Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?
26 czerwca, 2015
Opłaty za dostęp do słupów przedsiębiorców energetycznych
3 lipca, 2015

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo budowlane, czego wynikiem jest znaczne uproszczenie procedury budowy niektórych obiektów budowlanych. Często tam, gdzie dotychczas przez rozpoczęciem prac konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, teraz wystarczy jedynie zgłoszenie, a tam gdzie niezbędne było dokonanie zgłoszenia, aktualnie ustawodawca w ogóle zrezygnował z potrzeby informowania właściwego organu o planowanych pracach.

Przede wszystkim, o czym szeroko informują branżowe media, zmiany dotyczą uproszczenia procedury budowy i przebudowy domu jednorodzinnego. W wyniku zmian budowa takiego domu, o ile jego obszar oddziaływania mieści się na działce, na której został zaprojektowany, nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jednak wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko domów jednorodzinnych, ale również wielu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. Dotychczas przy budowie m. in. sieci telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowych 9067656130_c94ae22624_zkonieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę (już wcześniej nie dotyczyło to przyłączy), natomiast teraz budowa takiej infrastruktury wymaga jedynie zgłoszenia. Z kolei budowa telekomunikacyjnych linii kablowych w wyniku zmian w ogóle nie wymaga już zgłoszenia.

W większości sytuacji, gdzie wymagane jest teraz zgłoszenie konieczne będzie przedłożenie dokładnie tych samych dokumentów co wcześniej, ale samo postępowanie trwać będzie znacznie krócej. Dotychczas starosta miał 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, teraz ma 30 dni na złożenie sprzeciwu. Powyższe oznacza, że mamy do czynienia z milczącą zgodą organu po 30 dniach od doręczenia dokumentów. Po dokonaniu zgłoszenia prace budowlane należy rozpocząć przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Należy przy tym pamiętać, że inwestor w każdej sytuacji, gdy wymagane jest zgłoszenie, równie dobrze może wystąpić o pozwolenie na budowę. Jeżeli więc omyłkowo złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę nawet wtedy, gdy wymagane jest tylko zgłoszenie, wszczęte zostanie całe postępowanie prowadzące do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak wspomniałam wyżej, należy liczyć się z tym, że takie postępowanie trwać będzie dwukrotnie dłużej.

Póki właściwy minister nie wyda nowego rozporządzenia, wciąż stosowane będą dotychczasowe wzory wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenia budowy. Ustawodawca wyznaczył na wydanie nowego rozporządzenia termin 12 miesięcy.

Zmiany są bardzo szerokie i wykraczają również poza zakres samej ustawy prawo budowlane. Między innymi w ustawie o opłacie skarbowej dodano postanowienia dotyczące wysokości opłat skarbowych za dokonanie zgłoszeń.

Ustawę nowelizującą możecie znaleźć tutaj, a tekst ujednolicony prawa budowlanego tutaj.

6 Comments

 1. Mariusz pisze:

  Witam.

  Co możemy rozumieć pod pojęciem “telekomunikacyjne linie kablowe” ?

  Mariusz

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Panie Mariuszu,

   W kwestii znaczenia definicji odsyłam do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
   Zgodnie z par. 3 pkt 6) linia kablowa to ciąg połączonych kabli; pkt 7) linia kablowa nadziemna – linię kablową umieszczoną na podbudowie nadziemnej; pkt 8) linia kablowa podziemna – linię kablową umieszczoną bezpośrednio w ziemi.

 2. Pk pisze:

  Budujac linie kablowa, od strony PB jestesmy zwolnieni z formalnosci.
  Co natomiast z prawem geodezyjnym, ktore naklada na nas obowiazek uzgodnien na naradach koordynacyjnych?
  Czytalem prawo geodezyjne i PB i nie znalazlem zadnych przewidzianych kar za budowanie w/w linii bez narad koordynacyjnych – czy mam racje? Czyzby ustawodawca wyszedl z zalozenia iz wymagane “ZUDy” beda weryfikowane przy zgloszeniu prac / PnB – jednak w wypadku linii kablowej w/w sa niewymagane.

  Kolejna sprawa to niejasna praktyka kwalifikacji nadzorow budowlanych (nie znalazlem zadnych wyrokow *sa) – rozumiem ze wkopany w ziemie kabel swiatlowodowy laczacy oba budynki , powiedzmy o dlugosci 15m (nie dowiazany do kanalizacji kablowej czy sieci – wszak kable te kladzie sie tez na potrzeby wewnetrzne-np. Monitoring) jest w rozumieniu PB “telekomunikacyjnym obiektem kablowym”. Co jesli kabel umiescimy w rurociagu ochronnym np hdpe25/32? Kladzenie kabli wprost w ziemi jest troche glupota, a zastosowanie hdpe moze rodzic obawy o kwalifikacje obiektu jako kanalizacja kablowa. Nalezaloby uszczegolowic pojecia przylaczy (co mozemy przylaczac do czego – budynek do budynku/sieci/kanalizacji), sieci i kanalizacji.

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Przed nowelizacją PGiK przewidywało w art. 48 ust. 1 pkt 6 odpowiedzialność wykroczeniową za brak uzgodnień na ZUDach. Po nowelizacji przepis został uchylony.
   Zgodnie z 30 ust. 2 Prawa budowlanego do zgłoszenia trzeba dołączyć wymagane uzgodnienia (stąd moim zdaniem konieczność przedłożenia projektu na naradzie koordynacyjnej przed dokonaniem zgłoszenia).
   Moim zdaniem obowiązki z PB i PGiK są niezależne od siebie i należy je realizować niejako niezależnie od siebie (tzn. fakt, że coś nie wymaga nawet zgłoszenia nie oznacza automatycznego zwolnienia z obowiązków przewidzianych prawem geodezyjnym). Nie ma tu znaczenia (przynajmniej teoretycznie) czy do konkretnych prac ustawodawca przewidział obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę czy dokonywania zgłoszenia.
   Proszę mieć na uwadze, iż uzgodnienie czegoś na naradzie i naniesienie powykonawczo na mapy chroni na przyszłość przed uszkodzeniem sieci przy wykonywaniu prac ziemnych w okolicy. Zdarzyło mi się w swojej praktyce uzyskać odszkodowanie za zniszczenie sieci, która została poprawnie naniesiona na mapy geodezyjne.
   Co do drogiej części zapytania odpowiedź wymaga głębszego zastanowienia, wiec jeżeli jest Pan zainteresowany opinią- proszę o kontakt indywidualny na e-mail.

 3. Patryk pisze:

  W jaki sposób zmieniała się procedura?
  Dotychczas robiąc coś na zgłoszenie wykonywaliśmy następujące kroki przy budowie sieci telekomunikacyjnych (na Zgłoszenie)
  1) mapy do celów projektowych (mapy aktualizowane) i wypisy
  2) pozyskanie zgód właścicieli przed ZUD (jeśli drogi to koniecznie ZDP, gminy itd), jeśli prywatny i inne – niekoniecznie.
  3) Złożenie wniosku do ZUD wraz ze zgodami gminy, ZDP
  4) Po ZUD zgłoszenie do starostwa (30 dni) wraz ze wszystkimi zgodami właścicieli gruntów na których będą prowadzone prace oraz opiniami ZUD…
  5) zgłoszenia zajęć pasa, gmina, ZDP, -> roboty
  6) inwentaryzacja powykonawcza

  Jak to będzie wyglądać po zmianach? Czy coś można uprościć. Słyszałem różne opinie.
  Szczegółów nie znam…. Jedna z propozycji
  1) pozyskanie map zasadniczych (nieaktualizowanych z lokalnego Ośrodka Geodezyjnego) + wypisy
  2) uzgodnienia branżowe (wodociągi,gazownia, energetyka itd) – ponoć wykonujemy w tym momencie na własna rękę i nie możemy tego dać na ZUD (prawda to?)
  3) wniosek….gdzie, jaki, tego nie wiem
  4) zgłoszenie zajęcia pasa , ZDP, gmina -> roboty
  5) inwentaryzacja powykonawcza

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Panie Patryku,

   Odpowiedź na Pańskie pytanie byłaby opinią prawną, a blog nie jest dobrym miejscem na ich udzielnie:) Jeżeli jest Pan zainteresowany nasza pomocą w tym zakresie- proszę o kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*