13 września, 2022

Zarządcy dróg blokują inwestycje telekomunikacyjne

Na łamach telko.in ukazał się właśnie artykuł Eweliny Grabiec oraz Konrada Stachury. Autorzy poruszają w nim temat blokowania inwestycji przez zarządców dróg publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postępowań prowadzonych przez GDDKiA. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!
2 września, 2022

COVID, brak pracowników i inflacja nie uzasadnią niewykonania wskaźnika przy realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej?

Regulaminy konkursów, w ramach których mają być przyznawane środki z FERC i KPO, mają określać sytuacje, w których beneficjent będzie mógł nie wykonać wskaźnika (zobowiązania pokryciowego na poziomie 100%). Sytuacje te zostały nazwane roboczo „barierami inwestycyjnymi”. Po warsztatach, które odbyły się w dniu 27 lipca 2022 r., CPPC zwróciło się do izb branżowych o przesłanie propozycji w zakresie tego, co mogłoby stanowić barierę inwestycyjną. Otrzymanych materiałów było na tyle sporo, że dopiero teraz CPPC udało się im bliżej przyjrzeć. W czasie ostatniego spotkania CPPC wskazało na to, że operatorzy […]
24 sierpnia, 2022

Media Forum 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż Okablowani.pl zostali patronem medialnym konferencji Media Forum 2022, która odbędzie się w dniach 04-07 września 2022 r. w Żninie. Jako prelegenci konferencji omówimy temat podnoszenia cen w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych – wyjaśnimy co to jest klauzula modyfikacyjna i jak ją poprawnie skonstruować, w jakim trybie zakomunikować zmianę ceny klientom oraz przedstawimy aktualne podejście do zagadnienia zmiany cen UOKiK i UKE. Więcej o konferencji przeczytacie Państwo tutaj. Serdecznie zapraszamy do udziału. Do zobaczenia w Żninie!
24 sierpnia, 2022

W KPO i FERC nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Wczoraj odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej (KPO i FERC). Podczas spotkania omówione zostały postulaty i uwagi izb branżowych, zgłoszone po informacjach przekazanych przez CPPC w dniu 27 lipca 2022 r. ItB Legal wsparło KIKE w opracowaniu stanowiska w tym zakresie. Jedynie część postulatów zgłoszonych przez organizacje branżowe skłoniła CPPC do przemyśleń i reasumpcji własnego punktu widzenia. Jak wynika z przekazanych informacji, ubiegając się o środki publiczne będzie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie z załącznikami w postaci uproszczonego studium wykonalności, formularza planowania zasięgów […]
19 sierpnia, 2022

Dostęp do słupów Tauron Dystrybucja S.A.

Pozostajemy w temacie dostępu do słupów Taurona. Nie wszystkim operatorom telekomunikacyjnym zależy tylko i wyłącznie na obniżonej stawce dzierżawy słupów. Są też tacy, którzy nie posiadają zawartych umów dostępowych i zależy im na zawarciu umowy, która będzie regulować warunki dostępu do podbudowy Taurona w sposób kompleksowy. Tak właśnie jest w przypadku kolejnej prowadzonej przez nas sprawy. Greenlan Fiber sp. z o.o. sp. k. zwróciła się do Taurona z wnioskiem o zawarcie umowy ramowej. OSD co prawda wyraził zgodę na zawarcie kontraktu, ale postanowienia projektu umowy przedłożonego przez Tauron, zdecydowanie […]
18 sierpnia, 2022

Obniżenie stawki za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja

Wydawać by się mogło, że decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, wstrzymująca rygor natychmiastowej wykonalności decyzji UKE o nowych warunkach dostępu do słupów, przekreśliła szanse tych operatorów telekomunikacyjnych, którzy zbyt późno (czyli po wyroku Sądu) złożyli w Tauron Dystrybucja (lub u innego OSD) wnioski o obniżenie stawki za dzierżawę słupów niskiego napięcia do kwoty 1,73 zł netto.
11 sierpnia, 2022

Kolejny projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów oświetleniowych

Temat warunków dostępu do latarni oświetleniowych ciągle na czasie. W kolejnej prowadzonej przez nas sprawie, Prezes UKE rozpoczął właśnie konsultacje projektu decyzji w zakresie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s.c. do infrastruktury technicznej – słupów oświetleniowych Gminy Kościelec. Rozmowy z Gminą o dostępie do słupów rozpoczęły się niemalże rok temu. Gmina odmówiła wówczas spółce dostępu twierdząc, że projekt infrastruktury nie przewidział możliwości podwieszania na niej kabli telekomunikacyjnych, a ich ewentualne podwieszenie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu słupów i znajdujących się w ich pobliżu działek. Sprawa trafiła do UKE. Prezes odrzucił argumentację […]
20 lipca, 2022

SIDUSIS – plany inwestycyjne do ujawnienia?

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2022 r. przesunęła prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawą). Przeciwko pracom nad ustawą w trybie przyśpieszonym głosowało 6 posłów. I słusznie. Projekt ustawy jest niedopracowany i wymaga szeregu zmian, aby nie wprowadzał nadmiernych obowiązków, nieproporcjonalnych do celów jakim mają służyć oraz regulacji sprzecznych chociażby z przepisami unijnymi, które dotyczą raportowania zasięgów sieci. Przypomnijmy, że nadal procedowana jest ustawa, która ma wdrożyć przepisy unijnej dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Megaustawa […]
18 lipca, 2022

Jeszcze więcej obowiązków sprawozdawczych… SIDUSIS

Niedawno na łamach ISPortal  opowiadaliśmy o tym, co od stycznia 2023 roku ma się zmienić w obowiązkach sprawozdawczych. Okazuje się, że rządzący szykują jeszcze jedną zmianę obowiązków sprawozdawczych. 1 lipca 2022 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (WRUiST) wprowadzającej tzw. SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361400/katalog/12890408#12890408. Czym zatem ma być SIDUSIS, czemu ma służyć i jakie dane będą do niego sprawozdawane? Według projektu ustawy, SIDUSIS ma być nowym (kolejnym) systemem prowadzonym tym razem przez ministra właściwego ds. […]
22 kwietnia, 2022

Wzorzec umowy na Internet dla obywateli Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie oraz napływem uchodźców, nasza kancelaria zdecydowała się na pomoc przybywającym do nas sąsiadom ze wschodu. W ramach akcji Internet od LOKALNI dla Uchodźców z Ukrainy, część MIŚOTów podjęła się wsparcia przyjeżdżających Ukraińców poprzez dostarczanie im Internetu na preferencyjnych warunkach lub zupełnie bezpłatnie. Chcąc włączyć się w tę inicjatywę pomogliśmy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów takich jak umowa, regulamin, czy potrzebne załączniki, które zostały przetłumaczone na język ukraiński (są one dostępne bezpłatnie w sklepie MiŚOT oraz będą udostępniane przez KIKE). Jak wskazał jeden z operatorów: […]
28 marca, 2022

Czy obowiązek służby wojskowej dotyczy pracowników przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Od kilku tygodni docierają do nas smutne informacje zza wschodniej granicy, a nasze myśli łączą się w solidarności z sąsiadami. W takiej sytuacji wśród polskich operatorów mimowolnie pojawiają się też niechciane pytania, z którymi musimy się mierzyć – co by się stało, gdyby do podobnej sytuacji doszło w Polsce? Czy w związku z eksploatacją i utrzymywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej – kluczowej dla przekazywania na bieżąco informacji – ustalono jakieś szczególne regulacje dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich pracowników? Czy dotyczą one tylko stanu wojny, czy także innych stanów nadzwyczajnych? Czy pobór […]
4 marca, 2022

Zapraszamy do udziału w II International Conference on Space and Telecommunications Law!

Jako patron medialny konferencji organizowanej przez ELSA Warszawa pod tytułem: II International Conference on Space and Telecommunications Law chcielibyśmy zaprosić wszystkich entuzjastów prawa telekomunikacyjnego oraz kosmicznego do udziału w wydarzeniu! Spotkanie odbędzie się online w dniach 25-26 marca. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie wykładom podzielonym na trzy obszary tematyczne: I – Space Law II – Future of Space and Telecommunications Sectors III- Telecommunications Law Drugiego dnia będą miały miejsce dwa panele dyskusyjne poświęcone odpowiednio sektorowi kosmicznemu oraz telekomunikacyjnemu. Organizatorzy mając na uwadze sukces pierwszej edycji International Conference on Space […]