17 kwietnia, 2024

Przełomowa uchwała SN w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w razie zasiedzenia służebności

W ostatnich dniach SN zajął ważne stanowisko dotyczące wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należnego dla jej właściciela w przypadku zasiedzenia służebności przesyłu. Zanim jednak wyjaśnię, czego dotyczyła uchwała i jakie ma ona skutki dla branży telekomunikacyjnej, dla jej lepszego zrozumienia wyjaśnię na początku kwestie związane z samą służebnością przesyłu. Jest to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, która ma istotne znaczenie dla podmiotów budujących infrastrukturę telekomunikacyjne. Obok umów dostępowych, stanowi jeden z tytułów prawnych pozwalających podmiotom na korzystanie z nieruchomości w celu wybudowania na niej, pod nią lub nad nią elementów […]
25 marca, 2024

Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) coraz bliżej

Kwestia wprowadzenia Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE), które ma zastąpić ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, powraca. Jak pewnie większość pamięta, próba wdrożenia przepisów unijnych miała miejsce już wcześniej i była na zaawansowanym etapie, po czym w ubiegłym roku projekt ustawy został odrzucony przez Sejm w całości – z uwagi na zamieszczenie w przepisach postanowień innych postanowień, z których później się wycofano (tzw. lex pilot). Przypominamy, że obowiązek wprowadzenia zmian w przepisach prawa dotyczących telekomunikacji, wynika z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 […]
4 marca, 2024

SZKOLENIE ONLINE dla beneficjentów KPO/FERC z prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych – MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH ZAPISÓW!

UPDATE W dniu wczorajszym zamknęliśmy zapisy na szkolenie online z prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych. Lista dostępnych miejsc zapełniona w całości! Bardzo dziękujemy za Wasze zainteresowanie. Jednocześnie uspokajamy wszystkich tych, którzy nie zdążyli się zapisać lub nie zapisali się z powodu braku miejsc – przewidujemy kolejny termin szkolenia online! Szczegółowe informacje podamy wkrótce. Stay tuned! *** W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem z prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych także od indywidualnych osób, postanowiliśmy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu i zorganizować powyższe szkolenie w formie ONLINE, w trybie otwartym dla indywidualnych zapisów. Przypominamy, że w trakcie […]
1 marca, 2024

Barierę inwestycyjną zgłosisz, jak będziesz chciał, a w KPO II zwaloryzują dofinansowanie z automatu

W dniu 19 lutego 2024 r. CPPC przeprowadziło szkolenie dla beneficjentów I naboru KPO, o czym już wspominaliśmy na blogu. Uczestnicy szkolenia mieli zablokowane mikrofony, więc całość dyskusji z ich udziałem prowadzona była na czacie. Czat wrzał, bowiem część przekazywanych informacji/założeń (czy raczej ich interpretacji) nie było wprost zapisane w umowie o dofinasowanie, jak i w załącznikach do niej (mam tu na myśli, w szczególności warunkowanie rozliczania projektu posiadaniem przez beneficjenta uzgodnionej z Prezesem UKE i opublikowanej na www oferty hurtowej), więc beneficjenci nie zdawali sobie z nich sprawy. […]
27 lutego, 2024

Szkolenie dla beneficjentów KPO/FERC z prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych

Zakończyliśmy właśnie jesienno- zimowy cykl szkoleń beneficjentów KPO/FERC z prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych. Przez kilka ostatnich miesięcy pokonałyśmy tysiące kilometrów dojeżdżając do kilkunastu beneficjentów KPO/FERC, przeszkoliłyśmy kilkadziesiąt osób, w tym projektantów sieci, wykonawców, koordynatorów projektów, osób zbierających zgody na dostęp do nieruchomości i pozyskujących decyzje na zajęcia pasa drogowego, pracowników koordynujących obsługę geodezyjną projektów, kierowników robót. Każde ze szkoleń było inne. Było na wesoło i na smutno. Za każdym razem było maksymalnie merytorycznie. Odpowiedziałyśmy na setki Waszych pytań. Pomogłyśmy Waszym ludziom odpowiedzialnym za różne etapy realizacji budowy, spojrzeć na projekt […]
23 lutego, 2024

FAQ-ap z inwentaryzacją usług i sieci

Marzec 2023 roku: Urząd Komunikacji Elektronicznej publikuje FAQ – Listę najczęściej zadawanych pytań w temacie obowiązku sprawozdawczego wykonywanego przez przedsiębiorców na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i informuje, że ISP odsprzedający usługi nie mają obowiązku sprawozdawać części danych. Luty 2024 roku: Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, iż stanowisko prezentowane rok wcześniej było nieprawidłowe i jednak dane trzeba sprawozdawać. Przypadek dotyczy jednego z naszych klientów, który na podstawie art. 7 prawa telekomunikacyjnego przekazał dane o przychodach ze świadczonych usług (co przecież sugeruje, że […]
19 lutego, 2024

Bez zatwierdzonej oferty hurtowej nie rozliczysz projektu KPO/FERC!

Część beneficjentów KPO/FERC rozpoczęło realizację projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, w związku z czym, objęło już pierwsze punkty adresowe zasięgiem sieci KPO/FERC. Podmioty te czekają na uruchomienie SIMBA – którego notabene nie należy się zapewne spodziewać wcześniej niż ok. 11 marca 2024 r., kiedy to CPPC zamierza przeprowadzić szkolenie z obsługi tego systemu i zacząć rozsyłać zaproszenia do systemu – aby zacząć rozliczać projekty. Dotyczy to zwłaszcza tych beneficjentów, którzy przyjęli formę rozliczeń opartą na refundacji niebędącej płatnością końcową i budują sieci z własnych […]
12 lutego, 2024

Wyzwania KPO/FERC. Procedury geodezyjne i budowlane przy terenach kolejowych.

Jeśli to jedno z pierwszych Twoich spotkań z zagadnieniami budowy sieci w sąsiedztwie linii kolejowych, to zajrzyj koniecznie tutaj. Konieczność przekroczenia linii kolejowej, przy planowaniu inwestycji telekomunikacyjnej budzi sporo obaw. Niestandardowe przepisy, wysokie koszty i trudny do oszacowania czas trwania procedur… to nie jest środowisko, w które inwestorzy wchodzą z odwagą. Powiedziałabym wręcz, że tylko wielokrotne przejście przez całość inwestycji, przez różne przypadki związane z przekraczaniem i zbliżaniem się do torów, dają efekt integracji wiedzy i pewnego poruszania się w zagadnieniach związanych z koleją. Zobaczmy więc pokrótce, z czym […]
31 stycznia, 2024

Wyzwania KPO/FERC. Budowa sieci telekomunikacyjnych w pobliżu linii kolejowych- część pierwsza.

Linie kolejowe i ich bezpośrednie sąsiedztwo to zazwyczaj dodatkowe wyzwanie dla inwestycji budowlanych- szczególnie liniowych. Wbrew pierwszym skojarzeniom, nie jest to spotkanie z pędzącym pociągiem, ale kiedy na horyzoncie budowy pojawią się tory, trzeba zachować czujność. Budowa w pobliżu terenów kolejowych to także wyzwanie w kontekście terminu realizacji inwestycji z KPO/FERC. Żeby zdążyć, dostęp do newralgicznych nieruchomości trzeba zacząć załatwiać na samym początku realizacji. Odwlekanie w czasie może nieść dla projektu zgubne skutki. Większość zamieszania wokół kolei uregulowano w Ustawie o transporcie kolejowym, a żeby nie błądzić zbyt długo […]
22 stycznia, 2024

Mit KPO – nie trzeba gwarancji

Zgodnie z umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, beneficjent może otrzymywać dofinansowanie w formie: (1) zaliczki; (2) refundacji niebędącej płatnością końcową albo (3) refundacji przekazywanej jako płatność końcowa. W każdym z tych przypadków wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia poprzez złożenie weksla in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. Jeśli dofinansowanie ma być wypłacane przez zaliczki, umowa wymaga kolejnego zabezpieczenia – w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustanawianej przed wypłatą pierwszej transzy takiej zaliczki, na wartość najwyższej transzy zaliczki, określonej w […]
20 grudnia, 2023

Debiut mikrokanalizacji w regulacjach prawnych

Nowelizacja rozporządzenia technicznego dla telekomunikacji przyniosła wiele ciekawych zmian. Kilka z nich, choć wygląda niewinnie, będzie miała duże znaczenie dla kształtowania nowych warunków budowy i eksploatacji sieci. Zajmijmy się jedną z tych, która swój potencjał ujawnia przy wyborze procedur budowlanych. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie i wprowadzeniu pojęcia mikrokanalizacji światłowodowej. W odświeżonym rozporządzeniu mikrokanalizację dołączono do pojęcia kanalizacji kablowej, obok dotychczasowego “ciągu połączonych ze sobą rur osłonowych”. Do pojęcia kanalizacji […]
6 listopada, 2023

Bezumowne korzystanie z infrastruktury- konsekwencje i legalizacja

Nie mamy wątpliwości, że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny stara się nie pogubić w gąszczu wymagań stawianych przez przepisy prawa, a zwłaszcza uzyskiwać wszelkie wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia i uzgodnienia tak, aby prowadzić działalność – jak określa to ustawodawca – „z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego jej charakteru”.  Niemniej jednak wielość inwestycji, brak dostępu do informacji lub inne okoliczności mogą prowadzić do sytuacji, gdy przez przypadek wykorzystana zostanie infrastruktura techniczna innego przedsiębiorcy, nie tylko telekomunikacyjnego. Może to nastąpić na skutek omyłki lub braku złożenia odpowiedniego wniosku do właściciela tej infrastruktury. Takie przypadki nazywane […]