacja wszystkich ISP są egalitarne – gdzieś w podświadomości mam przed oczami rycinę danse macabre (dla zainteresowanych: to rycina alegorycznego tańca, przedstawiającego korowód ludzi wszystkich stanów z kościotrupem na czele, wyrażającym równość wszystkich ludzi w obliczu ostateczności). Z góry przepraszam za tak drastyczne porównanie, […]
17 stycznia, 2023

Sąd zamknął rozprawę w sprawie odwołania Tauron od decyzji ramowej w sprawie słupów

TAURON  – tak jak pozostali operatorzy sieci elektroenergetycznych – złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia. Dzisiaj  (17 stycznia) odbyła się pierwsza, i jak się okazało ostatnia rozprawa w tej sprawie. KIKE w postępowaniu występuje jako zainteresowana, stąd dzięki uprzejmości Izby, informujemy o przebiegu posiedzenia. W toku rozprawy strony postepowania, w głównej mierze koncentrowały się wokół problemu przestrzegania przepisów BHP […]
5 stycznia, 2023

Sprawozdawczość infrastruktury w 2023 r. już na nowych zasadach

Na 3 dni przed Nowym Rokiem w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji sieci i usług telekomunikacyjnych. Ponieważ terminy raportowania od 2023 r. uległy zmianie (co wynika z nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r), przedsiębiorcy mają 2 miesiące na sprawozdanie infrastruktury i usług na nowych zasadach – termin na pierwsze wykonanie obowiązku w tym roku przypada na 28 lutego. Wyjątkiem są informacje o budynkach umożliwiających kolokację – te są sprawozdawane raz do roku, tak jak […]
14 grudnia, 2022

SOKiK oddalił odwołanie ENEA od decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów!

ENEA Operator sp. z o.o. – tak jak pozostali operatorzy sieci elektroenergetycznych – złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie, na której Sąd zamknął przewód sądowy i oddalił odwołanie ENEA, wskazując na brak jego zasadności. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd odniósł się między innymi do celów uchwalenia przepisów Megaustawy, tj. konieczności obniżenia […]
13 grudnia, 2022

Decyzja ramowa dla Tauron znów wykonalna!

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na Okablowanych, 12 lutego 2021 r. Prezes UKE w drodze decyzji ramowej określił warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla Tauron. Analogiczne decyzje zostały wydane dla PGE, ENEA, Innogy Stoen oraz ENERGA. Ramówki podlegały natychmiastowemu wykonaniu. Wszyscy OSD, w tym Tauron wnieśli do SOKIKu nie tylko odwołania od decyzji Prezesa UKE (postępowania w tym przedmiocie nadal są w toku), ale również wnioski o wstrzymanie wykonalności decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. W sprawie wniosków czterech OSD: PGE, ENEA, […]
6 grudnia, 2022

Raport – opłaty za dostęp do pasa drogowego i podatek od nieruchomości, a konkurencja i rozwój rynku telekomunikacyjnego

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w tym członkowie KIKE, od dawna sygnalizują problemy związane z zajęciem pasów drogowych dróg publicznych w celu umiejscowienia w nich infrastruktury telekomunikacyjnej i jej eksploatacji. Do 2019 roku zasadniczą barierą w korzystaniu przez ISP z pasów była maksymalna wysokość opłat za umieszczenie w nich infrastruktury telekomunikacyjnej powodująca, że realizacja szeregu inwestycji z zakresu telekomunikacji była nieopłacalna. Problemem był (i jest) nie tylko sam koszt budowy, ale przede wszystkim koszty jakie związane są z utrzymaniem infrastruktury w pasach drogowych tj. w zasadniczej części corocznie uiszczane przez operatorów telekomunikacyjnych […]
17 października, 2022

Ważny wyrok dotyczący dostępu do nieruchomości i budynków

Każdy, kto skierował sprawę do sądu przeciwko Prezesowi UKE, odwołując się od wydanych przez niego rozstrzygnięć, zapewne na własnej skórze przekonał się, że wygranie sporu nie jest łatwe. Jest ono jednak możliwe. Dotyczy to zwłaszcza spraw dostępowych, co potwierdza opisany niżej przypadek. Trudności związane z dostępem do nieruchomości i budynku Dostęp do nieruchomości i budynków na podstawie Megaustawy jest jednym z podstawowych praw przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Wyrazem powyższego jest możliwość ubiegania się o wydanie decyzji dostępowej Prezesa UKE, jeśli właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości i budynku nie zawrze umowy w terminie […]
11 października, 2022

SIDUSIS staje się faktem – ISP czeka nowy obowiązek sprawozdawczy

Jakiś czas temu pisaliśmy o pracach nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wprowadzającą SIDUSIS – System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego . Otóż prace zostały zakończone, a ustawa uchwalona (w zasadzie przez sejm została odrzucona uchwała senatu o odrzuceniu ustawy. Skutkiem jest uchwalenie nowelizacji). Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu przez Prezydenta, a następnie opublikowana w dzienniku ustaw. Wejście w życie nowelizacji megaustawy to nowe obowiązki sprawozdawcze dla ISP. Sama ustawa ma wejść w życie zaraz po ogłoszeniu (z wyjątkiem przepisów dot. […]
13 września, 2022

Zarządcy dróg blokują inwestycje telekomunikacyjne

Na łamach telko.in ukazał się właśnie artykuł Eweliny Grabiec oraz Konrada Stachury. Autorzy poruszają w nim temat blokowania inwestycji przez zarządców dróg publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postępowań prowadzonych przez GDDKiA. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!
2 września, 2022

COVID, brak pracowników i inflacja nie uzasadnią niewykonania wskaźnika przy realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej?

Regulaminy konkursów, w ramach których mają być przyznawane środki z FERC i KPO, mają określać sytuacje, w których beneficjent będzie mógł nie wykonać wskaźnika (zobowiązania pokryciowego na poziomie 100%). Sytuacje te zostały nazwane roboczo „barierami inwestycyjnymi”. Po warsztatach, które odbyły się w dniu 27 lipca 2022 r., CPPC zwróciło się do izb branżowych o przesłanie propozycji w zakresie tego, co mogłoby stanowić barierę inwestycyjną. Otrzymanych materiałów było na tyle sporo, że dopiero teraz CPPC udało się im bliżej przyjrzeć. W czasie ostatniego spotkania CPPC wskazało na to, że operatorzy […]
24 sierpnia, 2022

Media Forum 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż Okablowani.pl zostali patronem medialnym konferencji Media Forum 2022, która odbędzie się w dniach 04-07 września 2022 r. w Żninie. Jako prelegenci konferencji omówimy temat podnoszenia cen w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych – wyjaśnimy co to jest klauzula modyfikacyjna i jak ją poprawnie skonstruować, w jakim trybie zakomunikować zmianę ceny klientom oraz przedstawimy aktualne podejście do zagadnienia zmiany cen UOKiK i UKE. Więcej o konferencji przeczytacie Państwo tutaj. Serdecznie zapraszamy do udziału. Do zobaczenia w Żninie!
24 sierpnia, 2022

W KPO i FERC nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Wczoraj odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej (KPO i FERC). Podczas spotkania omówione zostały postulaty i uwagi izb branżowych, zgłoszone po informacjach przekazanych przez CPPC w dniu 27 lipca 2022 r. ItB Legal wsparło KIKE w opracowaniu stanowiska w tym zakresie. Jedynie część postulatów zgłoszonych przez organizacje branżowe skłoniła CPPC do przemyśleń i reasumpcji własnego punktu widzenia. Jak wynika z przekazanych informacji, ubiegając się o środki publiczne będzie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie z załącznikami w postaci uproszczonego studium wykonalności, formularza planowania zasięgów […]