Rozporządzenie MAiC w sprawie POPC
Abonent-dłużnik i ochrona jego danych osobowych
24 września, 2015
Rusza POPC!
2 października, 2015

W Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. Akt wykonawczy został wydany  na podstawie tzw. ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Rozporządzenie określa warunki udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC, poprzednio WWPE) wsparcia w ramach działania 1.1. POPC, tj. wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże JST będą mogły ubiegać się o udzielenie wsparcia na obszarze, na którym podobnego wniosku nie złoży przedsiębiorca telekomunikacyjny.2015-05-27 18.49.33-1

Wsparcie może zostać udzielone na projekty realizowane na obszarach, na których nie istnieje sieć dostępu nowej generacji (NGA) o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych, nie jest prawdopodobne, że w ciągu trzech lat taka sieć, na zasadach komercyjnych powstanie na tych obszarach. Wśród warunków, które powinien spełnić przyszły beneficjent jest m.in. zapewnienie dostępu hurtowego do sieci przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Z kolei w przypadku budowy kanalizacji kablowej, wolno stojących masztów antenowych, wolno stojących wież antenowych lub podbudowy słupowej zapewnienie dostępu hurtowego nie będzie ograniczone w czasie.

Na stronie internetowej Polski Cyfrowej można zapoznać się z projektem wytycznych w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC (czytaj tutaj). Wytyczne stanowić będą integralną część warunków konkursowych POPC, a także integralną część umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a beneficjentem wyłonionym w konkursie.

Rozporządzenie określa również, że wydatki na pokrycie kosztów budowy kanalizacji kablowej stanowić mogą wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, pod warunkiem zapewnienia zasobów umożliwiających umieszczenie sieci telekomunikacyjnych również przez innych operatorów telekomunikacyjnych. Tak jak w przypadku POIG 8.4. wsparcie będzie udzielane w trybie konkursowym. O metodzie i kryteriach wyboru projektów dla działania 1.1 można przeczytać tutaj.

Z pełnym tekstem rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji można zapoznać się w Dzienniku Ustaw RP.

Przyszłym beneficjentom pozostaje zatem czekać na ogłoszenie konkursu i pierwszy nabór w nowej perspektywie finansowej. Alokacja środków obejmuje 600 000 000 złotych.

4 Comments

 1. Surrekatka pisze:

  Pani Mecenas,

  czy ta fotografia została wykonana we wsi Berezowica Mała koło Zbaraża na Ukrainie? Wydaje mnie się, że właśnie tam ulokowano tenże majestatyczny maszt.

  Pozdrawiam

 2. zjopek pisze:

  Witam

  Wartoby zaktualizować post dodając informację o ogłoszeniu konkursu
  http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*