22 września, 2021

Dalsze prace nad PKE

Podobno prace związane z przygotowaniem Prawa Komunikacji Elektronicznej mają się ku końcowi. Takie zapewnienie padło podczas spotkania dot. aktualnego statusu prac nad PKE, które odbyło się na początku września. Co ma się (znowu) zmienić? opłaty związane z działalnością telekomunikacyjną (za numerację czy pozwolenia radiowe) mają ulec waloryzacji (nowością będzie częściowe odwołanie się do „przeciętnego wynagrodzenia” przy wyliczaniu niektórych opłat); ukrócone mają być praktyki akwizycyjne – umowy zawierane podczas „nieumówionej wizyty” w lokalu konsumenta mają być nieważne, położono dodatkowy nacisk na ochronę użytkowników końcowych – przedsiębiorca „uporczywie naruszający” obowiązki związane […]