30 czerwca, 2015

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej bez zgłoszenia

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo budowlane, czego wynikiem jest znaczne uproszczenie procedury budowy niektórych obiektów budowlanych. Często tam, gdzie dotychczas przez rozpoczęciem prac konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, teraz wystarczy jedynie zgłoszenie, a tam gdzie niezbędne było dokonanie zgłoszenia, aktualnie ustawodawca w ogóle zrezygnował z potrzeby informowania właściwego organu o planowanych pracach. Przede wszystkim, o czym szeroko informują branżowe media, zmiany dotyczą uproszczenia procedury budowy i przebudowy domu jednorodzinnego. W wyniku zmian budowa takiego domu, o ile jego obszar oddziaływania mieści się […]
26 czerwca, 2015

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Przyczyną, dla której w dniu dzisiejszym pojawia się ten krótki wpis, który stanowi odpowiedź na pytanie zadane w tytule, jest kilka e-maili i telefonów na jakie miałam okazję udzielić odpowiedzi w tym tygodniu (w związku z wpisem Umowa z deweloperem to nie wszystko). Drodzy Czytelnicy! Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa (automatycznie) w momencie wyodrębnienia własności (sprzedaży) pierwszego lokalu w nieruchomości na rzecz innego niż dotychczasowy właściciel podmiotu. Powstanie wspólnoty nie zależy od woli/uchwały właścicieli podjętej na zebraniu.  Jeżeli jako przedsiębiorca telekomunikacyjny negocjujecie umowę dostępową i chcecie uzyskać tytuł prawny do […]
24 czerwca, 2015

254a kodeksu karnego – niszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej – artykuł na stronie kike.pl

Osoby doświadczone procederem niszczenia/kradzieży ich infrastruktury telekomunikacyjnej zachęcam do lektury publikacji, jaka umieszczona została przez nas na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie – www.kike.pl. A artykule omawiamy ciekawe orzeczenie jednego z sądów karnych i wskazujemy, na co zwracać uwagę przy gromadzeniu dowodów popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 254a k.k.  
20 czerwca, 2015

O tym jak „źli” przedsiębiorcy wyzyskują „biednych” konsumentów

W dniu dzisiejszym chciałabym się z Wami podzielić wrażeniami, jakie wywarł na mnie  ostatnio przeczytany artykuł, który ukazał się w zeszłotygodniowym wydaniu Polityki. Ów tekst, zresztą o znamiennym tytule „Prawo i pięść” wprawił mnie, delikatnie rzecz ujmując, w niemałe zdziwienie i wywołał uczucie protestu. Wydawać by się mogło, że osoba zabierająca się za pisanie danego tekstu, tym bardziej biorąc pod uwagę, że artykuł ten ukazał się w tygodniku charakteryzującym się relatywnie wysokim poziomem merytorycznym, powinna się chociaż w minimalnym stopniu orientować w poruszanym przez nią temacie (w tym w […]
12 czerwca, 2015

Umowa z deweloperem to nie wszystko

W jednym z ostatnich wydań Rzeczpospolitej przeczytałam artykuł o sporze sądowym pomiędzy operatorem a wspólnotą mieszkaniową (materiał prasowy przeczytasz tutaj). Operator zawarł z deweloperem umowę, na mocy której wybudował sieć telekomunikacyjną w budynku. Można się domyślić, że w ten sposób deweloper zrealizował obowiązek wyposażenia inwestycji w sieć telekomunikacyjną, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Problemy i spór powstały w chwili sprzedaży pierwszego lokalu w budynku. Z tą chwilą powstaje wspólnota mieszkaniowa. Umowa zawarta […]
11 czerwca, 2015

Pierwsze urodziny Okablowanych

Dziś mija równy rok od pierwszego wpisu na Okablowanych:) Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym Czytelnikom za czas poświęcony lekturze wpisów. Jest Was coraz więcej, co bardzo nas cieszy jako autorów. Skoro dziś urodziny- wypada złożyć życzenia. Życzymy naszym zapracowanym Czytelnikom więcej czasu na spokojną lekturę, a sobie weny twórczej i samozaparcia w tworzeniu bloga. Ewelina & Łukasz
10 czerwca, 2015

I po co ta kaucja?

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wzmożonej aktywności Prezesa UKE w wydawaniu decyzji dostępowych na podstawie przepisów megaustawy. Chciałoby się rzec- oby tak dalej! Wydane i poddane konsultacjom decyzje określają warunki, na jakich wnioskujący o to przedsiębiorcy telekomunikacyjni, mogą wybudować własną sieć w technologii światłowodowej i stanowią długo oczekiwany efekt wszczętych dawno temu postępowań. Pierwszy entuzjazm związany z pojawieniem się decyzji minął, gdy wczytaliśmy się w ich treść. Chciałoby się rzec: nie chwal dnia przed zachodem słońca. Z dużym zdziwieniem przyjęłam wprowadzenie do decyzji dostępowych postanowień, przewidujących konieczność uiszczania przez […]