26 września, 2014

Umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w nowej ustawie o prawach konsumenta.

Zgodnie ze złożoną Wam jakiś czas temu obietnicą, rozpoczynamy serię wpisów dotyczących przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta. Na początek zajmiemy się omówieniem dwóch, jak się wydaje podstawowych pojęć definiowanych w nowych przepisach. Mianowicie umowami zawieranymi na odległość oraz umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa. Aby w sposób dostatecznie przejrzysty odróżnić obydwa pojęcia, postaramy się podać przykłady dla każdego z typu umów. Po co wyróżniono dwa typy umów? Przyczyną wprowadzenia do systemu prawnego dwóch typów umów oraz szeregu obowiązków przedsiębiorcy, związanych z prowadzeniem w ten sposób systemu sprzedażowego, jest szeroko […]
17 września, 2014

Ustawa o prawach konsumenta- szanse i zagrożenia

W dniu 15 września 2014 r. braliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Ustawa o prawach konsumenta- szanse i zagrożenia” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Problematyka konferencji obejmowała omówienie nowych regulacji, w tym nowych praw konsumenta i odpowiadających im obowiązków przedsiębiorców. Sesja kończąca konferencję dotyczyła praktycznych skutków wejścia w życie ustawy. Mimo, iż nowe przepisy jeszcze nie weszły w życie (przypomnijmy, że ustawa o prawch konsumenta zacznie obowiązywać 25 grudnia 2014 r.) już teraz budzą duże kontrowersje. Wątpliwości interpretacyjne zgłaszają przede wszystkim osoby, które będą stosowały przepisy […]
16 września, 2014

Nasz artykuł o umowie o roboty budowlane dotyczącej sieci telekomunikacyjnej w magazynie Twój Internet Professional

W najnowszym magazynie Twój Internet Professional znajdziecie nasz artukuł o Wybranych aspektach umowy o roboty budowlane dotyczącej sieci telekomunikacyjnej. Z artykułu dowiecie się między innymi: – o funkcjonujących modelach umów dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnej oraz wadach i zaletach każdego z nich, – o tym w jaki sposób określić wynagrodzenie za wykonanie umowy, – o zasadach pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane, – o problemach z podwykonawcami oraz prawach autorskich do dokumentacji projektowej. Magazyn Twój Internet Professional z naszym materiałem znajdziesz tutaj. Zapraszamy do lektury!
11 września, 2014

Inauguracyjne spotkanie “MediaTorium”

W dniu 9 września 2o14 r. mieliśmy przyjemność gościć na inauguracyjnym spotkaniu Związku Pracodawców Telekomunikacyjnych „MediaTor” w Baranowie Sandomierskim oraz poprowadzić dla uczestników spotkania szkolenie na temat Obsługi abonenta od „A” do „Z” czyli od zawarcia po rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych po zmianie Prawa telekomunikacyjnego oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji usług telekomunikacyjnych Dziekujemy organizatorom za zaproszenie, a uczestnikom szkolenia za uwagę i zainternesowanie tematem.
8 września, 2014

Dane na temat sieci telekomunikacyjnej informacją publiczną.

Art. 139 Prawa telekomunikacyjnego stanowi podstawę dla możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy. Celem regulacji przewidzianej w art. 139 PT było umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do infrastruktury innego przedsiębiorcy, co miało wyeliminować dublowanie sieci. Informacja o przebiegu sieci i posiadanych zasobach jest traktowana przez większość z Was jako tajemnica przedsiębiorstwa, jednak ostatnie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego otwiera drogę do uznania, że dane o sieci stanowią informację publiczną, którą trzeba będzie udostępnić na wniosek konkurenta. Przełomowy wyrok NSA W dniu 28 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok […]
4 września, 2014

Szkolenie z zakresu zasad dostępu do nieruchomości i infrastruktury

  Na blogu pojawia się nowa zakładka- szkolenia. Jako że prowadzone przez nas szkolenia i wykłady, obejmujące różne zakresy tematyczne, odnoszące się do prowadzonej działalności telekomunikacyjnej (i nie tylko) spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, wynikającym m.in. z ciągłych zmian przepisów oraz w odpowiedzi na zapytania niektórych z Was o możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie firmy, postanowiliśmy przygotować oferty szkoleń z zakresu prawa w telekomunikacji. Oferta szkolenia z zakresu dostępu W pierwszej kolejności mamy przyjemność przedstawić ofertę szkolenia z zakresu zasad dostępu do nieruchomości gruntowych, budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej […]
1 września, 2014

Nasz artykuł o zmianach w geodezji na Telko.in

1 września na Telko.in został opublikowany nasz artykuł o zmianach w geodezji oraz nowych zasadach uzgadniania przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia ternenu. Materiał przeczytasz tutaj. Zapraszamy do lektury !