Stanowisko KIKE w sprawie postępowań oraz warunków decyzji z art. 30 Megaustawy
24 lipca, 2015
Idą zmiany w sposobie udostępniania danych telekomunikacyjnych
4 sierpnia, 2015

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad przygotowaniem ustawy nowelizującej ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a przy tym także innych ustaw, m.in. prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Zmiany związane są przede wszystkim z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

2015-07-07 21.07.45W ramach możliwości opiniowania projektu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przedstawiła swoje uwagi do projektu. W stanowisku, którego jesteśmy współautorami, zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:

  • potrzebę sprecyzowania zasad ustalania stawek za dostęp do infrastruktury innego podmiotu (zarówno innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jak i dysponentów innej infrastruktury technicznej),
  • konieczność rozszerzenia listy przesłanek pozwalających na budowę własnej sieci w budynkach wielorodzinnych na podstawie art. 30 Megaustawy,
  • potrzebę wyraźnego, ustawowego zastrzeżenia, że wewnątrzbudynkowa infrastruktura telekomunikacyjna w nowych budynkach wielomieszkaniowych powinna stanowić własność wspólnoty mieszkaniowej, a nie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
  • rozszerzenie stosowania art. 30 Megaustawy także o możliwość wydawania decyzji dostępowych przez Prezesa UKE w zakresie już istniejącej infrastruktury,
  • problematykę zbiegu przepisów art. 30 i 33 Megaustawy.

Ponadto, uwagi odnoszą się także do nowych procedur, które muszą zostać zaimplementowane ze wspomnianej dyrektywy, takich jak koordynacja robót budowlanych oraz stworzenie punktu informacyjnego ds. telekomunikacji oraz do zmian w innych ustawach, tj. w prawie budowlanym i prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Jak widać, omówionych zagadnień jest sporo, a wynika to przede wszystkim z szerokiego zakresu nowelizacji oraz (naszym zdaniem) potrzeby uproszczenia zarówno wprowadzanych, jak i już obowiązujących procedur.

Uwagi możecie pobrać bezpośrednio z naszego bloga lub ze strony www KIKE.

Zachęcamy do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*