Lipiec 1, 2020

Bezpieczeństwo i integralność sieci lub usług telekomunikacyjnych – nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

30 czerwca 2020 r. w dzienniku ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (poz. 1130). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – zatem będzie obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są do opracowywania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i integralności sieci i usług. Dokumentacja powinna zawierać opis minimalnych środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w rozporządzeniu. […]
Maj 18, 2020

Zmiany Prawa telekomunikacyjnego w Tarczy 3.0

14 maja 2020 roku uchwalono kolejną ustawę stanowiącą część tzw. Tarczy Antykryzysowej, zawierająca pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Tarcza 3.0, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została ogłoszona 15 maja 2020 roku. Większość przepisów zaczęła obowiązywać już dzień po ogłoszeniu, tj. 16 maja. Zmiany w PT wejdą w życie dopiero 21 grudnia. Nowelizacja PT  Wśród uchwalonych przepisów znajdują się modyfikacje prawa telekomunikacyjnego (PT), wprowadzające przede wszystkim nowe uprawnienia dla konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych. Większość tych zmian ma stanowić wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Jak […]
Maj 13, 2020

Nowe wpłaty na rzecz PISF, czyli NETFLIX tak jak kino i… operator telewizji kablowej

30 kwietnia Sejm uchwalił kolejną część pakietu antykryzysowego. Tym razem jest to ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0). Ustawa zakłada m.in. pozyskanie dodatkowych środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla sektora kultury. Zmiany w ustawie o kinematografii zakładają objęcie podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD) opłatą, która przeznaczona ma zostać dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Okres społecznej kwarantanny spowodował wzmożone zainteresowanie ofertą podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD). Zdaje się, że […]
Maj 5, 2020

Odmrożenie terminów w sprawach dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej

W związku z pandemią SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy regulującej kwestie związane z koronawirusem (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 374,  dalej Ustawa COVID). Od tego dnia zasadniczo zawieszono terminy procesowe i sądowe. Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 i 8 Ustawy COVID: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg […]
Kwiecień 30, 2020

COVID-owy ukłon w stronę beneficjentów POPC

Niektórzy zastanawiają się, czy zamiast kłaść się spać, nie powinni śledzić strony internetowej naszego ustawodawcy, na której pojawiają się projekty nowych aktów prawnych. W ostatnim czasie, z uwagi na pandemię wirusa COVID-19, non-stop jesteśmy wręcz zaskakiwani zmianami w prawie, w tym nowymi aktami prawnymi. Przez ten natłok prawnych zmian (notabene nazwany już kilka lat temu przez pewnego prof. z zakresu prawa konstytucyjnego bardziej życiowym określeniem, tj. „biegunką legislacyjną”), łatwo może nam umknąć to, co faktycznie jest wartościowe i na co trzeba by zwrócić uwagę. Niczym znany wszystkim lek Stoperan[1], […]
Kwiecień 29, 2020

Operatorzy telekomunikacyjni uzyskali dostęp do bazy osób przebywających na kwarantannie w związku z epidemią

Zgodnie z poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dostęp do danych osób przebywających na kwarantannie posiadały jedynie następujące podmioty: Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodowie, Policja, System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, czyli Poczta Polska S.A., ośrodki pomocy społecznej. Operatorzy telekomunikacyjni z oczywistych względów, także postulowali […]
Kwiecień 15, 2020

Spółki handlowe kontra COVID-19-aktualizacja

Aktualizacja: Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0) przyjętym przez Radę Ministrów w dn. 28.04, procedura dematerializacji akcji ma zostać przesunięta o 3 miesiące. Nowym terminem na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz terminem pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce papierowych dokumentów akcji ma być zatem 30 września 2020 r. Dla utraty mocy przez papierowe dokumenty akcji przewidziano termin na dzień 1 marca 2021 r. Będziemy informowali o ostatecznie ustalonych terminach […]
Kwiecień 14, 2020

Koronawirus a kara UKE

Koniec marca już dawno za nami, a co za tym idzie upłynął już termin na składanie sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej i posiadanej infrastruktury . Z informacji ujawnionych przez TELKO.in wynika, że około 30 % operatorów nie przekazało danych o swoich usługach i infrastrukturze w terminie ustawowym, tj. do 31 marca. W związku z epidemią operatorom nie grozi jeszcze kara za niewykonanie obowiązku sprawozdawczego w terminie. Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 Tarczy antykryzysowej 2.0.[1] Prezes UKE nie wszczyna postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli […]
Kwiecień 10, 2020

Dostęp do nieruchomości w czasach epidemii

Informujemy, że w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawodawca postanowił wprowadzić możliwość tymczasowego ułatwienia w zakresie dostępu do nieruchomości i posadowionego na niej budynku, jeśli znajdują się tam „istotne elementy infrastruktury służącej zapewnianiu usług telekomunikacyjnych”. Dostęp ma służyć konserwacji urządzeń oraz usunięcia awarii. Rozwiązania te znajdują się w ustawie  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którą Sejm uchwalił w dniu 9 kwietnia 2020 r. Ustawą musi jeszcze zająć się Senat, co ma nastąpić dopiero w przyszłym tygodniu. Jakie uprawnienia mają przysługiwać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym? Ustawodawca zauważył, że ze względu na […]
Marzec 25, 2020

Koronawirus – obowiązki pracodawcy w zakresie BHP oraz możliwość powierzenia pracy zdalnej

Epidemia koronawirusa (COVID-19), z jaką przyszło nam się mierzyć w ostatnim czasie, ma również określone skutki w sferze stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W tym artykule chcielibyśmy wskazać, jakie rozwiązania powinny zostać wdrożone przez każdego pracodawcę, aby nie naraził się on na zarzut naruszenia przepisów BHP, które może mieć dotkliwe skutki dla obu stron stosunku pracy. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obecnie szczególnie istotne dla zdrowia i życia pracowników oraz stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca w zakresie BHP? Podstawa: zaopatrzenie miejsc […]
Marzec 23, 2020

Biurokracja jest najważniejsza na świecie

Tytuł wpisu stanowi oczywiście parafrazę tytułu piątkowego felietonu Łukasza Deca w TelkoIn (Łukasz – Tobie, jak i wszystkim zdrowia!). Doceniając dziennikarski kunszt i spostrzeżenia – jak sam mówi o sobie – wieloletniego obserwatora telekomunikacyjnego rynku, które najczęściej podzielam, tym razem stanę w obronie tych, którzy apel o zmiany popełnili. Jak bowiem wynika z moich, bądź co bądź – patrząc w metrykę, niemałych już doświadczeń życiowych, ponadprzeciętne moralnie postawy po czasie kryzysu, mobilizacji, jedności itp. szybko ustępują brutalnej rzeczywistości. Być może dlatego jedni występują o “specustawowe” zawieszanie biegu terminów sądowych, […]
Marzec 19, 2020

Koronawirus a terminy raportowania (SIIS)

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi możliwości zmiany terminów raportowania przez Prezesa UKE informujemy, że: Prezes UKE nie ma możliwości zmiany terminów raportowania- terminy są określone ustawowo i żaden organ administracji nie ma możliwości ich dowolnej zmiany nawet z powodu stanu zagrożenia epidemicznego. Modyfikacja terminów raportowania nie jest możliwa bez inicjatywy ustawodawczej. Do kompetencji Prezesa UKE należy nakładanie kar pieniężnych za brak realizacji obowiązków raportowych. Ważne jest to, że obecnie obowiązujące przepisy dają Prezesowi UKE możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej. Jeżeli z uwagi na zaistniałe okoliczności (przede wszystkim […]