Projektowane zmiany w Prawie budowlanym
15 stycznia, 2020
Ostatni rok na wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – jakich zmian mogą się spodziewać przedsiębiorcy telekomunikacyjni?
10 lutego, 2020

Ostatnio “tu i ówdzie” powróciły tematy informowania abonentów o gwarantowanej przez operatorów prędkości Internetu. Z tego względu chciałbym Was zachęcić do lektury mojego wpisu na stronie internetowej Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, w którym przypominam zagadnienie, jakim zajmowaliśmy się nieco ponad rok temu. A konkretnie, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy w świetle rozporządzenia o otwartym Internecie tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 25.11.2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (…) i dokonanej przez Prezesa UKE certyfikacji narzędzia PRO Speed Test, to ostatnie jest jedynym mechanizmem, jakie mogą stosować ISP?

Inaczej mówiąc, pytaliśmy, czy operatorzy telekomunikacyjni mogą powoływać się w swoich regulaminach na inne, niż certyfikowany mechanizm, sposoby/mechanizmy weryfikowania gwarantowanej przez nich prędkości internetu, z zastrzeżeniem, że zapisami regulaminów nie wyłączą stosowania certyfikowanego mechanizmu PRO Speed Test. Na to pytanie Prezes UKE odpowiedział twierdząco, wskazując, że w ocenie Urzędu nie jest sprzeczna z przepisami prawa praktyka, w której dostawcy usług wskazują swoim abonentom na możliwość skorzystania również z innych narzędzi do weryfikacji jakości usługi, nie wyłączając możliwości korzystania z certyfikowanego mechanizmu.

Pełną treść pytań (pytaliśmy także m.in o to, czy wprowadzenie Pro Speed Test determinuje konieczność wprowadzenia zmian we wzorcach) i odpowiedź z UKE znajdziecie w ww. wpisie. Zachęcam do lektury.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*