Abonent-dłużnik i ochrona jego danych osobowych
Certyfikat “Przyjaźni niepełnosprawnym”
15 września, 2015
Rozporządzenie MAiC w sprawie POPC
25 września, 2015

Widok danych osobowych w rubryce ofert sprzedaży wierzytelności, z pewnością nie jest dla żadnego abonenta powodem do dumy. Wtedy najczęściej sięgając pamięcią do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, abonent przypomina sobie, że jednak ma coś na sumieniu i postanawia działać, starając się przy tym zatrzeć ślady swojej dłużniczej przeszłości. Myślę, że warto poruszyć tę kwestię, bo pomoże to w odpowiedzi na pytanie, czy niesolidny klient może skutecznie bronić się przed udostępnianiem windykatorom jego danych osobowych oraz jakich zasad operator powinien przestrzegać przy udostępnianiu danych przy okazji obrotu wierzytelnościami.

O zasadności długu nie decyduje GIODO

2015-07-03 14.24.03Najczęściej jednym z pierwszych kroków podejmowanych w obronie własnej przez  abonenta jest skarga do GIODO. Zacząć należy jednak od tego, że GIODO nie jest podmiotem upoważnionym do rozstrzygania, czy wierzytelność powinna powstać czy też nie. Jeśli zatem abonent skieruje skargę na operatora do GIODO, organ ten będzie badał jedynie legalność przetwarzania danych osobowych, a zatem także ich ewentualnego udostępnienia firmie windykacyjnej. Z kolei badanie kwestii istnienia lub nieistnienia wierzytelności pozostawić należy sądom powszechnym, jako problematykę wychodzącą z zakresu sprawy cywilnej.

Udostępniając dane wskaż podstawę prawną

Podstawa przetwarzania danych przez operatora, który chce udostępnić dane osobowe abonenta firmie windykacyjnej, musi mieć swoje źródło w ustawie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie jest dopuszczalne, choćby w sytuacji gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, a jednocześnie nie będzie to stanowiło naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Prawnie usprawiedliwionym celem, który wprost wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Balansowanie interesów dłużnika i wierzyciela

Przesłanką negatywną (przeszkodą) przetwarzania danych, dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów jest naruszenie praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Racjonalne podejście do interpretacji tej ujemnej przesłanki pozwala jednak na wniosek, że każdy dłużnik powinien liczyć się z możliwością ograniczenia jego prawa do prywatności w związku z dochodzeniem przez wierzyciela należnych mu kwot. W przeciwnej sytuacji, negatywna przesłanka paraliżowałaby możliwość dochodzenie roszczeń z prowadzonej działalności, jak i naruszałaby zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna przetwarzania to nie wszystko

Nie należy zapominać przy okazji przetwarzania danych, że jeżeli w dochodzenie roszczeń zaangażowany ma być jeszcze inny podmiot niż administrator danych, to powierzenie mu danych powinno odbywać się na podstawie pisemnej umowy. Pamiętajmy również, że zawarcie umowy powierzenia danych nie zmienia osoby administratora danych. Również odpowiedzialność za powierzone dane pozostaje w dalszym ciągu po stronie administratora danych. Nie wyklucza to możliwości określenia w umowie o powierzeniu danych odpowiedzialności regresowej względem podmiotu, któremu powierzono dane, a który dopuścił się naruszenia skutkującego odpowiedzialnością administratora danych. Podmiot, któremu zlecono przetwarzanie danych może być też odpowiedzialny administracyjnie oraz karnie za przetwarzanie danych, niezależnie od odpowiedzialności administratora.

Jak widzimy, kwestia umowy dotyczącej przetwarzania danych powinna być niezwykle istotna dla każdego z zaangażowanych w sprawę podmiotów.

jarek miniatura 2Autorem gościnnego wpisu na naszym blogu jest Jarosław Straś- aplikant radcowski z kancelarii itB Legal. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony danych osobowych oraz prawa handlowego. 

1 Comment

  1. Batłomiej pisze:

    W przypadku danych osobowych, sprawa jest bardzo delikatna, bo w dzisiejszych czasach bardzo dużo osób czyha tylko na to, aby przechwycić takie dane. Mnóstwo oszustów wykrada przecież dane, aby mieć z tego jakąś korzyść, a właściciel takich danych niestety odczuwa negatywne skutki. http://emediatorlegal.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*