18 lutego, 2022

Zapraszamy na Lokalne Zjazdy MiŚOT!

Spotkania małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, czyli MiŚOT-ów mają swoją markę. Uczestnicy cenią je za możliwość spotkań w przyjaznym klimacie ze znajomymi z branży telekomunikacyjnej, przedstawicielami organizacji branżowych, ekspertami i decydentami, a także za wysoki poziom debat i wystąpień. Organizatorami tych wydarzeń są Grupa MiŚOT, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej i Fundacja Nasza Wizja. Trwają obecnie zapisy na Lokalny Zjazd MiŚOT Edycja Wschód w Janowie Podlaskim (24-25 marca) i Lokalny Zjazd MiŚOT Edycja Wschód w Kołobrzegu (14-15 czerwca): https://misot.pl/zjazdy/ Więcej o najważniejszych punktach agendy zjazdu w Janowie Podlaskim można przeczytać […]
7 lutego, 2022

Próbą ugodową nie przerwiesz biegu przedawnienia

Każdemu przedsiębiorcy, który egzekwuje od swoich dłużników należności za sprzedane usługi lub towary, znana jest instytucja zawezwania do próby ugodowej. Aktualnie jest tak, że przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia – bieg przedawnienia roszczenia przerywa się, a po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Z regulacji tej wielokrotnie korzystają wierzyciele, zwłaszcza wtedy, gdy dłużnik nie płaci a brak jest środków na […]