25 stycznia, 2016

Stanowisko KIKE na temat nowelizacji Megaustawy

Wszystkich zainteresowanych nowelizacją Megaustawy zachęcamy do lektury stanowiska KIKE, którego jesteśmy współautorami (przeczytasz tutaj). Ustawa nowelizująca, zmieni między innymi: Zasady dostępu do infrastruktury technicznej podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. dostęp do podbudowy słupowej zakładów energetycznych), Zasady dostępu do nieruchomości (art. 30 Megaustawy). Zasady koordynacji robót budowlanych dotyczących sieci telekomunikacyjnych (nowość w Megaustawie) Zasady przebiegu narad koordynacyjnych (dawne ZUDy) Katalog robót budowlanych wymagających zgłoszenia (Prawo budowlane) Zasady udostępniania kanałów technicznych (Ustawa o drogach publicznych) Wraz z KIKE postulujemy o uwzględnienie w planowanej nowelizacji, kolejnych zmian rozwiązujących kilka […]
7 stycznia, 2016

Obowiązek informacyjny przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Jak już sygnalizowaliśmy w jednym z naszym wpisów na blogu w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej, zmianie uległy wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w art. 7 Pt. Jest to o tyle istotne, ponieważ w terminie do dnia 31 marca każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych za […]