Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Jak zgłaszać dewastacje infrastruktury telekomunikacyjnej?
21 lipca, 2014
Gratulacje!
26 lipca, 2014

Nie wszyscy działający na rynku przedsiębiorcy telekomunikacyjni zdają sobie sprawę z obowiązku, jaki nakłada na nich Prawo telekomunikacyjne i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, polegającego na konieczności przygotowania i uzgodnienia z właściwymi organami tajemniczo brzmiącego dokumentu o nazwie: “Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. W środowisku potocznie jest on zwany planem działań na wypadek ataku Marsjan 🙂

Zdajemy sobie sprawę, że prowadząc działalność telekomunikacyjną w skali mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mało kto myśli, że jego przedsiębiorstwo ma stanowić filar wsparcia służb ratunkowych, wojskowych itp. w razie zdarzeń nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne, wojna) i stąd świadomość konieczności posiadania planów jest u ISP nikła, innego zdania jest jednak ustawodawca i w konsekwencji regulator (Prezes UKE), który kontroluje posiadanie przez przedsiębiorców takich planów, grożąc (do czego ma pełne prawo) nałożeniem kary finansowej na podstawie art. 209 Prawa telekomunikacyjnego.

Jaki Plan sporządzić?

Z racji tego, że samo sporządzenie i uzgodnienie planu trwa kilka miesięcy (sam dokument ma z reguły z opracowaniami graficznymi kilkadziesiąt stron) warto abyście zastanowili się już dziś jaki plan musicie przygotować, oraz rozpoczęli działania uzgodnieniowe (w zależności od rodzaju planu może to być: starosta, wojewoda, Prezes UKE, Minister Administracji i Cyfryzacji).

Biorąc pod uwagę obszar wykonywanej działalności (pomijamy plany krajowe, zastrzeżone dla kilkudziesięciu wskazanych w przepisach firm, którymi jeśli czytacie niniejszy wpis pewnie nie jesteście:-)), zobowiązani będziecie do wykonania:

a) Planu lokalnego – w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność telekomunikacyjną na jednym lub kilku obszarach, które nie przekraczają granic administracyjnych powiatu, sporządza się Plan działań dla całości lub części powiatu = wystąpienie/uzgodnienie do/ze starosty/ą,

b) Planu rejonowego – w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność telekomunikacyjną na jednym lub kilku obszarach, które przekraczają granice administracyjne powiatu, sporządza się Plan działań dla części lub całości każdego województwa = wystąpienie/uzgodnienie do/z wojewody/ą.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny sporządza Plan działań dla faktycznego obszaru, na którym wykonuje działalność telekomunikacyjną, nie zaś dla obszaru deklarowanego we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chyba że dane te w dalszym ciągu się pokrywają.

Co w Planie? (sygnalizacja)

Wymogi co do zawartości planu przewidziane są przede wszystkich w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. 2010 r. Nr 15, poz. 77), ale o tym przy kolejnej okazji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*