21 czerwca, 2024

Szkolenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych: “KPO 3: wszystko co chcielibyście wiedzieć, a czego nie powie Wam CPPC.”

Już w środę 26.06.2024 o godz. 10:00 zapraszamy wszystkich małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych na bezpłatne szkolenie: KPO 3: wszystko co chcielibyście wiedzieć, a czego nie powie Wam CPPC, ogranizowane przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej. Na szkoleniu przedstawimy najważniejsze założenia trzeciego (i raczej ostatniego) naboru C1.1.1 KPO, skupiając się na nowościach względem zasad ubiegłorocznych, jak i ukrytych niuansach procesu aplikacyjnego (projektowanie sieci, finanse, analiza ekonomiczna). Podpowiemy też jak przygotować koncepcję techniczną sieci, spełniającą wymogi CPPC, a także przytoczymy najczęściej popełniane w tym zakresie błędy. Zapisu na szkolenie można dokonać […]
21 czerwca, 2024

Szkolenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych: “KPO 3: wszystko co chcielibyście wiedzieć, a czego nie powie Wam CPPC.”

Już w środę 26.06.2024 o godz. 10:00 zapraszamy wszystkich małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych na bezpłatne szkolenie: KPO 3: wszystko co chcielibyście wiedzieć, a czego nie powie Wam CPPC, ogranizowane przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej. Na szkoleniu przedstawimy najważniejsze założenia trzeciego (i raczej ostatniego) naboru C1.1.1 KPO, skupiając się na nowościach względem zasad ubiegłorocznych, jak i ukrytych niuansach procesu aplikacyjnego (projektowanie sieci, finanse, analiza ekonomiczna). Podpowiemy też jak przygotować koncepcję techniczną sieci, spełniającą wymogi CPPC, a także przytoczymy najczęściej popełniane w tym zakresie błędy. Zapisu na szkolenie można dokonać […]
17 czerwca, 2024

3 nabór KPO wystartował

Kilka dni temu CPPC, ogłosiło start 3 naboru wniosków celu C1.1.1 KPO. Wnioski można będzie składać do 6 sierpnia, a założenia konkursu istotnie różnią się od dwóch wcześniejszych naborów: jest wiele ułatwień, ale i nowych wyzwań dla potencjalnych wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych podobieństw i różnic, który pozwoli uczestnikom rynku telekomunikacyjnego lepiej zorientować się w warunkach trzeciego i – jak wszystko wskazuje – ostatniego naboru wniosków Krajowego Planu Odbudowy. Co się nie zmieniło względem naborów z roku 2023? Projekty nadal będą rozliczane w formule stawek jednostkowych, co ogranicza formalności, […]
24 maja, 2024

Weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń PESEL nowym obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Przedsiębiorco telekomunikacyjny, w dzisiejszym wpisie przypominamy Ci, że już od 1 czerwca 2024 r. w określonych sytuacjach musisz weryfikować numery PESEL w rejestrze zastrzeżeń. Pamiętaj, że nowe przepisy i wprowadzenie rejestru zastrzeżonych numerów PESEL nakłada na dostawców usług telekomunikacyjnych, w określonych przypadkach, obowiązek weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL czy PESEL klienta nie został zastrzeżony. Jako przedsiębiorca, którego obowiązek dotyczy możesz zatem stanąć przed dylematem, w jakich konkretnie sytuacjach konieczne jest dokonywanie weryfikacji, o której mowa w nowych przepisach. Nowe przepisy w swoim brzmieniu odnoszą się do wydania kopii […]
17 maja, 2024

Przełomowy wyrok – Sąd Apelacyjny potwierdził kompetencje Prezesa UKE do zmiany warunków dostępu do słupów, w tym oświetlenia drogowego, umieszczonych w pasach drogowych dróg publicznych

Temat wydawał się oczywisty – wszak Prezes UKE nie odmawiał zajęcia się sprawą dostępu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do słupów wówczas, gdy stanowiły one własność operatora sieci elektroenergetycznej i były umieszczone w pasie drogowym drogi publicznej. W końcu ok. 90% omawianego typu infrastruktury technicznej wykonana jest właśnie w drogach publicznych. Po wydaniu przez Prezesa UKE tzw. decyzji ramowych, tj. określających ramowe warunki dostępu do słupów elektroenergetycznych na potrzeby realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej, operatorzy elektroenergetyczni zaczęli twierdzić, że słupy elektroenergetyczne, które znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, nie podlegają regulacji Megaustawy […]
16 maja, 2024

Obalamy 6 popularnych mitów funkcjonujących w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym

W branży telekomunikacyjnej przyjęły się pewne praktyki oraz przekonania, które pomimo tego, że nie znajdują oparcia w przepisach prawa – funkcjonują – i nieraz potrafią wyprowadzić przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na manowce. Poniżej przedstawiamy sześć – naszym zdaniem najpopularniejszych mitów procesu inwestycyjnego w telekomunikacji – a także dlaczego lepiej włożyć je między bajki. MIT 1: Umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej w kanalizacji kablowej oraz podwieszenie kabla na istniejącej podbudowie słupowej nie wymagają uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Inwestycja w obrębie pasa drogowego zawsze pociąga za sobą konieczność uzyskania przed przedsiębiorcę telekomunikacyjnego decyzji lokalizacyjnej. Nie […]
23 kwietnia, 2024

Dostęp do dróg wewnętrznych barierą inwestycyjną?

W codziennej praktyce, w szczególności przy okazji realizacji inwestycji związanych z projektami KPO/FERC, coraz częściej napotykamy na problem uzyskania dostępu do nieruchomości samorządowych będących drogami wewnętrznymi. Drogi wewnętrzne, zgodnie z ustawą o drogach publicznych to działki pełniące funkcje drogowe (parkingi, place, drogi) czyli grunty przeznaczone do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej. Z tego też względu nie podlegają procedurze zajmowania pasa drogowego, tak jak drogi gminne, powiatowe czy wojewódzkie. W przypadku chęci uzyskania dostępu do drogi wewnętrznej, zarządca drogi […]
22 kwietnia, 2024

Kiedy uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi przestępstwo?

Uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej to problem, którego nie da się całkowicie wyeliminować, nawet przy należytym zabezpieczeniu infrastruktury i systematycznej, szybkiej aktualizacji jej przebiegu na mapach. Sytuacje tego rodzaju często są niezamierzone, w szczególności wynikają z nieostrożnego zachowania przy prowadzeniu prac budowlanych, np. w przypadku posługiwania się nieaktualnymi mapami czy prowadzenia wykopu mechanicznego zamiast ręcznego w miejscu potencjalnych zbliżeń. Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że nierzadko uszkodzenie sieci ma także miejsce celowo – zwłaszcza w przypadku powstania konfliktu między ISP a właścicielem nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura. Okoliczność, że takie zdarzenia mogą pociągać […]
17 kwietnia, 2024

Przełomowa uchwała SN w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w razie zasiedzenia służebności

W ostatnich dniach SN zajął ważne stanowisko dotyczące wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należnego dla jej właściciela w przypadku zasiedzenia służebności przesyłu. Zanim jednak wyjaśnię, czego dotyczyła uchwała i jakie ma ona skutki dla branży telekomunikacyjnej, dla jej lepszego zrozumienia wyjaśnię na początku kwestie związane z samą służebnością przesyłu. Jest to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, która ma istotne znaczenie dla podmiotów budujących infrastrukturę telekomunikacyjne. Obok umów dostępowych, stanowi jeden z tytułów prawnych pozwalających podmiotom na korzystanie z nieruchomości w celu wybudowania na niej, pod nią lub nad nią elementów […]
25 marca, 2024

Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) coraz bliżej

Kwestia wprowadzenia Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE), które ma zastąpić ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, powraca. Jak pewnie większość pamięta, próba wdrożenia przepisów unijnych miała miejsce już wcześniej i była na zaawansowanym etapie, po czym w ubiegłym roku projekt ustawy został odrzucony przez Sejm w całości – z uwagi na zamieszczenie w przepisach postanowień innych postanowień, z których później się wycofano (tzw. lex pilot). Przypominamy, że obowiązek wprowadzenia zmian w przepisach prawa dotyczących telekomunikacji, wynika z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 […]