Styczeń 15, 2021

Pierwsza “decyzja” Prezesa UKE na dostęp do latarni oświetleniowych

Łezka się w oku kręci… Pewnie nikt już nie pamięta, kiedy Prezes UKE wydał pierwszą, zastępującą umowę, decyzję o dostępie do nieruchomości i budynku w celu zapewnienia telekomunikacji. Reprezentowaliśmy jednego z operatorów działających na Śląsku, a dostęp dotyczył zasobów wyjątkowo opornej spółdzielni mieszkaniowej. Teraz takie decyzje zwykle nie wzbudzają już większych sensacji, bo wydawane są na porządku dziennym, ale decyzja wydana ponad 8 lat temu była powodem dla wzniesienia toastu szklaneczką dobrej whisky:) Pierwsze postępowania i decyzje o dostępie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do podbudowy słupowej operatora sieci elektroenergetycznej to lata 2015/2016.  […]
Styczeń 7, 2021

Legalizacja samowoli budowlanej – co się zmieniło?

Jak informowaliśmy we wcześniejszych wpisach, we wrześniu weszła w życie dość spora nowelizacja prawa budowlanego. Zmieniła ona m.in. zasady dotyczące legalizacji samowoli budowlanej – zostały one ujednolicone i nieco zmienione. Samowola budowlana przed nowelizacją Przedsiębiorcy, którzy zetknęli się z koniecznością legalizacji budowy czy obiektów budowlanych powstałych bez wymaganego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, wiedzą, że załatwienie tej sprawy rzadko należało do prostych. Do tej pory, prawo budowlane przewidywało trzy odrębne procedury, dotyczące legalizacji samowoli budowlanej: związanej z budową obiektu budowlanego bez wydanego […]
Grudzień 23, 2020

Wyłączenie spod opodatkowania kabli telko na słupach OSD – ważna nowelizacja prawa budowlanego

Prezent na Święta? Kto ich nie lubi. W tym roku ISP byli przyzwyczajeni do zmian, które trudno było uznać za prezenty. Wygląda na to, że tym razem jest inaczej, a zmiana będzie miała istotny, ekonomiczny wymiar dla operatorów. Jeszcze nie zdążył wyschnąć tusz długopisu, którym Prezydent podpisał ustawę dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych innych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa a my spieszymy Was poinformować o najnowszej nowelizacji Prawa budowlanego wynikającej z uchwalonej ustawy, którą można uznać za wręcz rewolucyjną z punktu widzenia branży telko. A przynajmniej co do płaconych przez […]
Grudzień 8, 2020

“Więcej praw dla abonentów a obowiązków dla operatorów” – artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna

Już jest! Świeżutki artykuł “Więcej praw dla abonentów a obowiązków dla operatorów” autorstwa radcy prawnego Eweliny Grabiec i radcy prawnego Kamili Mizery, dostępny w Dzienniku Gazeta Prawna, w dodatku “Firma i prawo” z dnia 8 grudnia 2020 r.  Zachęcamy do lektury! https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/57693,8-grudnia-2020/72056,Firma-i-prawo/1
Grudzień 2, 2020

Zaproszenie do spotkania z itB Legal na XXVII Konferencji KIKE

Tegoroczna, XXVII Konferencja KIKE odbędzie się na Wirtualnym Kongresie Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, a więc i my, wirtualnie, też tam będziemy! 3 grudnia 2020 r. o godzinie 10:15 (sala alfa) Ewelina Grabiec i Kamila Mizera poruszą temat, którym żyje cała branża telko – zmiany we wzorcach umownych KIKE od 21.12.2020 a prawa użytkowników końcowych po wejściu w życie PKE. Będzie to panel praktyczny omawiający przygotowane modyfikacje dokumentów abonenckich w związku ze zmianami PT, w przededniu uchwalenia PKE. W trakcie wystąpienia omówione zostaną także aktualne rozwiązania przyjęte w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej, […]
Listopad 27, 2020

Prezes UKE certyfikuje udoskonalone narzędzie do monitorowania jakości Internetu

Dzisiaj, tj. 27 listopada 2020- Prezes UKE certyfikował udoskonalone narzędzie do monitorowania jakości Internetu- aplikację PRO Speed Test. Co prawda sama aplikacja nie jest żadną nowością (pierwsza wersja była certyfikowana przez Prezesa UKE- 1 grudnia 2018), natomiast w nowej wersji pojawiło się kilka istotnych zmian. Co nowego? W nowej wersji użytkownik może korzystać z: mierzonej prędkości do 2,5 Gb/s dostępności aplikacji na różnych systemach operacyjnych (Windows i Mac oS) opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych korzystania z pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym, bez konieczności rejestracji Konkluzja jest oczywista- więcej mierzonej prędkości, […]
Listopad 19, 2020

Procedura komunikacji operatorów przy zmianie dostawcy Internetu

W piątek, 13 listopada 2020 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował oficjalną tymczasową procedurę wymiany komunikatów między operatorami, w sprawie zapewnienia abonentowi ciągłości świadczenia usług przy zmianie dostawcy. Opublikowana procedura dość różni się od konsultowanej pod koniec sierpnia 2020 r[1]. Jak ten proces ma w skrócie wyglądać? Potencjalny abonent przyjdzie do nowego operatora, u którego chce wykupić usługę. Jeśli dostarczenie usługi do abonenta jest możliwe i abonent wyrazi chęć zachowania ciągłości świadczenia usługi, to powinien złożyć wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia usługi w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do […]
Listopad 16, 2020

Ważne! Grudniowe zmiany wzorców umów abonenckich!

W związku z nową ustawą Prawo Komunikacji Elektronicznej, tyle się działo i tyle miało się w grudniu dziać, że myśleliśmy, że w tym roku Świąt nie będzie;) Nowe PKE miało obowiązywać od 21 grudnia 2020 roku, a tymczasem z nieoficjalnych informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że wejście w życie PKE i uchylenie PT zostanie odsunięte w czasie – do czerwca 2021 roku. Jakie są plusy tej sytuacji? Co trzeba zrobić, pomimo braku nowych przepisów, a w związku z nieco zapomnianą już nowelizacją PT?  Na te pytania odpowiada nasz […]
Październik 30, 2020

PKE – update informacji, czyli zmiana terminu wejścia w życie ustawy!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Telekomunikacji zorganizowała w dniu 30 października 2020 r. spotkanie informacyjne na temat Prawa komunikacji elektronicznej w celu omówienia kwestii najbardziej problematycznych. W spotkaniu uczestniczyli radcowie prawni z naszej kancelarii. Poniżej przybliżamy te elementy, które były przedmiotem dyskusji. Vactio legis, czyli kiedy nowe przepisy wejdą w życie PKE ma zostać ogłoszone do dnia 21 grudnia 2020 r., ale nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Oznacza to zatem, że operatorzy będą mieli więcej czasu na zapoznanie się z nowymi […]
Październik 30, 2020

Obowiązek retencji danych telekomunikacyjnych przejdzie do historii?

Obowiązek retencji danych znany jest przedsiębiorcom telekomunikacyjnym od ponad dekady. Wprowadzony został do polskiego systemu prawnego w 2009 r. na skutek implementacji dyrektywy 2006/24/WE i przewidywał początkowo, że okres zatrzymania danych retencyjnych wynosić ma 24 miesiące. Polski ustawodawca skorzystał zatem z maksymalnego możliwego okresu zatrzymania danych, na jaki pozwalała dyrektywa. Dla porównania, okres zatrzymania danych zgodnie z dyrektywą nie mógł być krótszy niż 6 miesięcy. Od 2013 r. do chwili obecnej okres retencji danych wynosi 12 miesięcy od próby połączenia. Dodatkowo przedsiębiorcy telekomunikacyjni byli zobowiązani do składania Prezesowi UKE […]
Październik 29, 2020

PKE – decyzje generalne

Dzisiaj wracamy do tematu wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności (EKŁE) i tym samym projektu Prawa komunikacji elektronicznej (PKE). Niewielu z Was zdaje sobie sprawę, że nowa ustawa w niektórych aspektach wprowadza rewolucyjne rozwiązania. Przykładowo wskazujemy na nową instytucję decyzji generalnych wydawanych przez Prezesa UKE. Tytułem wstępu, obecnie przedsiębiorca telekomunikacyjny otrzymuje od Prezesa UKE indywidualną decyzję administracyjną. Prezes UKE wysyła taką decyzję operatorowi pocztą tradycyjną lub jeżeli są spełnione ku temu warunki (art. 49, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego), publikuje na stronie: https://bip.uke.gov.pl/. W każdym przypadku przedsiębiorca otrzymuje fizycznie drogą poczty […]
Październik 26, 2020

Uszkodzenia sieci – temat wiecznie żywy

Temat uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej był już poruszany na naszym blogu, jednak ciągle pozostaje on aktualny. W zasadzie nie ma tygodnia aby w którymś serwisie informacyjnym (choćby lokalnym) nie znalazła się informacja o przerwie świadczenia usług telekomunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem infrastruktury, a do nas nie zwrócił się poszkodowany operator. Jest to problem, z którym prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć każdy przedsiębiorca opierający swoją działalność na infrastrukturze liniowej. W razie uszkodzenia, każdy dostawca usług podejmuje niezwłocznie czynności, w celu usunięcia powstałego uszkodzenia oraz przywrócenia abonentom możliwości korzystania z tych usług. Im dłużej […]