20 grudnia, 2023

Debiut mikrokanalizacji w regulacjach prawnych

Nowelizacja rozporządzenia technicznego dla telekomunikacji przyniosła wiele ciekawych zmian. Kilka z nich, choć wygląda niewinnie, będzie miała duże znaczenie dla kształtowania nowych warunków budowy i eksploatacji sieci. Zajmijmy się jedną z tych, która swój potencjał ujawnia przy wyborze procedur budowlanych. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie i wprowadzeniu pojęcia mikrokanalizacji światłowodowej. W odświeżonym rozporządzeniu mikrokanalizację dołączono do pojęcia kanalizacji kablowej, obok dotychczasowego “ciągu połączonych ze sobą rur osłonowych”. Do pojęcia kanalizacji […]