17 października, 2022

Ważny wyrok dotyczący dostępu do nieruchomości i budynków

Każdy, kto skierował sprawę do sądu przeciwko Prezesowi UKE, odwołując się od wydanych przez niego rozstrzygnięć, zapewne na własnej skórze przekonał się, że wygranie sporu nie jest łatwe. Jest ono jednak możliwe. Dotyczy to zwłaszcza spraw dostępowych, co potwierdza opisany niżej przypadek. Trudności związane z dostępem do nieruchomości i budynku Dostęp do nieruchomości i budynków na podstawie Megaustawy jest jednym z podstawowych praw przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Wyrazem powyższego jest możliwość ubiegania się o wydanie decyzji dostępowej Prezesa UKE, jeśli właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości i budynku nie zawrze umowy w terminie […]
11 października, 2022

SIDUSIS staje się faktem – ISP czeka nowy obowiązek sprawozdawczy

Jakiś czas temu pisaliśmy o pracach nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wprowadzającą SIDUSIS – System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego . Otóż prace zostały zakończone, a ustawa uchwalona (w zasadzie przez sejm została odrzucona uchwała senatu o odrzuceniu ustawy. Skutkiem jest uchwalenie nowelizacji). Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu przez Prezydenta, a następnie opublikowana w dzienniku ustaw. Wejście w życie nowelizacji megaustawy to nowe obowiązki sprawozdawcze dla ISP. Sama ustawa ma wejść w życie zaraz po ogłoszeniu (z wyjątkiem przepisów dot. […]