30 lipca, 2014

Czy SOKiK odrzuci pozew o uznanie klauzuli wzorca za niedozwoloną?

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z rozbieżności orzeczniczej sądów w sprawach klauzul niedozwolonych. Sąd Najwyższy wydał w dniu 19 marca 2014 r. ciekawe postanowienie (sygn. akt: I CSK 20/14), w którym przedstawił dwa odmienne poglądy na wytaczanie powództwa w sprawie uznania postanowienia za niedozwolone oraz wpływu wpisania postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych. Zgodnie z k.p.c. – art. 479(43)- wyrok, na mocy którego określone postanowienie zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych jest skuteczny wobec osób trzecich (rozszerzona skuteczność). Na gruncie praktyki sądów wykształciły się dwa sposoby interpretowania konsekwencji, jakie niesie […]
29 lipca, 2014

Jak się zachować w przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej?

W jednym z ostatnich wpisów wyjaśnialiśmy jak się zachować i jak zgłaszać do właściwych organów ścigania dewastacje infrastruktury telekomunikacyjnej. Do uszkodzeń i dewastacji Waszych sieci może dochodzić nie tylko w przypadku kradzieży, ale również podczas wykonywania prac ziemnych, kiedy zniszczenie sieci jest efektem niezamierzonych działań np. innego przedsiębiorcy. W przypadku uszkodzenia sieci, które nie jest przestępstwem, należy od pierwszych chwil mieć na względzie ewentualną konieczność wszczęcia postępowanie cywilnego przeciwko sprawcy szkody. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, tak samo jak w przypadku kradzieży infrastruktury trzeba zadbać o zgromadzenie dowodów na […]
26 lipca, 2014

Gratulacje!

Dawno dawno temu… a potem było pięć lat studiów prawniczych, ponad trzy lata aplikacji radcowskiej połączonej z pracą zawodową w kancelarii, tegoroczny egzamin radcowski, trzy miesiące oczekiwania na wyniki do maja b.r. – pozytywny oczywiście… No i dzisiejsze ślubowanie, uprawniające do wykonywania zawodu radcy prawnego. Gratulacje Ewelina!
22 lipca, 2014

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Nie wszyscy działający na rynku przedsiębiorcy telekomunikacyjni zdają sobie sprawę z obowiązku, jaki nakłada na nich Prawo telekomunikacyjne i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, polegającego na konieczności przygotowania i uzgodnienia z właściwymi organami tajemniczo brzmiącego dokumentu o nazwie: “Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń“. W środowisku potocznie jest on zwany planem działań na wypadek ataku Marsjan 🙂 Zdajemy sobie sprawę, że prowadząc działalność telekomunikacyjną w skali mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mało kto myśli, że jego przedsiębiorstwo ma stanowić filar wsparcia służb ratunkowych, wojskowych itp. w razie […]
21 lipca, 2014

Jak zgłaszać dewastacje infrastruktury telekomunikacyjnej?

W ubiegłym tygodniu, na stronie internetowej Policji Warmińsko- Mazurskiej można było znaleźć informację, iż 64-letni Kazimierz K. odpowie za kradzież i zniszczenie elementów sieci telekomunikacyjnej dokonanych na ul. Krakusa w Elblągu. Skala problemu kradzieży infrastruktury jest tak duża, że przedstawiciele branży oraz urzędów regulacyjnych podjęli w ostatnim czasie szereg działań, mających na celu podniesienie świadomości społecznej oraz zintensyfikowanie działań samorządów i instytucji publicznych przeciwko dewastacji infrastruktury (nie tylko telekomunikacyjnej). Mamy tu przede wszystkim na myśli powołanie Fundacji Niezłomni. O postępowaniu w przypadku kradzieży lub zniszczeniu infrastruktury telekomunikacyjnej mówiliśmy także […]
16 lipca, 2014

Sieć wewnątrzbudynkowa a podatek od nieruchomości

Natknęliśmy się niedawno na ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 roku, dotyczący opodatkowania sieci wewnątrz budynków (sygn. akt II FSK 1792/12). Nie znamy jeszcze uzasadnienia wyroku, ale gdy się tylko pojawi to na pewno podzielimy się z Wami argumentami sądu. Czego dotyczył wyrok? NSA stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a niezasadne jest twierdzenie, że sieci telekomunikacyjne znajdujące się wewnątrz budynków należy traktować jako odrębne przedmioty opodatkowania. Sprawa dotyczyła kwestii, w której organ podatkowy zarzucił przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, […]
9 lipca, 2014

Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część druga.

W pierwszej części wpisu nt. Problemu legalizacji istniejącej infrastruktury omówiliśmy zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości. W części drugiej natomiast odniesiemy się do stanowiska interpretacyjnego Prezesa UKE, który stwierdził, iż nie jest właściwym organem do wydawania decyzji o dostępie do budynków i nieruchomości w razie korzystania z zasobów bez tytułu prawnego. Nasze stanowisko jest z goła odmienne, ale po kolei. Posiadasz dostęp do budynku, znajduje się w nim Twoja sieć telekomunikacyjna, świadczysz usługi telekomunikacyjne szerokiemu gronu klientów i nagle, nie wiedząc czemu, właściciel budynku lub nowy zarządca wypowiada Ci umowę. […]
3 lipca, 2014

Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część pierwsza.

W ostatnim wpisie, na przykładzie sprawy Inea S.A. oraz Poznańskiej Spółdzielni „Winogrady”, opisywałam problem wyłączenia spółdzielni mieszkaniowych posiadających status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego spod działania art. 30 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa). Sprawa Spółdzielni „Winogrady” zmusza mnie do podzielenia się z Wami jeszcze jednym możliwym problemem związanym z dostępem do zasobów spółdzielczych (ale nie tylko, gdyż problem będzie dotyczył wszystkich nieruchomości wielolokalowych np. wspólnot mieszkaniowych). O problemie wspominamy ku przestrodze, by uczulić Was i jednocześnie zachęcić do podejmowania wszelkich starań, by Wasza infrastruktura telekomunikacyjna nie znajdowała się […]
3 lipca, 2014

Nasz komentarz w telko.in do zagadnienia retencji danych w sprawie “piracenia” filmów

Osoby zainteresowane problematyką piractwa internetowego i głośnej ostatnio sprawy skomasowanego występowania przez prokuraturę pruszkowską do operatorów telekomunikacyjnych z wnioskami o udostępnienie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną (tak zwanych danych objętych obowiązkiem retencji) zachęcamy do przeczytania materiału zamieszczonego na portalu TELKO.IN (www.telko.in). Sprawa dotyczy nielegalnego “ściągania” kilku produkcji filmowych, w tym m.in. “Drogówki” oraz podjętej przez reprezentującą twórców firmę akcji skierowanej przeciwko “piratom”. W materiale znajdziecie nasz komentarz dotyczący kwestii retencji danych i czasookresu przechowywania danych objętych retencją.