Ewelina Grabiec

Redaktor Naczelny

Specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem elektronicznym, dostępem do budynków i nieruchomości w celach telekomunikacyjnych i procesu budowlanego. W kancelarii zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym w zakresie procesu inwestycyjnego oraz opiniowaniem i tworzeniem umów oraz regulaminów świadczenia usług, stron www, regulaminów sklepów internetowych, a także licznymi postępowaniami przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, związanymi z dostępami do budynków na gruncie tzw. Megaustawy oraz postępowaniami przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Należy do Grupy Roboczej do spraw Administracji Publicznej Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie. Wspólnik (partner) w itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Katowicach. Prywatnie amatorka squasha i biegania, miłośniczka dobrej książki, a także zapalona twórczyni domowych nalewek


Łukasz Bazański

Redaktor

Specjalista z zakresu prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego, oraz prawa handlowego i gospodarczego. Doradza głównie klientom z sektora telekomunikacyjnego, których reprezentuje w licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Na co dzień zapewnia bieżącą obsługę korporacyjną spółek, doradza w zakresie regulacji prawa telekomunikacyjnego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, telekomunikacyjnych i budowlanych procesów inwestycyjnych, oraz mechanizmów wynikających z tzw. Megaustawy. Od 2010 roku ściśle współpracuje z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej w Warszawie, z ramienia której opiniuje i przygotowuje propozycje zmian ustawodawczych z zakresu telekomunikacji i inwestycji telekomunikacyjnych oraz budowlanych, a także uczestniczy z ramienia Izby w konsultacjach i inicjatywach branżowych przed Prezesem UKE oraz Prezesem UOKiK. Wspólnik (partner) w itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Katowicach, jednocześnie prowadzący kancelarię itB Legal, specjalizującą się w obsłudze podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. Prywatnie- miłośnik sportu (siatkówki i squasha) oraz amator wędkarstwa muchowego i dobrego filmu.