30 października, 2020

PKE – update informacji, czyli zmiana terminu wejścia w życie ustawy!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Telekomunikacji zorganizowała w dniu 30 października 2020 r. spotkanie informacyjne na temat Prawa komunikacji elektronicznej w celu omówienia kwestii najbardziej problematycznych. W spotkaniu uczestniczyli radcowie prawni z naszej kancelarii. Poniżej przybliżamy te elementy, które były przedmiotem dyskusji. Vactio legis, czyli kiedy nowe przepisy wejdą w życie PKE ma zostać ogłoszone do dnia 21 grudnia 2020 r., ale nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Oznacza to zatem, że operatorzy będą mieli więcej czasu na zapoznanie się z nowymi […]
30 października, 2020

Obowiązek retencji danych telekomunikacyjnych przejdzie do historii?

Obowiązek retencji danych znany jest przedsiębiorcom telekomunikacyjnym od ponad dekady. Wprowadzony został do polskiego systemu prawnego w 2009 r. na skutek implementacji dyrektywy 2006/24/WE i przewidywał początkowo, że okres zatrzymania danych retencyjnych wynosić ma 24 miesiące. Polski ustawodawca skorzystał zatem z maksymalnego możliwego okresu zatrzymania danych, na jaki pozwalała dyrektywa. Dla porównania, okres zatrzymania danych zgodnie z dyrektywą nie mógł być krótszy niż 6 miesięcy. Od 2013 r. do chwili obecnej okres retencji danych wynosi 12 miesięcy od próby połączenia. Dodatkowo przedsiębiorcy telekomunikacyjni byli zobowiązani do składania Prezesowi UKE […]
29 października, 2020

PKE – decyzje generalne

Dzisiaj wracamy do tematu wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności (EKŁE) i tym samym projektu Prawa komunikacji elektronicznej (PKE). Niewielu z Was zdaje sobie sprawę, że nowa ustawa w niektórych aspektach wprowadza rewolucyjne rozwiązania. Przykładowo wskazujemy na nową instytucję decyzji generalnych wydawanych przez Prezesa UKE. Tytułem wstępu, obecnie przedsiębiorca telekomunikacyjny otrzymuje od Prezesa UKE indywidualną decyzję administracyjną. Prezes UKE wysyła taką decyzję operatorowi pocztą tradycyjną lub jeżeli są spełnione ku temu warunki (art. 49, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego), publikuje na stronie: https://bip.uke.gov.pl/. W każdym przypadku przedsiębiorca otrzymuje fizycznie drogą poczty […]
26 października, 2020

Uszkodzenia sieci – temat wiecznie żywy

Temat uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej był już poruszany na naszym blogu, jednak ciągle pozostaje on aktualny. W zasadzie nie ma tygodnia aby w którymś serwisie informacyjnym (choćby lokalnym) nie znalazła się informacja o przerwie świadczenia usług telekomunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem infrastruktury, a do nas nie zwrócił się poszkodowany operator. Jest to problem, z którym prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć każdy przedsiębiorca opierający swoją działalność na infrastrukturze liniowej. W razie uszkodzenia, każdy dostawca usług podejmuje niezwłocznie czynności, w celu usunięcia powstałego uszkodzenia oraz przywrócenia abonentom możliwości korzystania z tych usług. Im dłużej […]
19 października, 2020

ISP a zmiany w ustawie o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (…)-wyniki badań i debata

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym poście, dotyczącym konsultacji zmian do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w dniu 6 października 2020 roku Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) przygotowała i przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD68).
15 października, 2020

Małe wspólnoty mieszkaniowe jeszcze mniejsze- zmiany w reprezentacji wspólnot mieszkaniowych i zawieraniu umów dostępowych

W naszych ostatnich wpisach omawialiśmy przede wszystkim zmiany prawne, które nastąpią wraz z wejściem w życie PKE. Nie możemy jednak pomijać innych zmian, które również mają wpływ na działalność ISP, zwłaszcza jeśli ich wejście w życie nastąpiło w zasadzie niezauważone na łamach Okablowanych, a ma wpływ na zasady zawierania umów na dostęp do budynków. Opisane poniżej zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku. Jedna z takich nowelizacji dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Z naszego doświadczenia wynika, że zawieranie umów dotyczących dostępu do nieruchomości bądź do nieruchomości i budynku właśnie z tymi podmiotami, nastręcza w […]
8 października, 2020

PKE – usługi o podwyższonej opłacie

Dostawcy usług, zwłaszcza posiadający w swojej ofercie usługę telefonii, mogą poczuć się zagubieni podczas lektury projektu nowej ustawy Prawa Komunikacji Elektronicznej, bowiem nie znajdą w nowych przepisach znanego im pojęcia usługi o podwyższonej opłacie. Nie oznacza to jednak, że w nowym stanie prawnym zniknie regulacja usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej. Ustawodawca postanowił po prostu zastąpić dotychczasowe pojęcie nowym zwrotem. To, co do tej pory uznawane było za usługi o podwyższonej opłacie zastępuje się w PKE […]
2 października, 2020

„Pomagajmy sobie”- inicjatywa MC w czasie pandemii

Krótko o samej akcji O tym, że w ostatnich tygodniach liczba zakażeń  drastycznie wzrosła każdy zdaje sobie sprawę, dlatego naturalnym jest, że w związku ze spodziewaną tzw. drugą falą zakażeń, prawdopodobieństwo powrotu pracowników do zdalnego wykonywania pracy, jak i potencjalnym wzrostem liczby szkół prowadzących zajęcia w trybie zdalnym lub hybrydowym jest bardzo duże. Chcąc wyjść naprzeciw przyszłym potrzebom obywateli, MC wystąpiło z apelem o udział w inicjatywie zebrania informacji dotyczących ofert operatorów, które podczas pandemii mogą okazać się kluczowe  czy to dla obecnych, czy potencjalnych nowych użytkowników. Razem, ale […]
1 października, 2020

PKE – okres obowiązywania umowy oraz automatyczne przedłużanie umów

PKE wprowadzi kompleksowe zmiany w bardzo wielu aspektach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Zmiany nie ominęły także zasad związanych z okresem obowiązywania umowy. Zupełną nowością będzie natomiast uregulowanie kwestii związanych z automatycznym przedłużaniem umów. Mimo że takie rozwiązanie było dość szeroko stosowane w praktyce, do tej pory przepisy PT nie odnosiły się do tej problematyki. Maksymalny czas trwania umowy zawieranej z abonentem-konsumentem Warto zwrócić uwagę, że już na gruncie dotychczasowych przepisów, kwestia ta nie była zupełnie dowolna. PT przewiduje, że pierwsza umowa zawierana z konsumentem na czas określony nie może być […]