Kredyt dla ISP tematem warsztatów z udziałem przedstawicieli sektora bankowego
Wytyczne BEREC. Komentarz dla Gazety Prawnej.
6 września, 2016
itB Legal na Polskim Zjeździe Pracowników Łączności EPIX
20 września, 2016

W miniony piątek w Warszawie odbyły się warsztaty zainicjowane przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale KIKE oraz przedstawicieli sektora bankowego, których celem było zdefiniowanie problemu i próba znalezienia rozwiązania dla możliwości pozyskiwania i zabezpieczania kredytów przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z sektora MŚP. Obszerną relację z wydarzenia przeczytasz na stronie KIKE oraz na stronie www Ministerstwa Cyfryzacji.

banki

Główną przyczyną trudności w pozyskiwaniu kredytów bankowych, promes czy gwarancji (służących nie tylko realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, ale też inwestycji własnych) jest błędne wyobrażenie sektora bankowego o specyfice prowadzonej działalności i rzeczywistej zdolności kredytowej i wartości firm sektora TELKO. Jako jaskrawy, aczkolwiek prawdziwy przykład mylnego wyobrażenia banków o branży telekomunikacyjnej, należy podać porównanie wiarygodności kredytowej ISP do wiarygodności kredytowej wspólnoty mieszkaniowej, tj. podmiotu tworzonego przez ogół mieszkańców nieruchomości i zazwyczaj nieosiągającego dochodu.

Istoty problemu w pozyskiwaniu źródeł finansowania, należy upatrywać w możliwościach i sposobach zabezpieczenia kredytów przez firmy z sektora TELKO. Brak świadomości o rzeczywistej wartości infrastruktury telekomunikacyjnej (postrzeganej przez przedsiębiorców głównie przez pryzmat liczby klientów, a przez banki jako wartość środków trwałych zakopanych w ziemi lub powieszonych na słupach) sprowadza ISP do roli klientów indywidualnych o wiarygodności przeciętnego konsumenta… mimo przeczących temu statusowi wielkości generowanych obrotów.

Spotkanie miało na celu pokazanie potencjału branży i uświadomienie przedstawicielom sektora bankowego, że stworzenie produktu finansowego, skierowanego do przedsiębiorców telekomunikacyjnych będzie długo oczekiwanym zapełnieniem niszy rynkowej i odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby sporej grupy przedsiębiorców z sektora TELKO.

baki 2Warto wskazać, że jedną z części warsztatów, za którą byliśmy odpowiedzialni, było pokazanie możliwości ustanowienia zabezpieczenia kredytów na infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Warto wiedzieć, że już od dawna istnieje możliwość ustanowienia odrębnej własności włókna światłowodowego, które dzięki temu może stać się odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, a dla banków może stanowić przedmiot zastawu rejestrowego  czy przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Warto wiedzieć, że wyodrębnione włókna światłowodowe (podobnie jak wyodrębnione lokale we wspólnocie mieszkaniowej) mogą, oprócz przedmiotu zabezpieczenia kredytu, stanowić źródło dodatkowego przychodu z ich sprzedaży oraz opłat za zarządzanie częścią wspólną kabla. Wyodrębnienie własności i sprzedaż włókna światłowodowego może być ciekawą alternatywą dla dzierżawy infrastruktury na danym odcinku.

Poniżej znajdziesz naszą prezentację na temat możliwości wyodrębnienia własności włókna światłowodowego jako alternatywnej formy zabezpieczenia:

2016_09_09_MC_UKE_Banki_KIKE_zabezpieczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*