29 lipca, 2015

Uwagi KIKE w sprawie nowelizacji Megaustawy

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad przygotowaniem ustawy nowelizującej ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a przy tym także innych ustaw, m.in. prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zmiany związane są przede wszystkim z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. W ramach możliwości opiniowania projektu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przedstawiła swoje uwagi do projektu. W stanowisku, którego jesteśmy współautorami, zwrócono uwagę na […]
24 lipca, 2015

Stanowisko KIKE w sprawie postępowań oraz warunków decyzji z art. 30 Megaustawy

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie znajdziecie stanowisko Izby, dotyczące postępowań i warunków decyzji Prezesa UKE wydawanych na podstawie art. 30 Megaustawy.  Stanowisko, którego  jesteśmy współautorami, dotyczy warunków decyzji, które w aspekcie ekonomicznym (szczególnie w zakresie kaucji) mogą niestety mieć duży (negatywny) wpływ na zasady dostępu do budynków dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przyszłości. Stanowisko Izby możecie pobrać z jej strony www lub bezpośrednio z naszego bloga. PS. Za zdjęcie masztu zrobione na kolonii dziękujemy Olkowi Bazańskiemu:)
23 lipca, 2015

Opłata za dostęp do słupów energetycznych vol.2

Kontynuacją dyskusji na temat zasadności i wysokości opłat za dostęp do słupów energetycznych jest przygotowane przez KIKE, przy naszym udziale, kolejne stanowisko, tym razem  odnoszące się do infrastruktury Enea Operator. Jego  treść znajdziecie na stronie Izby, a dotyczy ono projektu kolejnej z decyzji  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, regulującej zasady dostępu do słupów dla Grzegorza Czarczyńskiego – G-Net (projekt decyzji do pobrania tutaj). Przypominam, że kilka dni wcześniej współtworzyliśmy na zlecenie KIKE stanowisko, dotyczące dostępu do słupów PGE Dystrybucja, o czym informowałem we wcześniejszym wpisie, a z którym […]
14 lipca, 2015

Opłata adiacencka – samorządy łakome na kolejny kawałek tortu?

Część projektów realizowanych w ramach działania 8.4 PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” jest już zakończona lub wchodzi w ostatnią fazę realizacji i pozyskiwania klientów. Przy większości projektów władze gmin były i są przychylne takim inwestycjom doceniając, że dzięki nim mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii. Niestety zdarza mi się słyszeć o próbach podreperowania gminnych budżetów przy tego typu inwestycjach. Przede wszystkim, gminy ochoczo korzystają z możliwości ustalania wysokości i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, jednak ostatnio usłyszałam o nowym (wątpliwym) pomyśle. […]
3 lipca, 2015

Opłaty za dostęp do słupów przedsiębiorców energetycznych

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie znajdziecie stanowisko Izby, dotyczące projektu jednej z decyzji  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, regulującej zasady dostępu do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zlokalizowanej w miejscowości Sejny (sygn. DRI-ZWZ-6175-2/13). Stanowisko, którego  jesteśmy współautorami, dotyczy projektu decyzji, która w aspekcie ekonomicznym może niestety (gdyby została wydana w kształcie przedstawionym w projekcie) mieć duży wpływ na stawki i zasady dostępu do słupów przedsiębiorstw energetycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przyszłości. Projekt decyzji znajdziecie tutaj, a stanowisko Izby możecie pobrać […]