Izby zrzeszające telekomy będą doradzać Prezesowi UKE w sprawach zatwierdzenia ofert hurtowych
Sprzedaż udziałów w Syrionie – moje 15 lat w “telekomunikacji”
5 czerwca, 2023
Incydent RODO – co robić, gdy wystąpi?
19 czerwca, 2023

Procedura zatwierdzania ofert hurtowego dostępu do sieci POPC wielokrotnie była przedmiotem rozmów pomiędzy Prezesem UKE a izbami działającymi w imieniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nie jest ona bowiem regulowana wprost w aktach prawnych, a wynika z załączników do umowy o dofinansowanie i dokumentów wydawanych przez Prezesa UKE w formie rekomendacji. Najwięcej pytań co do tego, jak proces weryfikacji i akceptacji ofert hurtowych wygląda w Urzędzie „od kuchni”, dotyczyło dokumentów operatorów świadczących usługi wyłącznie hurtowe, których nie obejmował obowiązek wykonywania testu Margin Squeeze.

W związku z tym, że ogłoszono nabory w ramach KPO i FERC, temat stał się znowu aktualny. W przypadku tych nowych konkursów, proces zatwierdzania ofert hurtowych ma wyglądać inaczej – będzie bardziej doregulowany, o czym miałam okazję opowiedzieć podczas kwietniowej Konferencji KIKE 2023.

Na tą chwilę znamy treść ogólnych zasad, które wynikają z Wymagań dla Sieci KPO/FERC. W zeszłym tygodniu zakończyły się konsultacje Rekomendacji w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC – do tego dokumentu Krajowa Izby Komunikacji Ethernetowej – przy moim wsparciu – zgłosiła obszerne uwagi.

Pewnie m.in. z uwagi na nowe nabory, w których beneficjenci muszą zobowiązać się do zapewnienia:

  1. aktywnego dostępu hurtowego – przez 10 lat;
  2. dostępu hurtowego do sieci pasywnej – przez nieograniczony czas

– Prezes UKE zdecydował się na utworzenie Zespołu doradczego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do spraw hurtowych cen usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej dla inwestycji dotowanych ze środków unijnych. Organ wskazał, że:

Celem powołania Zespołu jest zwiększenie transparentności procesu zatwierdzania hurtowych ofert ramowych, a w konsekwencji poprawności działań w zakresie opiniowania i zatwierdzania ofert beneficjentów programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz Krajowy Plan Odbudowy (KPO), jak również umożliwienie operatorom samodzielnej weryfikacji w zakresie możliwości zmiany oferty przed złożeniem wniosku o jej zmianę w celu przyspieszenia procesu jego akceptacji.

Zespół powołany przez Prezesa UKE będzie cykliczne, co do zasady raz w roku, wypracowywał rekomendacje Prezesowi UKE odnośnie korytarza cen poszczególnych usług hurtowych, w ramach których powinni poruszać się operatorzy – beneficjenci FERC oraz KPO. Badane są również możliwości wprowadzenia tych zasad dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Prezes UKE będzie mógł jednak ad hoc zaprosić Zespół do działania w każdym czasie, w szczególności w sytuacji wystąpienia zdarzeń nagłych i niespodziewanych, mogących mieć silny wpływ na rynek telekomunikacyjny.

Do udziału w Zespole zaproszono pierwotnie po dwóch przedstawicieli z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Aktualnie zakłada się, że dwóch przedstawicieli ma też wydelegować Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza i Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, a po jednym Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Federacja Konsumentów. W Zespole – bez prawa głosu – ma też uczestniczyć jeden przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Instytutu Łączności.

Zadaniem Zespołu ma być przyjmowanie rekomendacji w zakresie kryteriów, jakie Prezes UKE bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o zatwierdzenie oferty hurtowej (w tym jej zmian) w ramach POPC, KPO i FERC.

Do chwili obecnej Zespół odbył jedno posiedzenie, które miało charakter organizacyjny. Aktualnie trwają jeszcze prace nad regulaminem działania Zespołu, więc zarówno skład, jak i zadania Zespołu, mogą ulec zmianie. Zespół ma zebrać się ponownie jeszcze w czerwcu, aby ustalić treść regulaminu, a potem będzie mógł przystąpić do pracy merytorycznej.

Skąd wiem o tym wszystkim? Z tego, że mam przyjemność uczestniczyć w pracach Zespołu z ramienia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Możecie zatem spodziewać się więcej informacji o tym, czym zajmuje się Zespół na https://okablowani.pl/, jak i na moim profilu w portalu LinkedIn.

Autor: radca prawny Kamila Mizera-Płaczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*