25 września, 2015

Rozporządzenie MAiC w sprawie POPC

W Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. Akt wykonawczy został wydany  na podstawie tzw. ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Rozporządzenie określa warunki udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC, poprzednio WWPE) wsparcia w ramach działania 1.1. POPC, tj. wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz jednostki […]
24 września, 2015

Abonent-dłużnik i ochrona jego danych osobowych

Widok danych osobowych w rubryce ofert sprzedaży wierzytelności, z pewnością nie jest dla żadnego abonenta powodem do dumy. Wtedy najczęściej sięgając pamięcią do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, abonent przypomina sobie, że jednak ma coś na sumieniu i postanawia działać, starając się przy tym zatrzeć ślady swojej dłużniczej przeszłości. Myślę, że warto poruszyć tę kwestię, bo pomoże to w odpowiedzi na pytanie, czy niesolidny klient może skutecznie bronić się przed udostępnianiem windykatorom jego danych osobowych oraz jakich zasad operator powinien przestrzegać przy udostępnianiu danych przy okazji obrotu wierzytelnościami. O […]
15 września, 2015

Certyfikat “Przyjaźni niepełnosprawnym”

Kilka miesięcy temu pisałam już na blogu o obowiązkach przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec osób niepełnosprawnych. Tym z Was, którzy bez problemu je spełniają, a dodatkowo zapewniają takim osobom coś ekstra, polecam zapoznanie się z opublikowanym na stronie UKE ogłoszeniu o możliwości uzyskania nowego certyfikatu “Przyjaźni niepełnosprawnym”. Żeby uzyskać taki certyfikat, należy złożyć odpowiedni wniosek do 30 września, spełniać obowiązkowe wymogi oraz dobrowolnie zapewnić osobom niepełnosprawnym pomoc ponad tą wprost wymaganą przepisami. Najłatwiejszym sposobem spełnienia tego wymogu będzie rozszerzenie zapewnianej już pomocy na wszystkie usługi telekomunikacyjne (obowiązkowo pomoc należy zapewnić wyłącznie w zakresie usługi telefonicznej). Oczywiście możliwe jest zapewnienie […]
8 września, 2015

Opłata za rzut poziomy urządzenia

Wyrokiem z 10 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył sprawę, której sedno stanowiło rozstrzygnięcie jak należy rozumieć rzut poziomy urządzenia zajmującego pas drogowy. Sprawa dla branży telekomunikacyjnej jest istotna, ponieważ wpływa na zasady obliczania i wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Stan faktyczny sprawy dotyczył 12 rur HDPE pełniących funkcję rurociągów kablowych. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, rurociągi wybudowane przez spółkę nie mogły zostać uznane za jedno urządzenie w postaci kanalizacji kablowej wielotorowej (co przesądzałoby w stanie faktycznym sprawy o zajęciu pasa drogowego zgodnie z wcześniej udzielonym zezwoleniem). Zdaniem […]
2 września, 2015

Bon na trampki a usługa telekomunikacyjna- słów kilka o sprzedaży premiowanej

Telekomy prześcigają się ostatnio w dołączaniu do swoich usług coraz ciekawszych i często niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedawaną usługą bonusów i dodatków mających zachęcić do zawarcia umowy. Poza standardowo dołączanymi „gratis” do usługi smartfonami, tabletami czy pakietami dodatkowych minut lub transferu danych, aktualnie u jednego z operatorów rozdawane są bony zniżkowe na markowe trampki oraz gry komputerowe Wiedźmin 1 i 2. Warto zastanowić się do jakiego momentu takie działania są zgodne z prawem, a kiedy stanowić będą już tzw. sprzedaż premiowaną, która jest czynem nieuczciwej konkurencji. Definicja sprzedaży premiowanej Zgodnie […]