Sierpień 6, 2020

Ważny wyrok SN dotyczący udostępniania danych abonenta na potrzeby postępowań o ochronę dóbr osobistych

6 sierpnia 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 78/19 rozpatrywał zagadnienie prawne, które wystosowane zostało przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Gdański sąd powziął wątpliwości dotyczące udostępniania danych osobowych abonenta na potrzeby postępowania sądowego o ochronę dóbr osobistych. Dokładna treść zagadnienia prawnego brzmiała: Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych […]

Sierpień 6, 2020

Ważny wyrok SN dotyczący udostępniania danych abonenta na potrzeby postępowań o ochronę dóbr osobistych

6 sierpnia 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 78/19 rozpatrywał zagadnienie prawne, które wystosowane zostało przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Gdański sąd powziął wątpliwości dotyczące udostępniania danych osobowych abonenta na potrzeby postępowania sądowego o ochronę dóbr osobistych. Dokładna treść zagadnienia prawnego brzmiała: Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych […]
Sierpień 6, 2020

Zapowiedź uszczelniania CRBR i dalsze zmiany w polskiej ustawie AML

Lipiec dla wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek handlowych był miesiącem, w którym musieli zmierzyć się z nowym obowiązkiem w postaci zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR obowiązujący od 13 października 2019 r. zakładał pierwotnie, że podmioty wpisane do KRS w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązane są do zgłoszenia danych w CRBR do 13 kwietnia 2020 r. Ze względu na panującą w tym czasie pandemię termin ten został ostatecznie przesunięty na 13 lipca […]
Lipiec 15, 2020

UKE konsultuje ramowe warunki dostępu do słupów

Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy w ostatnim czasie ubiegali się o wydanie przez Prezesa UKE decyzji indywidualnych w sprawie dostępu do słupów operatorów sieci elektroenergetycznych, pewnie obiło się o uszy, że Prezes UKE kończy prace nad projektami decyzji w sprawie ramowych warunków do słupów największych operatorów energetycznych. Decyzje wynikają ze słusznej inicjatywy podjętej przez UKE na przełomie 2018 r. i 2019 r. w zakresie przyjrzenia się aktualnie stosowanym rozwiązaniom. Wyczekiwane, niczym pierwsza gwiazdka w Wigilię Bożego Narodzenia, projekty decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, należącej do TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA […]
Lipiec 14, 2020

CD Projekt – zamiast kolekcjonerki, pismo od syndyka… i co dalej?

W ostatnich dniach zrobiło się głośno z powodu upadłości CD PROJEKT sp. z o. o. – dystrybutora edycji kolekcjonerskiej Cyberpunk 2077 i z powodu zamieszania informacyjnego wokół doręczenia zamówionych kolekcjonerek. Gracze otrzymali od syndyka masy upadłości informację, jakoby mieli oni nie otrzymać zamówionych kolekcjonerek tylko zwrot środków i to po zgłoszeniu wierzytelności. Niżej podpowiemy, w jakiej sytuacji są gracze i co zrobić aby zabezpieczyć otrzymanie kolekcjonerek Cyberpunka. Upadłość CDP, a doręczenie kolekcjonerek Tak jak syndyk wskazał w zawiadomieniu – z dniem ogłoszenia upadłości, wierzytelność niepieniężna zmienia się na wierzytelność […]
Lipiec 7, 2020

Ulga telekomunikacyjna a VAT – kolejna odsłona i jeszcze więcej niepewności dla ISP

O opodatkowaniu VAT-em zwrotu proporcjonalnie pomniejszonych ulg i wątpliwościach wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie C-295/17, pisaliśmy już na naszym blogu “wakacyjnie” rok temu w materiale – Ulga telekomunikacyjna a VAT – faktura czy nota księgowa. Wskazywaliśmy tam na możliwe, choć niepewne, konsekwencje tego wyroku dla polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.Teraz niestety przyszedł czas na drugą odsłonę.
Lipiec 1, 2020

Bezpieczeństwo i integralność sieci lub usług telekomunikacyjnych – nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

30 czerwca 2020 r. w dzienniku ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (poz. 1130). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – zatem będzie obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są do opracowywania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i integralności sieci i usług. Dokumentacja powinna zawierać opis minimalnych środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w rozporządzeniu. […]