Pierwsze urodziny Okablowanych
11 czerwca, 2015
O tym jak „źli” przedsiębiorcy wyzyskują „biednych” konsumentów
20 czerwca, 2015

W jednym z ostatnich wydań Rzeczpospolitej przeczytałam artykuł o sporze sądowym pomiędzy operatorem a wspólnotą mieszkaniową (materiał prasowy przeczytasz tutaj).

Operator zawarł z deweloperem umowę, na mocy której wybudował sieć telekomunikacyjną w budynku. Można się domyślić, że w ten sposób deweloper zrealizował obowiązek wyposażenia inwestycji w sieć telekomunikacyjną, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.2015-05-27 18.49.33-1

Problemy i spór powstały w chwili sprzedaży pierwszego lokalu w budynku. Z tą chwilą powstaje wspólnota mieszkaniowa. Umowa zawarta z deweloperem, jeżeli przewiduje, że sieć jest własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, nie stanowi już dla niego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. Inaczej mówiąc, od sprzedaży pierwszego lokalu, operator korzysta z nieruchomości bezumownie jeżeli nie zapewni sobie umowy z powstałą wspólnotą mieszkaniową. 

W przypadku opisanym przez Rzeczpospolitą, wspólnota mieszkaniowa odmówiła operatorowi zawarcia umowy i podjęła uchwałę o wysokości opłat z tytułu korzystania z nieruchomości w tym za korzystanie bezumowne. Operator wniósł do sądu o uchylenie uchwały ustalającej opłaty oraz o zobowiązanie wspólnoty mieszkaniowej do zapewnienia dostępu do swojej infrastruktury.

Nie znamy jeszcze szczegółowego uzasadnienie wyroku sądu apelacyjnego (wspólnota wniosła apelację od wyroku sadu rejonowego), ale o ile uchwała o ustaleniu odpłatności została uchylona, to sąd stwierdził, iż nie ma kompetencji by swoim orzeczeniem zastępować umowę stron (operatora i wspólnoty). Inaczej mówiąc, operator w dalszym ciągu korzysta z nieruchomości bezumownie, a wspólnocie przysługuje roszczenie o usunięcie infrastruktury (pojawia się pytanie czy skuteczne?).

Jedno jest pewne- umowa zawarta z deweloperem nie wystarczy by zabezpieczyć prawo do korzystania z nieruchomości wielolokalowej po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnoty mieszkaniowe i ich zarządcy coraz częściej podejmują kroki w celu zinwentaryzowania infrastruktury umieszczonej na nieruchomości oraz regulowania stanów prawnych urządzeń, wobec czego warto uregulować dostęp do nieruchomości, w których świadczycie usługi z wykorzystaniem własnej infrastruktury.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*