9 października, 2015

Czy opłaca się ustanowić ABI?

Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy o danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Choć w dalszym ciągu powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nie jest obowiązkiem, to warto jednak rozważyć zalety powołania takiej osoby w firmie. W założeniu znowelizowanych przepisów ma ona jeśli nie wyręczyć administratora danych, to poważnie ułatwić mu życie związane z obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych. ABI wykona audyt przetwarzania danych w firmie Pierwszym ustawowym zadaniem powołanego ABI będzie przygotowanie dla administratora danych sprawozdania w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o […]
5 października, 2015

Zmiany modelu kontroli klauzul niedozwolonych

Tak jak informowaliśmy we wpisie o Nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezydent RP końcem września podpisał przegłosowaną już w Sejmie i Senacie nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiany wejdą więc w życie najprawdopodobniej w kwietniu 2016 roku (6 miesięcy od publikacji tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw, która jeszcze nie miała miejsca). Cykl wpisów o nowelizacji zaczynamy od przedstawienia nowego trybu eliminowania niedozwolonych klauzul umownych. Jak jest obecnie Aktualnie to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (specjalny wydział Sądu Okręgowego w Warszawie) orzeka, czy dana klauzula powinna być wyeliminowana z obrotu i wpisana do […]
2 października, 2015

Rusza POPC!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach:I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj, natomiast wskazówki jak wizualizować obszary przeznaczone do dofinansowania znajdziesz tutaj.