Październik 19, 2020

ISP a zmiany w ustawie o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (…)-wyniki badań i debata

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym poście, dotyczącym konsultacji zmian do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w dniu 6 października 2020 roku Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) przygotowała i przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD68).

Październik 19, 2020

ISP a zmiany w ustawie o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (…)-wyniki badań i debata

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym poście, dotyczącym konsultacji zmian do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w dniu 6 października 2020 roku Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) przygotowała i przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD68).
Październik 15, 2020

Małe wspólnoty mieszkaniowe jeszcze mniejsze- zmiany w reprezentacji wspólnot mieszkaniowych i zawieraniu umów dostępowych

W naszych ostatnich wpisach omawialiśmy przede wszystkim zmiany prawne, które nastąpią wraz z wejściem w życie PKE. Nie możemy jednak pomijać innych zmian, które również mają wpływ na działalność ISP, zwłaszcza jeśli ich wejście w życie nastąpiło w zasadzie niezauważone na łamach Okablowanych, a ma wpływ na zasady zawierania umów na dostęp do budynków. Opisane poniżej zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku. Jedna z takich nowelizacji dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Z naszego doświadczenia wynika, że zawieranie umów dotyczących dostępu do nieruchomości bądź do nieruchomości i budynku właśnie z tymi podmiotami, nastręcza w […]
Październik 8, 2020

PKE – usługi o podwyższonej opłacie

Dostawcy usług, zwłaszcza posiadający w swojej ofercie usługę telefonii, mogą poczuć się zagubieni podczas lektury projektu nowej ustawy Prawa Komunikacji Elektronicznej, bowiem nie znajdą w nowych przepisach znanego im pojęcia usługi o podwyższonej opłacie. Nie oznacza to jednak, że w nowym stanie prawnym zniknie regulacja usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej. Ustawodawca postanowił po prostu zastąpić dotychczasowe pojęcie nowym zwrotem. To, co do tej pory uznawane było za usługi o podwyższonej opłacie zastępuje się w PKE […]
Październik 2, 2020

„Pomagajmy sobie”- inicjatywa MC w czasie pandemii

Krótko o samej akcji O tym, że w ostatnich tygodniach liczba zakażeń  drastycznie wzrosła każdy zdaje sobie sprawę, dlatego naturalnym jest, że w związku ze spodziewaną tzw. drugą falą zakażeń, prawdopodobieństwo powrotu pracowników do zdalnego wykonywania pracy, jak i potencjalnym wzrostem liczby szkół prowadzących zajęcia w trybie zdalnym lub hybrydowym jest bardzo duże. Chcąc wyjść naprzeciw przyszłym potrzebom obywateli, MC wystąpiło z apelem o udział w inicjatywie zebrania informacji dotyczących ofert operatorów, które podczas pandemii mogą okazać się kluczowe  czy to dla obecnych, czy potencjalnych nowych użytkowników. Razem, ale […]
Październik 1, 2020

PKE – okres obowiązywania umowy oraz automatyczne przedłużanie umów

PKE wprowadzi kompleksowe zmiany w bardzo wielu aspektach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Zmiany nie ominęły także zasad związanych z okresem obowiązywania umowy. Zupełną nowością będzie natomiast uregulowanie kwestii związanych z automatycznym przedłużaniem umów. Mimo że takie rozwiązanie było dość szeroko stosowane w praktyce, do tej pory przepisy PT nie odnosiły się do tej problematyki. Maksymalny czas trwania umowy zawieranej z abonentem-konsumentem Warto zwrócić uwagę, że już na gruncie dotychczasowych przepisów, kwestia ta nie była zupełnie dowolna. PT przewiduje, że pierwsza umowa zawierana z konsumentem na czas określony nie może być […]
Wrzesień 30, 2020

PKE – oferty wiązane, czyli regulacja dotycząca pakietów usług

Dość powszechną praktyką stosowaną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, która ma zachęcać potencjalnych abonentów do korzystania z ich usług, jest oferowanie usług w paczkach czyli tzw. pakietów. Nie jest tajemnicą, że ta strategia marketingowa działa – abonenci dość chętnie korzystają z tego typu ofert, gdyż wiążą się one najczęściej z obniżeniem ceny jednej lub kilku usług wchodzących w skład pakietu. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których abonent zawiera nową umowę obejmującą od początku kilka usług, jak również przypadków, gdzie abonent dopiero w trakcie umowy decyduje się na skorzystanie z nowej, „dodatkowej” usługi. […]