28 lutego, 2017

Płyta CD to część akt sprawy – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – ważny wyrok NSA

Wnosząc sprawę do sądu oczywistym jest, że swe racje trzeba dobrze uargumentować i udowodnić. Liczysz się więc z dużą ilością papieru (czasem nawet niemalże ryzą), którą przedstawiasz w sądzie na poparcie swoich racji. Bywa również tak, że oprócz akt papierowych, jako dowód w sprawie przedstawia się też płytę CD, zawierającą dokumenty w formie elektronicznej, np. plik „.pdf” lub „.xls”. Płytę jesteś zmuszony przedstawić przede wszystkim wtedy, kiedy organizujący konkurs organ wymaga od Ciebie, że prócz dokumentów papierowych te same lub nawet inne dokumenty/pliki masz dodatkowo załączyć w wersji elektronicznej. […]
21 lutego, 2017

Spółdzielnie domagają się odpłatności za dostęp do nieruchomości

Zainteresowanych sprawami dostępu do nieruchomości zachęcam do lektury petycji, jaką w grudniu 2016 r. Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych wystosował do Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Tekst petycji znajdziesz tutaj. Petycja, jak wskazuje tytuł wpisu, to żądanie interwencji ustawodawcy w kwestii przywrócenia odpłatności za dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji. Spółdzielcy argumentują, że: obowiązek udostępnienia nieruchomości to prawo ingerujące ponad miarę w święte prawo własności, wymienione w Megaustawie rodzaje dostępu, jakie właściciel jest zobowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu są sformułowane nieprecyzyjnie i są zbyt daleko idące (również ze […]
14 lutego, 2017

Media Forum 2017 – zaproszenie do udziału w konferencji.

Miło nam poinformować, że Okablowani.pl po raz kolejny zostali Patronem Medialnym Media Forum 2017, które odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2017 r. w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim. Wśród zaproszonych Gości będą Specjaliści z  Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz eksperci prawa telekomunikacyjnego. Media Forum skierowane jest  do: Operatorów TVK, ISP, Dostawców urządzeń i systemów technologicznych, Nadawców i Dystrybutorów kanałów telewizyjnych. Więcej informacji o Konferencji znajdziesz tutaj.
6 lutego, 2017

Koniec z obowiązkiem składania informacji o udostępnionych danych retencyjnych.

Przypominamy, że w zeszłym roku zniesiony został obowiązek składania Prezesowi UKE corocznych informacji o przypadkach udostępniania uprawnionym podmiotom danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c Prawa telekomunikacyjnego. Z dniem 7 lutego 2016 r. uchylono art. 180g Prawa telekomunikacyjnego, który nakładał ten obowiązek. Wprowadzona zmiana nie ma jednak wpływu na pozostałe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w zakresie udostępniania danych abonentów. Wciąż należy je zatrzymywać, przechowywać i udostępniać sądom, prokuratorom oraz innym uprawnionym podmiotom, o ile oczywiście dany podmiot w prawidłowy sposób wystąpi o udostępnienie danych.
6 lutego, 2017

Artykuł na KIKE – “Automatyczne przedłużanie się umów – ponad 28 mln zł kary od UOKiK dla Orange”

Na stronie www Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej możecie przeczytać materiał, na temat automatycznego przedłużania się umów z konsumentami na kolejny, zdefiniowany, taki sam lub podobny okres.  Czy taka praktyka jest dopuszczalna? Czy za jej stosowanie grożą kary? Odpowiedź znajdziecie w artykule. Zachęcamy do przeczytania!
1 lutego, 2017

Kara dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

4 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał bardzo ciekawy i korzystny dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych wyrok w sprawie o sygn. akt: VI ACa 1140/15. Sąd oddalił apelację Prezesa UKE od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), z 27 maja 2015 r., w sprawie o sygnaturze akt: XVII AmT 2/14, dotyczącej nałożenia kary na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. Prezes UKE przeprowadził u pewnego operatora kontrolę w zakresie wypełniania wobec abonentów obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne (szczególnie z art. 56, […]