O skuteczności kar umownych za nieterminową realizację robót budowlanych
13 kwietnia, 2023
Konferencja KIKE 2023 – dziękujemy!
21 kwietnia, 2023

Po raz kolejny mamy przyjemność przekazać wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dobre wieści w sprawie dostępu do słupów elektroenergetycznych!  Ostatnio informowaliśmy o oddaleniu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołania PGE Dystrybucja S.A. od decyzji „ramowej” Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211.

Tym razem spieszymy poinformować, iż analogicznie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie odwołania Stoen Operator sp.  z o. o., wniesionego od decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182 określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia będących własnością tego OSD. Także w wypadku Stoen Operator sp.  z o. o., po wysłuchaniu głosów stron oraz zainteresowanych, Sąd wydał wyrok, w którym zdecydował się oddalić odwołanie.

Dzięki uprzejmości KIKE, która aktywnie uczestniczy w postępowaniach odwoławczych od decyzji „ramowych” wydanych przez Prezesa UKE, wiemy iż Stoen Operator sp.  z o. o. próbował przekonać SOKiK, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie między innymi z tego powodu, że obszarem działalności tego OSD jest wyłącznie województwo mazowieckie, a konkretnie miasto Warszawa, co wpływa na zwiększone koszty działalności jego przedsiębiorstwa, w odróżnieniu od pozostałych, „tańszych” obszarów kraju, na których działalność prowadzi pozostała wielka czwórka energetyków. Między innymi z tego powodu, SOKiK (w ocenie oczywiście Stoen Operator sp.  z o. o.) powinien określić temu OSD wyższe stawki z tytułu dostępu do słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia. SOKiK nie przychylił się do stanowiska OSD, ostatecznie oddalając odwołanie.

Wyrok jest oczywiście nieprawomocny – co oznacza, że Stoen Operator sp.  z o. o. może wnieść od niego apelację. O dalszych losach sprawy będziemy na bieżąco informować na blogu.

Hanna Stojko – prawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*