Łatwiejszy i tańszy dostęp do nieruchomości Lasów Państwowych – szansa na renegocjację umów?
9 stycznia, 2020
Czy Pro Speed Test to jedyne narzędzie do weryfikacji prędkości Internetu?
9 lutego, 2020

Nie tak dawno pisaliśmy o wątpliwościach dotyczących budowy słupów telekomunikacyjnych na zgłoszenie (po nowelizacji ustawy Prawo wodne), a za niedługo ten teoretyczny problem przestanie mieć znaczenie.

O czym mowa?

Otóż obecnie w Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo budowlane https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=121. Ustawa ma cele przede wszystkim uproszczenie niektórych procedur i legalizacji starych samowoli budowlanych. Rada Ministrów zaczęła prace nad tą ustawą już w czasie trwania poprzedniej kadencji Sejmu jednak nie udało się ich zakończyć. Teraz ustawodawca może dokończyć swoje dzieło i przy okazji naprawić błąd wynikający z zmiany Prawa wodnego.

Nowelizacja zasadniczo nie będzie zmieniać katalogu prac zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lecz uprości konstrukcję przepisów art. 29 i art. 30 ustawy Prawo budowlane. Po przyjęciu nowelizacji prostsze będzie określenie wymaganych procedur, albowiem przepisy wprost będą zawierać katalog budów i robót, które będą zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, oraz katalog robót i budów niewymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

I co z tymi słupami?

Po nowelizacji w Prawie budowlanym ponownie bez żadnych wątpliwości budowa podbudowy nadziemnej dla telekomunikacyjnych linii kablowych będzie wymagać zgłoszenia, ale nie będzie wymagać pozwolenia na budowę.

A co z innymi podstawowymi budowami telekomunikacyjnymi?

W dalszym ciągu budowa masztów i anten będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast instalowanie anten o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych czy budowa kanalizacji kablowej będą wymagały zgłoszenia. Przyłącza telekomunikacyjne będzie można budować albo na zgłoszenie, albo po sporządzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dla budowy linii kablowych nie będą wymagane żadne z powyższych formalności.

Tadeusz Caputa

Aplikant Radcowski  

2 Comments

  1. mk pisze:

    A jak zatem interpretować budowę podbudowy nadziemnej dla przyłączy telekomunikacyjnych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*