16 grudnia, 2015

Korekty finansowe w projektach UE

Czas zakończenia projektów to czas kontroli. Część z nich kończy się stwierdzeniem naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Na stronie KIKE znajdziecie szereg informacji na ten temat. Więcej o procedurze nałożenia korekty oraz metodach obrony przeczytacie w naszej prezentacji z Konferencji KIKE, którą znajdziecie tutaj. Szerzej o poszczególnych naruszeniach skutkujących nałożeniem korekty przeczytacie tutaj.
10 grudnia, 2015

Wyrok ETS – waloryzacja opłaty abonamentowej

W dniu 26 listopada 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, w sprawie Verein für Konsumenteninformation (stowarzyszenia na rzecz informowania konsumentów) przeciwko A1 Telekom Austria AG (sygn. C-326/14), wydał ciekawy dla branży telekomunikacyjnej wyrok (WYROK TRYBUNAŁU). Sprawa dotyczyła stosowania klauzuli waloryzacyjnej w umowach o świadczenie  usług telekomunikacyjnych zawartych z konsumentami. Operator w swoich wzorcach umownych wprowadził postanowienie, zgodnie z którym ceny za usługi są waloryzowane w zależności od rocznego obiektywnego wskaźnika cen konsumpcyjnych ustalonego przez właściwy, państwowy urząd statystyczny (odpowiednik polskiego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny). […]