Odrębna własność włókna światłowodowego – artykuł w “Rejencie”
O relacji pomiędzy prawem konsumenckim a prawem telekomunikacyjnym słów kilka
3 października, 2014
Dobry regulamin promocji – czyli jaki?
9 października, 2014

Zainteresowanych problematyką odrębnej własności włókna światłowodowego zapraszam do lektury mojego artykułu naukowego, przygotowanego w ramach studiów doktoranckich na US w Katowicach. Materiał został opublikowany w sierpniowym (8/2014) wydaniu Rejenta.

W opracowaniu omówione zostały zagadnienia ogólne dotyczące kwestii przesłanek i sposobów ustanowienia oraz ustania (wygaśnięcia) odrębnej własności włókna światłowodowego, a także wymaganej formy czynności prawnej, mającej za przedmiot ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego.

Praktyczna przydatność instytucji odrębnej własności włókna przejawia się w możliwości wyselekcjonowania poszczególnych włókien z kabla telekomunikacyjnego i np. sprzedaży każdego z nich osobno, co może być ciekawą alternatywą dla inwestorów szukających częściowego refinansowania ich inwestycji.

Zapraszam do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*