27 lipca, 2022

Dotacje z KPO/FERC na obszarach powiatów?

W dniu dzisiejszym odbyły się anonsowane już przez Piotra Wiąckiewicza warsztaty, dotyczące środków finansowych z KPO i FERC. Dla przypomnienia – miały one odbyć się już jakiś czas temu, jeszcze przed wakacjami, tajemnicą poliszynela jest, że pierwotny termin “upadł” z powodu słynnego raportu NIK, do którego zresztą odniosło się już samo CPPC. Przechodząc do rzeczy, wygląda na to, że tym razem będzie zupełnie inny model przyznawania dotacji, niż znany z kilku rund POPC.
20 lipca, 2022

SIDUSIS – plany inwestycyjne do ujawnienia?

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2022 r. przesunęła prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawą). Przeciwko pracom nad ustawą w trybie przyśpieszonym głosowało 6 posłów. I słusznie. Projekt ustawy jest niedopracowany i wymaga szeregu zmian, aby nie wprowadzał nadmiernych obowiązków, nieproporcjonalnych do celów jakim mają służyć oraz regulacji sprzecznych chociażby z przepisami unijnymi, które dotyczą raportowania zasięgów sieci. Przypomnijmy, że nadal procedowana jest ustawa, która ma wdrożyć przepisy unijnej dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Megaustawa […]
18 lipca, 2022

Jeszcze więcej obowiązków sprawozdawczych… SIDUSIS

Niedawno na łamach ISPortal  opowiadaliśmy o tym, co od stycznia 2023 roku ma się zmienić w obowiązkach sprawozdawczych. Okazuje się, że rządzący szykują jeszcze jedną zmianę obowiązków sprawozdawczych. 1 lipca 2022 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (WRUiST) wprowadzającej tzw. SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361400/katalog/12890408#12890408. Czym zatem ma być SIDUSIS, czemu ma służyć i jakie dane będą do niego sprawozdawane? Według projektu ustawy, SIDUSIS ma być nowym (kolejnym) systemem prowadzonym tym razem przez ministra właściwego ds. […]