20 września, 2016

itB Legal na Polskim Zjeździe Pracowników Łączności EPIX

W dniach 18-20.09.2016 r. w Szczyrku odbył się Polski Zjazd Pracowników Łączności. itB Legal miał zaszczyt zostać współtowarzyszem i kooperantem zjazdu, a Okablowani.pl uzyskali status propagandzisty tego zacnego wydarzenia. Mieliśmy ogromną przyjemność zaprezentować delegatom na zjazd temat lokalizowania i umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym. Omówiliśmy ogólne zasady zajmowania pasa drogowego, w tym konieczność uzyskania trzech decyzji administracyjnych (lokalizacyjnej, o zajęciu pasa na czas prowadzenia robót i w celu umieszczenia infrastruktury), a także zasady wyliczania opłat. Wspomnieliśmy o zasadach budowy i zajmowania kanałów technologicznych lokalizowanych w pasach drogowych. W drugiej […]
13 września, 2016

Kredyt dla ISP tematem warsztatów z udziałem przedstawicieli sektora bankowego

W miniony piątek w Warszawie odbyły się warsztaty zainicjowane przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale KIKE oraz przedstawicieli sektora bankowego, których celem było zdefiniowanie problemu i próba znalezienia rozwiązania dla możliwości pozyskiwania i zabezpieczania kredytów przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z sektora MŚP. Obszerną relację z wydarzenia przeczytasz na stronie KIKE oraz na stronie www Ministerstwa Cyfryzacji. Główną przyczyną trudności w pozyskiwaniu kredytów bankowych, promes czy gwarancji (służących nie tylko realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, ale też inwestycji własnych) jest błędne wyobrażenie sektora bankowego o specyfice prowadzonej działalności i rzeczywistej zdolności kredytowej […]
6 września, 2016

Wytyczne BEREC. Komentarz dla Gazety Prawnej.

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) opublikował 30 sierpnia 2016 r. Wytyczne dla krajowych organów regulacyjnych w sprawie implementacji nowych zasad neutralności sieci (znajdziesz je tutaj). Wytyczne precyzują postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120. O Rozporządzeniu pisaliśmy tutaj. W Gazecie Prawnej przeczytasz natomiast komentarz itB Legal do treści opublikowanych wytycznych. Jaki są nasze pierwsze wrażenia po lekturze? Zwolennicy neutralności Internetu mogą być raczej zadowoleni, choć nie wprowadzono całkowitego zakazu spowalniania ruchu. Wytyczne BEREC całkowicie zakazują blokowania konkretnych połączeń z powodów komercyjnych. Wytyczne niejako potwierdzają, że nie można blokować ruchu […]