28 października, 2014

Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – spełnienie świadczenia niezamówionego na rzecz konsumenta.

Co to jest świadczenie niezamówione? W dobie wzmożonej konkurencji i walki o klienta, niektórzy z przedsiębiorców stosują nieuczciwą praktykę handlową, polegającą na wysyłaniu konsumentom z własnej inicjatywy różnego rodzaju towarów lub rozpoczynaniu świadczenia niezamówionych usług. Wraz z towarem (przed lub po wykonaniu usługi) konsument otrzymuje fakturę lub rachunek, który ma wywołać u niego przeświadczenie o obowiązku zapłaty. W opisywanej sytuacji, konsument nie inicjuje kontaktu z przedsiębiorcą, a jedynie wykorzystuje się jego błędne wewnętrzne przekonanie o obowiązku zapłaty za dostarczony mu towar lub usługę. Ze świadczeniem niezamówionym będziemy mieli do […]
20 października, 2014

Stopa kredytu lombardowego a wzorce umowne :-)

Ciekaw jestem kto z Was zastanawiał się co ma wspólnego stopa kredytu lombardowego z wzorcami umownymi, a szerzej z umowami w ogólności? 🙂 Ano ma i wbrew pozorom wcale nie tak mało. W wszystko za sprawą zmienionej z dniem 9 października 2014 roku tej stopy procentowej, która obecnie wynosi jedynie 3% (zobacz NBP) i hen hen temu (a konkretnie w lipcu 2005 roku) wprowadzonej zmiany art. 359 kodeksu cywilnego. Nadal pytacie – i co z tego??? To spójrzcie na treść art. 359 par. 2 prim k.c., który wprowadza pojęcie […]
9 października, 2014

Dobry regulamin promocji – czyli jaki?

Ostatnio miałam okazję przygotować kilka regulaminów i cenników promocyjnych. Wydaje się, że ukształtowanie spójnych zasad promocji jest banalnie proste – wystarczy obniżyć ceny standardowe. Schody zaczynają się jednak wtedy, gdy zasady promocji dotyczą pakietów, a w ramach samych pakietów przedsiębiorca różnicuje okresy promocji i wysokość ulg dla różnych usług. Problematyczne okazuje się również takie ukształtowanie warunków promocyjnych by cały system stosowanych cen (tych standardowych i promocyjnych) tworzył logiczną całość, a ulgi nie były dziełem przypadku. Od czego zacząć? Najlepiej od początku- czyli od cen standardowych. Ceny standardowe dla wszystkich […]
7 października, 2014

Odrębna własność włókna światłowodowego – artykuł w “Rejencie”

Zainteresowanych problematyką odrębnej własności włókna światłowodowego zapraszam do lektury mojego artykułu naukowego, przygotowanego w ramach studiów doktoranckich na US w Katowicach. Materiał został opublikowany w sierpniowym (8/2014) wydaniu Rejenta. W opracowaniu omówione zostały zagadnienia ogólne dotyczące kwestii przesłanek i sposobów ustanowienia oraz ustania (wygaśnięcia) odrębnej własności włókna światłowodowego, a także wymaganej formy czynności prawnej, mającej za przedmiot ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego. Praktyczna przydatność instytucji odrębnej własności włókna przejawia się w możliwości wyselekcjonowania poszczególnych włókien z kabla telekomunikacyjnego i np. sprzedaży każdego z nich osobno, co może być ciekawą […]
3 października, 2014

O relacji pomiędzy prawem konsumenckim a prawem telekomunikacyjnym słów kilka

Ostatnia nowelizacja Ustawy prawo telekomunikacyjne, która miała wpływ na treść i elementy wzorców umownych (umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych), a która weszła w życie 21 stycznia 2013 r., w sposób znaczący zmieniła zawartość wzorców umownych stosowanych w telekomunikacji. Wzorce umowne, jeżeli policzymy wszystkie elementy wymienione w art. 56 ust. 3 PT, mają obejmować 26 różnych postanowień, regulujących wymienione w przepisie kwestie. Jednocześnie art. 56 ust. 3 PT wprowadził obowiązek sformułowania umowy w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Wymogi jasnej i zrozumiałej formy powinny być odnoszone do przeciętnego […]