30 czerwca, 2016

Dostosowanie strony www do WCAG 2.0. – wpis na kike.pl

Dla  tych z Was, którzy otrzymali (otrzymają) wezwania z UKE, dotyczące realizacji obowiązków wobec osób niepełnosprawnych (WCAG 2.0.) zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami, jakie zamieściłem na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Przypomnę, że nieco ponad rok temu pisaliśmy już na naszym blogu o nowych obowiązkach operatorów wobec osób niepełnosprawnych. Wszystko za sprawą obowiązującego od 21 stycznia 2013 r. art. 79c ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz wydanego w oparciu o delegację zawartą w art. 79c ust. 3 PT rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w […]
22 czerwca, 2016

Nowelizacja Megaustawy podpisana przez Prezydenta RP

21 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Tekst ustawy przeczytasz tutaj.
16 czerwca, 2016

Z cyklu nowelizacja Megaustawy- nowe obowiązki informacyjne właścicieli i zarządców nieruchomości

Kontynuując tematykę nowelizacji Megaustawy, dziś o nowych obowiązkach informacyjnych właścicieli i zarządców nieruchomości. Nowelizacja art. 30 Megaustawy, w dużej mierze ma charakter mobilizujący… Ustawodawca zmobilizował właścicieli i zarządców nieruchomości do aktywnego prowadzenia negocjacji z wnioskującym o zawarcie umowy dostępowej przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Do tej pory, z aktywnym prowadzeniem negocjacji bywało różnie… Zdarzały się oczywiście przypadki, w których ISP nie miał problemu z uzyskiwaniem informacji o danych adresowych budynków, numerach KW czy danych osób uprawnionych do reprezentowania wspólnot mieszkaniowych. Niestety, ale zdarzały się też niechlubne przypadki kompletnej ignorancji wysyłanych pism, a […]
14 czerwca, 2016

Nowy obowiązek zarządców nieruchomości- ramowe warunki dostępu do nieruchomości i budynków

Już od jakiegoś czasu staramy się przekazywać Państwu co nowego przyniesie nowelizacja Megaustawy. Dziś parę słów o nowym obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (dalej zarządca). Od 1 lipca 2016 r. (pod warunkiem uchwalenia ustawy w obecnym kształcie) Prezes UKE zyska uprawnienie do wezwania zarządców do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 (dostęp do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji), lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym […]
9 czerwca, 2016

Nowela “Megaustawy” po drugim czytaniu w Sejmie [aktualizacja 9.6.2016]

Na dwudziestym posiedzeniu Sejmu w dniu 8 czerwca odbyło drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323), po którym skierowano ponownie projekt  do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Druk 540 – A (Dodatkowe sprawozdanie komisji), który można pobrać tutaj (Sprawozdanie komisji cyfryzacji), zawiera wnioski Komisji o uwzględnienie poprawek przez Sejm. Zasadniczo uwagi nie wnoszą rewolucyjnych zmian, cieszy nas, że dostrzeżono problem związany z trudnościami z ustalaniem podmiotu właściwego do […]
8 czerwca, 2016

XVIII Konferencja KIKE naszym okiem :)

Lubimy wracać do tego co jest naprawdę dobre, a taka niewątpliwie była tegoroczna XVIII Konferencja KIKE, która odbyła się w dniach 24-25 maja w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej. Zapraszamy na naszą krótką relację z tego Wydarzenia, bo działo się wiele i nie sposób o tym nie wspomnieć. XVIII Konferencja KIKE była jak zwykle w naszej ocenie profesjonalnie zorganizowana i pełna ciekawych atrakcji dla “dużych chłopców” (dla kobiet też, sami byliśmy świadkami :-)). Od strony merytorycznej każdego dnia na trzech salach odbywały się prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty. Wiele […]
1 czerwca, 2016

Idzie nowe- czyli ZUDów dalej nie ma:)

Na ostatniej konferencji KIKE duże zainteresowanie wzbudził temat dawnych Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (nowe narady koordynacyjne). Jak się okazuje, z relacji projektantów sieci telekomunikacyjnych oraz inwestorów, dotychczasowe przepisy i udogodnienia się “nie przyjęły” i w wielu powiatach stare zasady i problemy trwają w najlepsze. W dalszym ciągu, projektant jest odsyłany od przysłowiowego Annasza do Kajfasza, a o możliwości uczestnictwa w naradach każdego dysponenta sieci uzbrojenia terenu w niektórych starostwach jeszcze nie słyszano… Tymczasem 19 maja 2016 r. do Sejmu (z wnioskiem o uchwalenie) wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie […]