Odrębna własność włókna światłowodowego – artykuł w “Rejencie”
7 października, 2014
Stopa kredytu lombardowego a wzorce umowne :-)
20 października, 2014

Ostatnio miałam okazję przygotować kilka regulaminów i cenników promocyjnych. Wydaje się, że ukształtowanie spójnych zasad promocji jest banalnie proste – wystarczy obniżyć ceny standardowe. Schody zaczynają się jednak wtedy, gdy zasady promocji dotyczą pakietów, a w ramach samych pakietów przedsiębiorca różnicuje okresy promocji i wysokość ulg dla różnych usług. Problematyczne okazuje się również takie ukształtowanie warunków promocyjnych by cały system stosowanych cen (tych standardowych i promocyjnych) tworzył logiczną całość, a ulgi nie były dziełem przypadku.

Od czego zacząć?

Najlepiej od początku- czyli od cen standardowych. Ceny standardowe dla wszystkich usług (zarówno telekomunikacyjnych jak i związanych z nimi opłat za usługi instalacyjne i aktywacyjne) powinny stanowić bazę, w oparciu o którą zostaną przygotowane ceny promocyjne. To ceny standardowe stanowią podstawę dla obliczenia wysokości przyznanych abonentowi ulg, a w konsekwencji wysokości roszczenia w przypadku rozwiązania umowy terminowej przed upływem okresu jej obowiązywania przez abonenta lub z winy abonenta przez dostawcę usług.

Ceny promocyjne

Po ustaleniu cen standardowych przychodzi czas na ustalenie cen promocyjnych dla poszczególnych usług. Najczęściej cena standardowa obniżana jest z uwagi na zawarcie umowy terminowej, np. na 36 miesięcy (im dłuższa umowa tym niższa cena) oraz z uwagi na zakup usług w pakiecie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by premiować abonenta zarówno za związanie się umową terminową jak i zakup usług w pakiecie. Połączenie tych wszystkich elementów powinno być spójne i logiczne. Ceny promocyjne, wysokość ulg oraz wysokość cen standardowych będą ze sobą korespondowały tylko wtedy, gdy kwoty nie będą przypadkowe.

Dla kogo promocja?

Oprócz uregulowania cen promocyjnych świadczonych usług, przedsiębiorcy telekomunikacyjni często zapominają o postanowieniach regulujących to, kto może skorzystać z promocji. Warto wspomnieć w tworzonym regulaminie, że promocja jest skierowana np. do osób nie posiadających zaległości płatniczych wobec dostawcy usług lub jest skierowana do podmiotów, które dopiero zawrą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – czyli do nowych abonentów.

Pozostałe postanowienia regulaminów promocji

W regulaminie promocji należy określić okres jej obowiązywania, przy czym warto wiedzieć, że postanowienie stanowiące, iż dostawca usług może zakończyć pierwotnie oznaczony okres obowiązywania warunków promocyjnych bez uzasadnionych przyczyn stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. Regulamin promocji to wzorzec umowny, który na równi z umową, regulaminem oraz cennikiem podlega kontroli pod kątem występowania niedozwolonych klauzul umownych.

W regulaminie powinny się również znaleźć postanowienia regulujące przypadki utraty możliwości korzystania z promocji, np. zaległości w płatnościach lub wypowiedzenie umowy w zakresie jednej z usług z pakietu (jeżeli promocja jest uzależniona od wyboru i świadczenia więcej niż jednej usługi na rzecz abonenta).

Warto również opisać w jaki sposób zostanie wyliczona łączna kwota przyznanych ulg oraz roszczenie w przypadku rozwiązania umowy terminowej przed upływem okresu jej obowiązywania.

Podsumowując i jednocześnie odpowiadając na pytanie zadane w tytule wpisu – regulamin promocji powinien być przede wszystkim przemyślany. Logika ukształtowania cen ma bowiem niebagatelny wpływ na zasadność dochodzonych od abonentów roszczeń w przypadku rozwiązania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*