10 lutego, 2016

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego i energetycznego

10 lutego na stronie www Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego i energetycznego (przeczytasz tutaj). Dokument został przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Urząd Regulacji Energetyki. Nie jest to zatem zbiór dobrych praktyk opracowany w wyniku współpracy przedstawicieli obydwu branż (przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów sieci energetycznej). Zbiór określa podstawowe założenia zasad współpracy podmiotów obydwu sektorów w zakresie prowadzenia wspólnych inwestycji oraz zasad wykorzystania infrastruktury technicznej.  Z mojego doświadczenia wynika, iż branże nie zawsze widzą wspólne cele i interesy, a negocjacje umów o wykorzystanie infrastruktury […]