17 października, 2022

Ważny wyrok dotyczący dostępu do nieruchomości i budynków

Każdy, kto skierował sprawę do sądu przeciwko Prezesowi UKE, odwołując się od wydanych przez niego rozstrzygnięć, zapewne na własnej skórze przekonał się, że wygranie sporu nie jest łatwe. Jest ono jednak możliwe. Dotyczy to zwłaszcza spraw dostępowych, co potwierdza opisany niżej przypadek. Trudności związane z dostępem do nieruchomości i budynku Dostęp do nieruchomości i budynków na podstawie Megaustawy jest jednym z podstawowych praw przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Wyrazem powyższego jest możliwość ubiegania się o wydanie decyzji dostępowej Prezesa UKE, jeśli właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości i budynku nie zawrze umowy w terminie […]
11 października, 2022

SIDUSIS staje się faktem – ISP czeka nowy obowiązek sprawozdawczy

Jakiś czas temu pisaliśmy o pracach nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wprowadzającą SIDUSIS – System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego . Otóż prace zostały zakończone, a ustawa uchwalona (w zasadzie przez sejm została odrzucona uchwała senatu o odrzuceniu ustawy. Skutkiem jest uchwalenie nowelizacji). Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu przez Prezydenta, a następnie opublikowana w dzienniku ustaw. Wejście w życie nowelizacji megaustawy to nowe obowiązki sprawozdawcze dla ISP. Sama ustawa ma wejść w życie zaraz po ogłoszeniu (z wyjątkiem przepisów dot. […]
28 września, 2022

Konsultacje w sprawie projektu decyzji Prezesa UKE ws. legalizacji infrastruktury

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Prezes UKE wszczął konsultacje społeczne w sprawie projektu decyzji dotyczącej legalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej ISP znajdującej się na nieruchomościach i w budynkach jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Konsultacje te potrwają do 30 września 2022 roku. Treść decyzji jest pozytywna dla ISP, ponieważ Prezes UKE – ze względu na to, że ISP uzyskał pisemną zgodę na realizację infrastruktury telekomunikacyjnej – zezwolił wnioskodawcy na korzystanie ze zrealizowanej instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłączy, tj. infrastruktury światłowodowej. Przy okazji tej sprawy przypominamy, że nie zawsze brak zawarcia umowy, będzie powodował konieczność demontażu infrastruktury […]
13 września, 2022

Zarządcy dróg blokują inwestycje telekomunikacyjne

Na łamach telko.in ukazał się właśnie artykuł Eweliny Grabiec oraz Konrada Stachury. Autorzy poruszają w nim temat blokowania inwestycji przez zarządców dróg publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postępowań prowadzonych przez GDDKiA. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!
13 września, 2022

Dostęp hurtowy w zakresie BSA czy LLU także na własnych inwestycjach

W dniu 12 września 2022 r. odbyły się kolejne warsztaty dotyczące nowej perspektywy finansowej (KPO i FERC). Pierwsza część spotkania poświęcona została prezentacji dwóch wzorów, według których proponowane jest dokonywanie oceny ofert składanych przez uczestników konkursów. Wzory te będą opiniowane w najbliższym czasie przez uczestników warsztatów. W drugiej części zaprezentowano przykładowe kategorie jednostkowych stawek ryczałtowych z prognozowanym podziałem na województwa (poniższa grafika pochodzi z prezentacji CPPC). Przedstawione przez CPPC dane mogą dostarczać już pewnych informacji o tym, jakich środków publicznych można oczekiwać w poszczególnych częściach kraju. Widać, że najwięcej […]
2 września, 2022

COVID, brak pracowników i inflacja nie uzasadnią niewykonania wskaźnika przy realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej?

Regulaminy konkursów, w ramach których mają być przyznawane środki z FERC i KPO, mają określać sytuacje, w których beneficjent będzie mógł nie wykonać wskaźnika (zobowiązania pokryciowego na poziomie 100%). Sytuacje te zostały nazwane roboczo „barierami inwestycyjnymi”. Po warsztatach, które odbyły się w dniu 27 lipca 2022 r., CPPC zwróciło się do izb branżowych o przesłanie propozycji w zakresie tego, co mogłoby stanowić barierę inwestycyjną. Otrzymanych materiałów było na tyle sporo, że dopiero teraz CPPC udało się im bliżej przyjrzeć. W czasie ostatniego spotkania CPPC wskazało na to, że operatorzy […]
24 sierpnia, 2022

Media Forum 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż Okablowani.pl zostali patronem medialnym konferencji Media Forum 2022, która odbędzie się w dniach 04-07 września 2022 r. w Żninie. Jako prelegenci konferencji omówimy temat podnoszenia cen w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych – wyjaśnimy co to jest klauzula modyfikacyjna i jak ją poprawnie skonstruować, w jakim trybie zakomunikować zmianę ceny klientom oraz przedstawimy aktualne podejście do zagadnienia zmiany cen UOKiK i UKE. Więcej o konferencji przeczytacie Państwo tutaj. Serdecznie zapraszamy do udziału. Do zobaczenia w Żninie!
24 sierpnia, 2022

W KPO i FERC nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Wczoraj odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej (KPO i FERC). Podczas spotkania omówione zostały postulaty i uwagi izb branżowych, zgłoszone po informacjach przekazanych przez CPPC w dniu 27 lipca 2022 r. ItB Legal wsparło KIKE w opracowaniu stanowiska w tym zakresie. Jedynie część postulatów zgłoszonych przez organizacje branżowe skłoniła CPPC do przemyśleń i reasumpcji własnego punktu widzenia. Jak wynika z przekazanych informacji, ubiegając się o środki publiczne będzie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie z załącznikami w postaci uproszczonego studium wykonalności, formularza planowania zasięgów […]
23 sierpnia, 2022

19 września – ważny termin na zgłoszenie planów inwestycyjnych

KPRM ogłosiła, że w ramach konsultacji społecznych, do 19 września można zgłaszać plany inwestycyjne. Zabrane dane posłużą wyznaczeniu obszarów wyłączonych z konkursów finansowanych ze środków KPO i FERC. Dane o inwestycjach realizowanych tam, gdzie nie występuje infrastruktura umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s można zgłaszać za pośrednictwem dedykowanego formularza w SIIS. Można go znaleźć na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ Plany dotyczą okresu 4 letniego, tj. inwestycji planowanych lub realizowanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. Wiarygodność planów inwestycyjnych mają potwierdzać dwa odrębne […]
19 sierpnia, 2022

Dostęp do słupów Tauron Dystrybucja S.A.

Pozostajemy w temacie dostępu do słupów Taurona. Nie wszystkim operatorom telekomunikacyjnym zależy tylko i wyłącznie na obniżonej stawce dzierżawy słupów. Są też tacy, którzy nie posiadają zawartych umów dostępowych i zależy im na zawarciu umowy, która będzie regulować warunki dostępu do podbudowy Taurona w sposób kompleksowy. Tak właśnie jest w przypadku kolejnej prowadzonej przez nas sprawy. Greenlan Fiber sp. z o.o. sp. k. zwróciła się do Taurona z wnioskiem o zawarcie umowy ramowej. OSD co prawda wyraził zgodę na zawarcie kontraktu, ale postanowienia projektu umowy przedłożonego przez Tauron, zdecydowanie […]
18 sierpnia, 2022

Obniżenie stawki za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja

Wydawać by się mogło, że decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, wstrzymująca rygor natychmiastowej wykonalności decyzji UKE o nowych warunkach dostępu do słupów, przekreśliła szanse tych operatorów telekomunikacyjnych, którzy zbyt późno (czyli po wyroku Sądu) złożyli w Tauron Dystrybucja (lub u innego OSD) wnioski o obniżenie stawki za dzierżawę słupów niskiego napięcia do kwoty 1,73 zł netto.
11 sierpnia, 2022

Kolejny projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów oświetleniowych

Temat warunków dostępu do latarni oświetleniowych ciągle na czasie. W kolejnej prowadzonej przez nas sprawie, Prezes UKE rozpoczął właśnie konsultacje projektu decyzji w zakresie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s.c. do infrastruktury technicznej – słupów oświetleniowych Gminy Kościelec. Rozmowy z Gminą o dostępie do słupów rozpoczęły się niemalże rok temu. Gmina odmówiła wówczas spółce dostępu twierdząc, że projekt infrastruktury nie przewidział możliwości podwieszania na niej kabli telekomunikacyjnych, a ich ewentualne podwieszenie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu słupów i znajdujących się w ich pobliżu działek. Sprawa trafiła do UKE. Prezes odrzucił argumentację […]