17 grudnia, 2014

Gratulujemy!

Unijny projekt realizowany w powiecie zwoleńskim zajął drugie miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Powiat Zwoleński został nagrodzony w konkursie na najciekawsze inicjatywy realizowane w ramach projektów działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka. Jest na niezmiernie miło pogratulować Pani Ilonie Skupień prowadzącej działalność pod firmą Giga Komputer ze Zwolenia sukcesu w realizacji tego projektu. Jako wykonawcy zadania w ramach projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego” Pani Ilona Skupień (z naszym małym wsparciem;) ) z sukcesem zapewniła 560 gospodarstwom domowych z terenu powiatu zwoleńskiego dostęp […]
10 grudnia, 2014

Dobra sztuka legislacji…

Od kilku dni szczególnie wnikliwie wgłębiamy się w przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta. Boże Narodzenie coraz bliżej, a jak już pewnie wiecie, po tej dacie wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Szukając odpowiedzi na pytanie- co jest ważniejsze- prawo telekomunikacyjne czy nowe prawo konsumenckie, w dalszym ciągu nie potrafimy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Natrafiliśmy jednak na przepis w nowej ustawie, który w swym założeniu miał określić relację pomiędzy nową ustawą o prawach konsumenta a ustawą o świadczeniu usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą o świadczeniu usług […]
8 grudnia, 2014

Jak zaadresować pismo do wspólnoty mieszkaniowej? Banalne? Nic bardziej mylnego.

Art. 30 megaustawy przewiduje obowiązek udostępnienia nieruchomości przez ich właścicieli, w tym przez wspólnoty mieszkaniowe. Aby móc skutecznie domagać się realizacji tego prawa, należy prowadzić ze wspólnotą negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy dostępowej, czyli wysłać wspólnocie (doręczyć) wniosek wraz z umową. Jak zatem zaadresować list do wspólnoty? Wskazanie jedynie ulicy i numeru budynku wielomieszkaniowego bez podania numeru lokalu wywoła jedynie konsternację u listonosza, który nie będzie wiedział komu konkretnie taki list doręczyć i zwróci go nadawcy. W tym miejscu przypomina mi się wykład z historii prawa polskiego, na którym […]
3 grudnia, 2014

Projekty unijne: Cubeinfo v. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości = 1:1

Dla tych z Was, którzy realizują (lub zamierzają realizować) projekty z wykorzystaniem środków unijnych interesujący i inspirujący do działania może być wyrok NSA, jaki zapadł w sporze, który toczy spółka Cubeinfo z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a którego przedmiotem jest problematyka tzw. linii demarkacyjnej i kolizji między projektami z POIG 8.4. a RPO Działanie 2.1. Sprawa ostatecznie nie została jeszcze zakończona, ale może przekonać Was, że czasami warto jednak poświęcić trochę czasu i energii na pozornie przegrane boje sądowe z WWPE, PARP czy Ministerstwami. O konflikcie i sprawie donosił […]
3 grudnia, 2014

Od 1 grudnia mniej PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym – koniec z “działalnością w zakresie podboju kosmosu” :-)

Ci z Was, którzy prowadzą działalność w formie spółki handlowej, wpisanej do KRS albo planują zawiązanie takiej spółki powinni pamiętać o zmianie, jaka nastąpiła od 1 grudnia b.r., a dotyczy wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotu działalności (PKD). Od dnia 1 grudnia 2014 roku, na mocy ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2014.1161) m.in. zmianie ulega liczba wpisywanych do Rejestru przedmiotów działalności (kodów PKD). Zgodnie z nowymi przepisami, przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) […]