7 lipca, 2016

Kara za utrudnianie dostępu do nieruchomości – ważne orzeczenie sądu!

Wielu właścicieli i zarządców nieruchomości, pomimo znajomości przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie oferuje przedsiębiorcom telekomunikacyjnym nieodpłatnego dostępu do budynków. Często zdarza się, że udostępniający proponuje zaporowe warunki umowy oraz żąda opłat (np. czynszu) albo chce uzyskać dodatkowe korzyści kosztem operatora (np. stać się właścicielem sieci wybudowanej na jego koszt). Zazwyczaj w takich sytuacjach (jeżeli operator wykaże się dostateczną determinacją) sprawa kończy się wydaniem decyzji dostępowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tym niemniej, naruszanie przepisów Megaustawy może również być traktowane jako działanie niezgodne z ustawą o […]
5 lipca, 2016

Drogi – stawki i nowe zasady udostępniania kanałów technologicznych

Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, od dnia 1 lipca 2016 r. zmieniają się zasady udostępniania kanałów technologicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw kanały technologiczne będą teraz udostępniane w drodze decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas w drodze umowy dzierżawy lub najmu. W dniu 30 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat […]
4 lipca, 2016

Nowe zasady dostępu do nieruchomości i budynków – artykuł na TELKO.in

Wszystkich zainteresowanych problematyką nowelizacji Megaustawy i zmian, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2016 roku w zakresie zasad dostępu do budynków i nieruchomości, zapraszamy na portal telko.in, gdzie znajdziecie artykuł, którego jesteśmy współautorami. Zachęcamy do lektury, a wszystkich zainteresowanych wsparciem w uzyskaniu dostępu- do osobistego kontaktu!