Projekty unijne: Cubeinfo v. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości = 1:1
Od 1 grudnia mniej PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym – koniec z “działalnością w zakresie podboju kosmosu” :-)
3 grudnia, 2014
Jak zaadresować pismo do wspólnoty mieszkaniowej? Banalne? Nic bardziej mylnego.
8 grudnia, 2014

Dla tych z Was, którzy realizują (lub zamierzają realizować) projekty z wykorzystaniem środków unijnych interesujący i inspirujący do działania może być wyrok NSA, jaki zapadł w sporze, który toczy spółka Cubeinfo z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a którego przedmiotem jest problematyka tzw. linii demarkacyjnej i kolizji między projektami z POIG 8.4. a RPO Działanie 2.1. Sprawa ostatecznie nie została jeszcze zakończona, ale może przekonać Was, że czasami warto jednak poświęcić trochę czasu i energii na pozornie przegrane boje sądowe z WWPE, PARP czy Ministerstwami.

O konflikcie i sprawie donosił na bieżąco między innymi portal TELKO.IN w czerwcu, lipcu i listopadzie.

Na rozprawie w dniu 14 listopada 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (Izba Gospodarcza) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego przedmiotem było rozpoznanie sprawy ze skargi, jaką złożyła do sądu Cubeinfo na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej.

Przypominam, że WSA w Warszawie skargę Cubeinfo oddalił (orzeczenie – sygn. V SA/Wa 1473/14 – w całości dostępne jest w bazie orzeczeń sądów administracyjnych – zobacz tutaj), podczas gdy NSA rozpoznający skargę kasacyjną od zapadłego uprzednio wyroku WSA uchylił go i przekazał WSA do ponownego rozpoznania (zob. II GSK 2549/14 – Wyrok NSA z 2014-11-14).

Na dzień dzisiejszy w bazie orzeczeń nie ma jeszcze uzasadnienia wyroku NSA (w ustnym uzasadnieniu Sąd podkreślił, iż za zasadne uznaje zarzuty spółki co do naruszenia zasad przejrzystości prowadzonego postępowania, a zwłaszcza art. 26 ust. 2 i art. 29 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którymi instytucja zarządzająca powinna m.in. zapewniać przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów), jednak jak tylko się pojawi z pewnością przeczytacie o tym na naszym blogu, w tym co najistotniejsze w całej sprawie, o wytycznych jakie skieruje NSA do WSA celem dalszego procedowania.

Łukasz Bazański

ps. powyższy materiał powstał m.in. dzięki Prezesowi komplementariusza Cubeinfo sp. z o.o. SKA, który wyraził zgodę na poinformowanie Was o sprawie. Dziękuję Paweł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*